Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Виховання та навчання

починаються з найперших

років існування і тривають

до кінця життя

Платон

 

Мистецтво виховання має ту особливість,

що майже всім воно здається

справою знайомою й зрозумілою,

а іншим – навіть легкою,

і тим зрозумілішою і легшою здається воно,

чим менше людина з ним

знайома теоретично і практично

К.Ушинський

 

Випусковою кафедрою факультету дошкільної освіти є кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик. Завідувач кафедри – Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор. На кафедрі працюють 9 гуртків, клубів та інших об’єднань студентів, у роботі яких беруть активну участь викладачі кафедри. А саме:

Психолого-педагогічний клуб Обговорюємо проблему

Наукові керівники – Зданевич Лариса Володимирівна, Машкіна Людмила Андріївна, Пісоцька Леоніда Станіславівна. Кількість членів – 15. Мета діяльності – поінформованість студентів щодо науково-теоретичних засад та практичних аспектів сучасної дошкільної освіти.

Психологічна лабораторія “Впровадження особистісно-зорієнтованої моделі виховання в практику”

Науковий керівник – Софіян Людмила Григорівна. Кількість членів – 5 Мета діяльності – вивчення індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.

Студентська наукова лабораторія з дошкільної педагогіки

Засновник – Миськова Наталія Миколаївна. Учасниками лабораторії є студенти четвертого та п’ятого курсів, які успішно засвоюють навчальну програму та виявили бажання опанувати навичками дослідницької та творчо-репродуктивної діяльності. Студентська наукова лабораторія працює над проблемою “Реалізація освітньої лінії Базового компоненту “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”.

Музей-лабораторія з дошкільної освіти

Завідувач музею-лабораторії – Павлушкіна Олена Василівна. Мета створення музею:

– Формування у студентів нацiональної свiдомостi, любовi до професії.

– Забезпечення духовної єдностi поколiнь та вивчення пам’яток матерiальної i духовної культури  дошкільної освіти.

– Формування освiченої творчої особистостi та сприяння вiдродженню i розбудови нацiональної дошкільної освіти.

– Формування громадянських цiнностей через залучення до створення музею та поповнення експозицій лабораторії-музею.

– Збереження академічних традицiй.

– Сприяння проведенню науково-дослідної роботи студентської молоді.

Головнi завдання роботи музею:

– Розширення педагогічного діапозону студентів.

– Розвиток творчих iнтересiв у студентів щодо науково-дослiдницької роботи.

– Формування у студентів розумiння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного i майбутнього України.

Клуб професійного становлення

Керівник – Павлушкіна Олена Василівна. Учасники – студенти-першокурсники факультету дошкільної освіти та вихователі дошкільного навчального закладу №54  м. Хмельницького.

Клуб створено з метою допомоги майбутнім педагогам в адаптуванні до професійної діяльності, планомірного розкриття індивідуальних педагогічних здібностей, утвердження у правильності свого професійного вибору, захоплення майбутніх вихователів їхньою професійною діяльністю, ознайомлення із сучасними педагогічними прийомами і технологіями.

Гурток розвитку творчості та креативності “Ляльковий театр”

Керівник – Мисик Олеся Станіславівна.

Мета: розширення та поглиблення знань про театр, основні види театрального мистецтва в їх сторичному розвитку, набуття студентами теоретичних знань про театралізовану діяльність, усвідомлення важливості та значення театрального мистецтва в житті кожної людини; ознайомлення з особливостями організації театру в дошкільному закладі, вивчення практичного досвіду кращих вихователів з організації та проведення театралізованої діяльності; розвиток достатнього рівня практичних умінь для організації дитячої театралізованої діяльності, усвідомлення важливості та необхідності театралізованої діяльності для розвитку особистості дитини.

Екологічна студія “Зелена планета”

Керівник Кіт Ганна Іванівна.

Мета: формування екологічної культури особистості вихователя дітей дошкільного віку; створення умов для оволодіння основами педмайстерності, розвитку творчості, бережного ставлення до природи.

Студія казки

Керівники Сас Олена Олександрівна, Мєлєшко Вікторія Дмитрівна.

Мета – розширення світогляду майбутніх вихователів; розвиток артистичності, творчості, емоційності, витонченості, ініціативності; стимулювання прагнення творчо самореалізуватися, самостверджуватися, створення сюрпризних, жартівливих ситуацій; формування виразного та дикційно чистого сценічного мовлення; вироблення уміння використовувати набутий досвід постановки ігор-драматизацій, розігрування знайомих й нових сюжетів за змістом і мотивами літературних творів, казок та інших малих форм усної народної творчості.

Програма студії казки спрямована на поглиблення знань студентів про казку як жанр художньої літератури, її значення у вихованні дітей дошкільного віку, на ознайомлення студентів з різними формами роботи з казкою, на розвиток виразності мовлення, творчих акторських здібностей студентів. Засідання проводяться один раз на місяць.

Гурток “Професійна майстерня зображувальної творчості”

Керівники Савченко Марина Сергіївна, Гринько Валентина Іванівна.

Метою гуртка є: розширення та поглиблення знань про види декоративно-прикладного мистецтва, набуття студентами теоретичних знань про образотворчу діяльність, усвідомлення важливості та значення образотворчого мистецтва в житті кожної людини; вивчення практичного досвіду кращих вихователів; розвиток достатнього рівня практичних умінь, усвідомлення важливості та необхідності образотворчої діяльності для розвитку особистості дитини.

Викладачі кафедри та студенти активно співпрацюють з Народним Домом “Просвіта”. Потрібно відмітити участь викладачів кафедри в підготовці та проведенні усіх свят у дитячому будинку, дошкільних навчальних закладах міста.

Виховання дитини це не мила забава, а завдання, що вимагає капіталовкладень тяжких переживань, зусиль безсонних ночей і багато, багато думок.

   Януш Корчак

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55