Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам.

Суб’єкт підвищення кваліфікації може організовувати надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності та/або за місцем роботи педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, за іншим місцем (місцями) та/або дистанційно, якщо це передбачено договором та/або відповідною програмою.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації.

Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

 • навчання за програмою підвищення кваліфікації;
 • стажування;
 • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка, у якому вказуються:

 • повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (навчального закладу);
 • прізвище, ім’я та по батькові педагогічного або науково-педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації;
 • тема підвищення кваліфікації, обсяг підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дата видачі та обліковий запис документа;
 • найменування посади, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Курси підвищення кваліфікації у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії провадяться за такими спеціальностями:

 •  «Дошкільна освіта» Вихователі дітей дошкільного віку (вихователі дітей раннього віку; вихователі дітей дошкільного віку, керівники гуртків різного спрямування; вихователі-методисти).
 • «Початкова освіта» Вчитель початкових класів
 • «Середня освіта (Мова і література (англійська) Вчитель англійської мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури
 • «Середня освіта (Мова і література (німецька)» Вчитель німецької мови і літератури
 • «Середня освіта (Українська мова і література)» Вчитель української мови і літератури.
 • «Середня освіта (Музичне мистецтво)» Вчитель музичного мистецтва
 • «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» Вчитель образотворчого мистецтва
 • «Середня освіта (Хореографія)» Вчитель хореографії, керівник хореографічного колективу
 • «Середня освіта (Історія)» Вчитель історії
 • «Середня освіта (Інформатика)» Вчитель інформатики
 • «Психологія» Практичні психологи
 • «Соціальна робота» Соціальні педагоги, педагоги-організатори
 • «Культурологія» Культурологи, вчителі культурологічних та суспільствознавчих дисциплін
 • «Туризм» Туризмознавці, організатори екскурсійно-анімаційної діяльності
 • «Менеджмент (Управління навчальним закладом)»  Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти, директори (заступники директорів) закладів дошкільної та позашкільної освіти.

 

Заявки приймаємо за адресою: 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,

м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139, 

тел. 0382-79-53-55, 79-59-45, 

kgpa-metod@ukr.net 

 

Контактні особи:

Керівник навчально-методичного відділу - Севастьянова Олена Михайлівна

 

Методист навчально-методичного відділу – Федух Галина Яківна

{__________}

 

Ви можете надіслати заявку будь-яким зручним для Вас способом або ж заповнити форму на сайті і ми з Вами зв’яжемося!

Завжди Вам раді!

 

Розрахунок плати за навчання одного слухача на курсах підвищення кваліфікації в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії у 2020 календарному році

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55