Публічна інформація


КАРАНТИН 2020


ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ


СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ


ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС


НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ


ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА


ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ


ПРАКТИКА


САМОВРЯДУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 


СКЛАД КЕРІВНИХ ОРГАНІВ


ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД


ЗВІТНІ ТА ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ


РЕЗУЛЬТАТИ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ


НОРМАТИВНО-УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ


ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ З АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

E-mail для коментування освітньо-професійних програм - opp.yakistosvitu@gmail.com


Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії 


АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА


САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ


РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОННИХ ВЕРСІЙ ПІДРУЧНИКІВ


ОГОЛОШЕННЯ


СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ ЗВО


Щорічне оцінювання науковопедагогічних і педагогічних працівників ЗВО 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55