Публічна інформація

Інформація

Посилання

Карантин 2020

Наказ №35 "Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом COVID-19"

Наказ №36 "Про забезпечення протиепідемічних заходів"

Наказ №39 "Про забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних заходів"

Наказ №40 "Про організацію заходів запобігання пошитенню коронавірусу COVID-19"

Наказ №41 "Про забезпечення особливостей організації освітнього процесу під час карантину"

Наказ №42 "Про проведення засідання атестаційної комісії дистанційно в 2019-2020 році"

Наказ №43 "Щодо завершення 2019/20 навчального року"

Наказ №45 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19"

Наказ №50 "Про функціонування об’єктів в умовах виникнення надзвичайної ситуації"

Наказ №53 "Про уведення в дію документа «Тимчасовий порядок проведення весняно-літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. в Xмельннцькій гуманітарно-педагогічн і й
академії в умовах карантину»"

Наказ №54 "Про інформальну освіту науково-педагогічних та педагогічних працівників академії у період надзвичайних (в т. ч. карантинних) ситуацій"

Наказ №55 «Тимчасовий порядок проведення Державної підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у 2019-2020 навчальному році в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії в умовах карантину»

Основні документи

Статут

Проект правил внутрішнього трудового розпорядку

Сертифікати про акредитацію напрямів(спеціальностей)

Ліцензія про надання освітніх послуг

Матеріально-технічне забезпечення

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Стратегія розвитку 

Положення про колегіальні органи

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2015-2020 роки

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Додатки до положення про індивідуальний графік навчання

Положення про навчання студентів за освітніми програмами магістра

Положення про підготовку фахівців наукових ступенів доктора філософії і доктора наук

Положення про навчання студентів без відриву від виробництва

Положення про організацію самостійної роботи студентів

Положення про практичну підготовку студентів

Положення про науково-дослідну роботу студентів

Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів

Положення про моніторинг навчальних досягнень студентів на різних організаційних рівнях

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про студентське самоврядування

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про організацію навчально-методичної роботи

Положення про порядок надання навчальній та навчально-методичній літературі грифу Вченої ради

Положення про видання навчальної та наукової літератури

Положення про електронні освітні ресурси

Положення про Вчену раду

Положення про порядок присвоєння вчених звань

Положення про науково-методичну раду

Положення про приймальну комісію

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про наукову бібліотеку

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про відділ практики

Положення про науковий відділ

Положенняпро відділ з організації виховної роботи студентів ХГПА

Положення про відділ канцелярії

Положення про сайт академії

Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

Концепція розвитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2016-2021 рр.

Положення про аспірантуру Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Положення про архівний підрозділ Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Положення  про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Етичний кодекс вчителя

Наказ про затвердження основних  структурних підрозділів 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про освітні програми

ПОЛОЖЕННЯ Про силабус навчальної дисципліни Хмельницької гуманітарно- педагогічної академії

Положення «Про гаранта освітньої програми у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії»

ПОЛОЖЕННЯ про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ,  АГІСТРАНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Наказ "Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній 

Стипендіальне забезпечення

Правила призначення стипендіального забезпечення студентам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (від 12 січня 2017 р.)

Порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Порядок формування Рейтингу успішності студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, які претендують на стипендіальне забезпечення (академічна стипендія)

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Правила прийому

Правила прийому

Склад керівних органів 

Керівництво академії

Перелік вакантних посад

Вакантних посад немає

Положення про порядок оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  професорсько-викладацького складу ХГПА

Кошторис та зміни до нього

Кошторис 2015

Кошторис 2016

Кошторис 2017

Кошторис 2018

Кошторис 2019

Кошторис 2020

План використання бюджетних коштів на 2017 рік

План використання бюджетних коштів на 2018 рік

План використання бюджетних коштів на 2019 рік

Помісячний план використання бюджетних коштів на 2019 рік

Помісячний план використання бюджетних коштів на 2020 рік

План використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2017 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2019 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка щодо зміни до плану використання бюждетних коштів на 2017 рік

Довідка щодо зміни до плану використання бюждетних коштів на 2017 рік

Довідка щодо зміни до плану використання бюждетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2018 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік

Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2020 рік

План асигнувань загального фонду бюджету 2018

Зведення показників спецфонду кошторису 2018

План асигнувань 2019

План асигнувань 2020

Зведення показ. спец. фонду кошторису 2019

Зведення показників спец. фонду кошторису на 2019 рік.

Зведення показників загального фонду кошторису на 2019рік

Зведення показників спец. фонду кошторису на 2019 рік.

Зведення показників спец. фонду кошторису на 2020 рік.

 

Договори оренди нерухомого майна

Договір №1

Договір №48

Договір № 43

Договір №52

Договір №72

Річні звіти

Звiт ректора 2014-2015 н.р.

Звiт ректора 2015-2016 н.р.

Звiт ректора 2016-2017 н.р.

Звiт ректора 2017-2018 н.р.

