Бібліотека

Бібліотека - це скарбниця усіх багатств людского духу.
Лейбніц
 

Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії розпочала роботу в 1921 році, з часу відкриття педагогічних курсів в м. Проскурові.

Упродовж 90-літнього періоду, педкурси, педтехнікум, педагогічне училище, педагогічний коледж, гуманітарно-педагогічний інститут, а тепер академія перебували і перебувають в центрі подій освітнього життя України на різних етапах її історичної минувшини.

Бібліотека, як і навчальний заклад також зазнала істотних змін. За цей період існування бібліотека стала для викладачів і студентів інформаційним, навчальним центром, який спільно з педагогічним колективом виконує завдання підготовки висококваліфікованих фахівців та виховання молоді.

На всіх періодах діяльності бібліотеки, адміністрацією закладу завжди докладалось і докладається багато зусиль для її розвитку. В умовах інформатизації суспільства значна увага в бібліотеці приділяється впровадженню новітніх технологій. У 2007 році розпочалася комп'ютеризація книгозбірні. З придбанням програми «УФД / Бібліотека», відбувається активна автоматизація основних бібліотечних процесів: комплектування, обробка, каталогізація, інформаційно-довідкове обслуговування, списання, проведення переобліку фонду. Формування локальної мережі на рівні навчального закладу дозволило об'єднати ресурси та підключитись до Інтернету. Забезпечення широкого доступу користувачів до інформаційного продукту, максимальне використання існуючих інформаційних технологій дозволяє комплектувати нестачу книжкових видань і забезпечити потребу користувачів у різноманітній інформації.

Вся робота працівників бібліотеки ведеться у скоординованому взаємозв'язку з викладацьким складом всіх факультетів. Викладачі та студенти інформуються про нові надходження літератури з різних галузей, знань, педагогічних інновацій.

 

БІБЛІОТЕКА НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

 • Користуватися документами з фондів бібліотеки
 • Користуватися читацькими каталогами і картотеками
 • Здійснювати пошук в електронному та Інтернет-каталогах бібліотеки
 • Отримувати консультації та бібліотечно-бібліографічні послуги
 • Знайомитися з новими творами друку на переглядах і виставках
 • Отримувати інформацію з питань підготовки й захисту дисертацій
 • Використовувати ресурси та сервіси бібліотеки електронної інформації
 • Працювати в читальній  залі навчальної літератури
 • Користуватися мережею Інтернет, працювати в Wi-Fi-зоні

 


ОГОЛОШЕННЯ

Шановні викладачі, студенти, науковці та співробітники! Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії продовжується акція «Подаруй бібліотеці книгу: друковану чи електронну». Запишіть свої імена в історії розвитку бібліотеки ХГПА та дайте нове життя: – рідкісним та цінним виданням; – науковим та довідковим документам художній літературі; – вашій улюбленій книзі; – приєднуйтесь до кола друзів бібліотеки.

Колектив бібліотеки


Наукова діяльність бібліотеки реалізується шляхом:

 • інформування викладачів, аспірантів та магістрантів академії з актуальних для них проблем;
 • бібліографування творчого доробку працівників академії, укладання та видання бібліографічних покажчиків;
 • участі в наукових конференціях, семінарах, презентаціях в академії;
 • соціологічних досліджень думки користувачів та бібліотечних працівників;     
 • аналізування діяльності підрозділів бібліотеки та окремих процесів;
 • реферування наукового видання «Педагогічний дискурс»

Ласкаво просимо до Інституційного репозитарію
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії!

Інституційний репозитарій — електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в нашій академії.

Основні особливості інституційного репозитарію:

 • забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень, які проводяться в академії через самоархівування;
 • доступ до наукових досліджень академії для світової спільноти;
 • зосередження матеріалів в одному місці;
 • збереження інших електронних матеріалів( напр..  ноти).

Якщо Ви викладач чи співробітник академії і Ви є автором електронних матеріалів, які бажаєте розмістити у відкритому архіві, тоді:

1. Прочитайте "Положення про інституційний репозитарій ХГПА";

2. Готуйте електронні матеріали Ваших праць та відносьте до бібліотеки.

Якщо виникатимуть питання щодо публікації матеріалів, будь ласка, звертайтеся до директора бібліотеки.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55