Спеціалізована вчена рада

Загальна інформація Паспорт 13.00.01 Паспорт 13.00.04 Перелік документів  Склад ради Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів Нормативні документи

Загальна інформація

29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139, каб. 227.

тел. (0382) 79-59-45. e-mail: svrd7014501@ukr.net kgpa_nauka@ukr.net

На базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії наказом Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2022 року № 89» № 320 від 07.04.2022 р. (зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023» №1543 від 20.12.2023 р.) було утворено спеціалізовану вчену раду Д 70.145.01 з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки (Педагогічні науки, профіль ради – 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»).

Голова спеціалізованої вченої ради – Шоробура Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ректор. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. тел. (0382) 79-53-55.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – Романишина Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри педагогіки. Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – Крищук Богдан Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, начальник наукового відділу, доцент кафедри педагогіки. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. тел. (0382) 79-59-45.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55