Кафедра суспільних дисциплін. Запорізький фактор розвитку гайдамацтва на українських землях у ХVIII ст.

14 червня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014  Середня освіта (Історія), взяли участь онлайн на платформі Zoom в роботі «Iсторичного вебінару \ Historical webinar», під рубрикою «Ранньомодерна доба. Військо Запорізьке низове»

На тему:

«Запорізький фактор розвитку гайдамацтва на українських землях у ХVIII ст.

Організатор семінару і модератор заходу к.і.н. Владислав Яценко, «Kharkiv Historico-Philological Society».

З доповіддю виступив поважний знавець історії запорізького козацтва, Володимир Мільчев, (професор, д.і.н. Запорізький національний університет).

 Доповідач на високому професійному рівні розкрив такі важливі питання як: Оформлення гайдамацтва, як окремого вектора військово-політичної активності, відбулося під час перебування Війська Запорізького Низового у кримській протекції (1709/11 – 1734). Проникнення терміну «гайдамак» у польську, російську та українську мови мало канцелярський характер. Дії запорожців-гайдамаків на польсько-російсько-турецькому прикордонні мали різноманітний характер – від спонтанних прикордонних конфліктів до добре спланованих та організованих рейдів углиб володінь Речі Посполитої та Російської держави. За часів Нової Січі (1734 – 1775) гайдамацтво січовиків істотно впливало на обстановку в регіоні та значно ускладнювало міжнародні відносини. Принижене становище православного населення у володіннях Речі Посполитої, наявність там «інших» некомпліментарних етноконфесійних груп, зробили Правобережну Україну постійним театром гайдамацьких акцій з боку запорожців. Значний відсоток нащадків вихідців з даного регіону, представлених у лавах січовиків, сприяв залученості широких мас, особливо з-поміж козацької «сіроми», в місцеві гайдамацькі ватаги.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55