Спеціалізована вчена рада

Загальна інформація Паспорт 13.00.01 Паспорт 13.00.04 Перелік документів  Склад ради Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів Нормативні документи

Загальна інформація

29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139, каб.227.

тел. (0382) 79-59-45. e-mail: svrd7014501@ukr.net kgpa_nauka@ukr.net

На базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії наказом Міністерства освіти і науки України „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року” № 820 від 11.07.2016 р. було утворено cпеціалізовану вчену раду Д 70.145.01  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» № 612 від 07.05.2019 р. було утворено спеціалізовану вчену раду Д 70.145.01  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком до 31 грудня 2020 року.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» № 946 від 22.07.2020 р. термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 продовжено до 15.05.2021 р.

Голова cпеціалізованої вченої ради – Романишина Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри педагогіки. Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Заступник голови cпеціалізованої вченої ради – Шоробура Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ректор. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. тел. (0382) 79-53-55.

Учений секретар cпеціалізованої вченої ради – Крищук Богдан Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, начальник наукового відділу, доцент кафедри педагогіки. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. тел. (0382) 79-59-45.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55