Інформація про академію


Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія пройшла довгий 100–літній шлях від учительських курсів до педагогічного училища, педагогічного коледжу, гуманітарно-педагогічного інституту та, нарешті, до гуманітарно-педагогічної академії.


Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія – один з найдавніших навчальних закладів Поділля. З часу відкриття педагогічних курсів у м. Проскурові в 1921 р., заклад істотно змінився. Сто років, поступово розвиваючись з педкурсів у педтехнікум, педучилище, педагогічний коледж, гуманітарно-педагогічний інститут, гуманітарно-педагогічна академія перебувала й перебуває у центрі подій освітнього життя України на різних етапах її історичної минувшини. 

Заклад зазнав реформуючих процесів, що відбувалися в системі вітчизняної освіти. Сьогодні гуманітарно-педагогічна академія – один із провідних вузів Поділля. Підготовка спеціалістів ведеться за рівнем фахової передвищої освіти, I (бакалаврським), II (магістерським), III (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія володіє правом набору абітурієнтів фахової передвищої освіти та на трьох рівнях вищої освіти у розрізі ступеневої освіти за сімома галузями знань та 17 спеціальностями: 01 Освіта (011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Українська мова і література, Мова і література (англійська, німецька), Музичне мистецтво, Історія, Інформатика, Образотворче мистецтво), 02 Культура і мистецтво (024 Хореографічне мистецтво, 025 Музичне мистецтво), 03 Гуманітарні науки (034 Культурологія), 05 Соціальні і поведінкові науки (053 Психологія), 23 Соціальна робота (231 Соціальна робота), 24 Сфера обслуговування (242 Туризм), 07 Управління та адміністрування (073 Менеджмент).

З 12 жовтня 1921 року заклад функціонував як педагогічне училище. 11 липня 2000 р. рішенням Державної акредитаційної комісії України (протокол №28) статус навчального закладу змінено, йому присвоєно назву «Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут» (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1759). 1 лютого 2006 року заклад реорганізовано в Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію (Рішення 21-ї сесії четвертого скликання Хмельницької обласної ради від 01 лютого 2006 р. № 15-21/2006).

Дізнатись більше...


ГАЛЕРЕЯ:

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55