Вчена рада

Склад вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Штатний чи сумісник (основне місце роботи)

Шоробура

Інна

Михайлівна –

голова вченої ради

ректор

д.пед.н., професор

штатний

Галус

Олександр

Мар’янович – заступник голови вченої ради

проректор з наукової роботи

д.пед.н., професор

штатний

Поліщук

Олександр

Сергійович – в.о. вченого секретаря

декан гуманітарного факультету

д.філос.н., професор

штатний

Біницька

Олена

Петрівна

проректор з економічних питань

к.е.н., доцент

штатний

Слюзко

Валентина

Іванівна

проректор з гуманітарної освіти, виховання та міжнародних зв’язків

к.пед.н., доцент

штатний

Пісоцька

Леоніда

Станіславівна

декан факультету дошкільної освіти

к.пед.н., доцент

штатний

Ящук

Інна

Петрівна

декан факультету початкової освіти та філології

д.пед.н., професор

штатний

Машкіна

Людмила

Андріївна

помічник ректора

к.пед.н., доцент

штатний

Зданевич

Лариса

Володимирівна

завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

д.пед.н., професор

штатний

Барановська

Валентина

Миколаївна

начальник відділу кадрів

к.пед.н., доцент

штатний

Бучківська

Галина

Вікентіївна

професор кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та трудового навчання

д.пед.н., професор

штатний

Вовк

Валентин

Петрович

доцент кафедри психології

к.психол.н., доцент

штатний

Гуцал

Людмила

Антонівна

завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології

к.пед.н., доцент

штатний

Дарманська

Ірина

Миколаївна

доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

д.пед.н., доцент

штатний

Казакова

Наталія

Вікторівна

заступник завідувача кафедри педагогіки

к.пед.н., доцент

штатний

Крищук

Богдан

Степанович

завідувач наукового відділу

к.пед.н., доцент

штатний

Мацько

Віталій

Петрович

завідувач кафедри української мови та літератури

д.філол.н., професор

штатний

Мельник

Руслана

Миколаївна

доцент кафедри іноземних мов

к.філол.н., доцент

штатний

Мисик

Олеся

Станіславівна

завідувач відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

к.пед.н.

штатний

Павлішена

Людмила

Валеріївна

завідувач кафедри хореографії

к.філол.н., доцент

штатний

Савченко

Марина

Сергіївна

завідувач навчального відділу

к.пед.н., доцент

штатний

Бортнік

Юлія

Олександрівна

студентка факультету дошкільної освіти та психології

 

 

Шкроба

Марина

Юріївна

студентка факультету початкової освіти та філології

 

 

Марчук

Ганна

Володимирівна

студентка гуманітарного факультету

 

 

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55