Публічна інформація

У звязку з оновленням системи безпеки деякі посилання GoogleDisc можуть бути оновлені


КАРАНТИН


ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ


СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ


ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ


ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ


ПРАКТИКА


САМОВРЯДУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 


СКЛАД КЕРІВНИХ ОРГАНІВ


ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД


ЗВІТНІ ТА ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ


РЕЗУЛЬТАТИ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ


НОРМАТИВНО-УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ


ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 

З АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

E-mail для коментування освітньо-професійних програм 

prorectorkgpa@gmail.com


Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії 


АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Особистий прийом студентів та працівників Академії здійснюється у кабінеті № 204 та за попереднім записом у робочі дні, а також, дистанційно з використанням Zoom.

Телефон з питань звернень громадян про можливі факти корупції: +380 (67) 676-5143 (понеділок-п’ятниця з 09.00 до 18.00). Електронна пошта для звернень і запитань: anastasiia.dovhaniuk@gmail.com


САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ


РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ ПІДРУЧНИКІВ


ОГОЛОШЕННЯ


СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ ЗВО


Щорічне оцінювання науковопедагогічних і педагогічних працівників ЗВО 

 

РЕЗЕРВНІ КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ:

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55