Вчена рада

Склад Вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Штатний чи сумісник (основне місце роботи)

Шоробура

Інна

Михайлівна –

голова вченої ради

ректор

д.пед.н., професор,

член-кор. НАПН України

штатний

Галус

Олександр

Мар’янович – заступник голови вченої ради

проректор з наукової роботи

д.пед.н., професор

штатний

Поліщук

Олександр

Сергійович – вчений секретар

проректор з науково-педагогічної роботи

д.філос.н., професор

штатний

Біницька

Олена

Петрівна

проректор з економічних питань

к.е.н., доцент

штатний

Слюзко

Валентина

Іванівна

проректор з гуманітарної освіти та виховання

к.пед.н., доцент

штатний

Пісоцька

Леоніда

Станіславівна

декан факультету дошкільної освіти та психології

к.пед.н., доцент

штатний

Ящук

Інна

Петрівна

декан факультету початкової освіти та філології

д.пед.н., професор

штатний

Машкіна

Людмила

Андріївна

помічник ректора

к.пед.н., доцент

штатний

Зданевич

Лариса

Володимирівна

завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

д.пед.н., професор

штатний

Барановська

Валентина

Миколаївна

начальник відділу кадрів

к.пед.н., доцент

штатний

Бучківська

Галина

Вікентіївна

декан гуманітарного факультету

д.пед.н., професор

штатний

Мотозюк

Людмила

Миколаївна

завідувач кафедри психології

к.психол.н., доцент

штатний

Гуцал

Людмила

Антонівна

завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології

к.пед.н., доцент

штатний

Дарманська

Ірина

Миколаївна

завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

д.пед.н., доцент

штатний

Казакова

Наталія

Вікторівна

заступник завідувача кафедри педагогіки

к.пед.н., доцент

штатний

Крищук

Богдан

Степанович

завідувач наукового відділу

к.пед.н., доцент

штатний

Мацько

Віталій

Петрович

завідувач кафедри української мови та літератури

д.філол.н., професор

штатний

Мисик

Олеся

Станіславівна

завідувач відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

к.пед.н.

штатний

Павлішена

Людмила

Валеріївна

завідувач кафедри хореографії

к.філол.н., доцент

штатний

Савченко

Марина

Сергіївна

завідувач навчального відділу

к.пед.н., доцент

штатний

Северіна

Тетяна

Миколаївна

заступник завідувача кафедри іноземних мов

к.філол.н., доцент

штатний

Ворник Марія Миколаївна

 помічник ректора з міжнародних зв’язків

к.пед.н., доцент

штатний

Гончарук

Вікторія

Олександрівна

студентка факультету дошкільної освіти та психології

 

 

Первак

Вікторія

Русланівна

студентка факультету початкової освіти та філології

 

 

Розборська

Іванна

Петрівна

студентка гуманітарного факультету

 

 

 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55