Звіт ректора 2018-2019 н.р

Звіт про наукову роботу

Баланс 2015

Баланс 2016

Баланс 2017

Баланс 2018

Баланс 2019

Баланс 2020

Звіти про надходження та використання коштів загального фонду за 2015 рік

Звіти про надходження та використання коштів загального фонду за 2016 рік

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про надходжження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходжження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2019 рік

Звіт про надходження та викоистанння коштів загального фонду

Звіт про надходження та викоистанння коштів загального фонду за 2019 рік

Звіт про надходження коштів отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження коштів отриманих як плата за послуги за 2019 рік

 

Штатний розпис

Штатний розпис на 2015 рік

Штатний розпис на 2016 рік

Штатний розпис на 2017 рік

Штатний розпис на 2017 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2018 рік

Штатний розпис на 2019 рік

Штатний розпис на 2019 рік

Штатний розпис на 2020 рік

Штатний розпис на 2020 рік

Інформація щодо проведення тендерних процедур та державних закупівель

Річний план закупівель на 2015 рік

Річний план закупівель на 2016 рік

Річний план закупівель на 2017 рік 

Річний план закупівель на 2018 рік

Річний план закупівель на 2019 рік

Річний план закупівель на 2020 рік

Додаток до річного плану державних закупівель на 2015р

Щодо проведення тендерних процедур

Звіти про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Договір про закупівлю електричної енергії 18.01.2017

Договір про закупівлю пари та гарячої води 18.01.2017

Звіт про результати проведення закупівлі(електроенергія) 18.01.2017

Звіт про результати проведення закупівлі(тепло/гаряча вода) 18.01.2017

Повідомлення про намір укласти договір(електроенергія)

Повідомлення про намір укласти договір(тепло/гаряча вода)

Звіт про результати проведення процедури закупівлі (електрична енергія) 2018

Звіт про результати проведення процедури закупівлі (тепло) 2018

Звіт про результати проведення процедури закупівлі теплопостачання

Звіт про результати проведення процедури закупівлі Електроенергія

 

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

Розмір плати за навчання

Розрахунок плати за навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на 2020 рік

Розрахунок плати за складання кандидатських іспитів

Розрахунок плати за навчання в аспірантурі

Розрахунок плати за навчання в докторантурі

Вартість документів про освіту

Розрахунок плати  проживання  в гуртожитку ХГПА

Розрахунок плати за навчання одного слухача на курсах підвищення кваліфікації в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії у 2020 календарному році

Розрахунок плати за навчання одного слухача підготовчих курсів для іноземців в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на 2020 навчальний рік

Розрахунок плати проживання одного слухача підготовчих курсів для іноземців в гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

 

Результати щорічного оцінювання

Здобувачів вищої освіти (для зареєстрованих користувачів)

Науково-педагогічних і педагогічних працівників

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Наказ про результати державної атестації Хмельницького педагогічного коледжу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (наказ № 258-од від 29.05.2015)

Нормативно-установчі документи

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

Рішення Хмельницької обласної ради про право власності

Санітарно-гігієнічний паспорт

Експертний висновок протипожежного стану обєкта

Опис внутрішньої системи якості освіти ХГПА

Висновки експертної комісії з акредитаційної експертизи

 

6.020205 "Образотворче мистецтво"*

6.010102 "Початкова освіта",  8.01010201 "Початкова освіта"

6.020204 "Музичне мистецтво"*, 8.02020401 "Музичне мистецтво"*

6.010101 "Дошкільна освіта", 8.01010101 "Дошкільна освіта"

6.020202 "Хореграфія"*

8.02030302 "Мова і література (англійська)"*

8.18010021 "Педагогіка вищої школи"

8.02030301 "Українська мова та література"*

073 "Менеджмент"

6.030103 «Практична психологія»

6.020101 "Культурологія"

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертизи 
підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 
(ОКР «молодший спеціаліст») у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

Освітньо-

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія); Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія); спеціалізація: 03 Історія; галузь знань 01 Освіта / Педагогіка; ступінь вищої освіти: бакалавр; кваліфікація: бакалавр освіти/педагогіки. Середня освіта (Історія). Вчитель історії.

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); Предметна спеціалізація: 03 Історія; галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Туризм»; Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм; галузі знань 24 Сфера обслуговування

Освітньо-наукова програма "Освітні, педагогічні науки"; Третього рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки; галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (українська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); предметна спеціалізація 01 українська мова і література; галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освітиза спеціальністю 231 Соціальна робота; галузі знань 23 Соціальна робота; кваліфікація Бакалавр соціальної роботи. Соціальний працівник. Соціальний педагог

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька)); першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;  зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); спеціалізації 02 (Мова і література (німецька)); галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська)); першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); спеціалізації 02 (Мова і література (англійська)); галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

E-mail для коментування освітньо-професійних програм - opp.yakistosvitu@gmail.com

Антикорупційна програма

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
АКАДЕМІЇ

Антикорупційні ризики та моніторинг виконання

 

Самооцінювання освітніх програм

Відомості самооцінювання ОПП Середня освіта (Історія)
Результати вибору
електронних версій підручників

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

Оголошення

Конкурс на заміщення посади ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Оголошення

Програми Програми
Протоколи Протокол виборів ректора
 
© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55