Проект "Майстри педагогічної справи"

ПОЛОЖЕННЯ
до проекту "Майстри педагогічної справи"

1. Загальні засади

1.1. Дослідницький гуманітарний проект „Майстри педагогічної справи” (далі – Проект) проводиться з метою відзначення кращих педагогічних працівників Хмельницької області, поширення серед усього освітянського загалу їхнього передового досвіду роботи, а також з метою залучення студентів академії до проектної діяльності.

1.2. У Проекті можуть брати участь студенти академії, а також усі бажаючі поширити передовий педагогічний досвід своїх учителів, які працюють на теренах Хмельницької області.

1.3. Проект є довготривалим і необмеженим у часі.

1.4. Для участі у Проекті необхідно подати самостійно підготовлені науково-публіцистичні повідомлення про педагога (вихователя дошкільного навчального закладу, вчителя початкових класів, вчителя основної школи), які є пошуковими за своїм характером, мають наукове та прикладне значення.

1.5. Повідомлення виконуються державною мовою.

2. Керівництво Проектом

2.1. Загальне керівництво Проектом здійснює оргкомітет Проекту, персональний склад якого затверджується наказом ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Проекту здійснюють випускові кафедри (кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик; кафедра педагогіки та психології; кафедра теорії та методики музичного мистецтва; кафедра менеджменту освіти; кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва).

2.3. Для організації та проведення Проекту в академії за наказом ректора призначаються відповідальні особи за збір та обробку отриманої інформації.

2.4. Відповідальні особи за проведення Проекту Конкурсні розглядають представлені повідомлення та здійснюють їх анотування та коригування. У разі потреби, залучають до розгляду повідомлень інших фахівців.

2.5. Оргкомітет Проекту може представляти кращі повідомлення для опублікування в освітянських журналах, місцевих засобах масової інформації.

3. Порядок представлення і розгляду повідомлень

3.1. Для участі у Проекті необхідно подати:

– текст повідомлення, який повинен містити такі рубрики:

І. Загальна інформація про педагога: дата народження; який і коли загальноосвітній навчальний заклад закінчив; який і коли вищий навчальний заклад закінчив і яку спеціальністю (кваліфікацію) здобув; трудовий шлях; місце роботи і посада на даний час; сім’я.

ІІ. Опис досвіду: дати коротку характеристику змісту педагогічної діяльності, педагогічної майстерності, новаторства тощо.

ІІІ. Власне ставлення до педагога (може бути представлено у вигляді короткого есе, вірша, прози, на вибір автора).

– два фото (у форматі jpeg) педагога (бажано цифрових; одне – портретне, інше – ситуативне (з учнями (вихованцями), колегами).

Усі матеріали необхідно надсилати на електронну адресу: kgpa_proekt@ukr.net.

3.2. Розгляд повідомлень здійснюється щомісяця оргкомітетом та повідомляється автору повідомлення про прийняття його роботи на електронною поштою.

3.3. Кожне повідомлення має містити зазначення авторства.

3.4. У разі позитивного рішення, повідомлення про педагога розміщується на веб-сайті Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у розділі „Майстри педагогічної справи”, а згодом будуть опубліковані у друкованому виданні.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55