Вчена рада

Склад вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Штатний чи сумісник (основне місце роботи)

Шоробура

Інна

Михайлівна –

голова вченої ради

ректор

д.пед.н., професор

штатний

Галус

Олександр

Мар’янович – заступник голови вченої ради

проректор з наукової роботи

д.пед.н., професор

штатний

Телячий

Юрій

Васильович – в.о. вченого секретаря

проректор з науково-педагогічної роботи

к.і.н., доцент

штатний

Слюзко

Валентина

Іванівна

проректор з гуманітарної освіти, виховання та міжнародних зв’язків

к.пед.н., доцент

штатний

Біницька

Олена

Петрівна

проректор з економічних питань

к.економ.н., доцент

штатний

Машкіна

Людмила

Андріївна

проректор з педагогічної практики

к.пед.н., доцент

штатний

Ящук

Інна

Петрівна

декан факультету початкової освіти та філології

д.пед.н., професор

штатний

Пісоцька

Леоніда

Станіславівна

декан факультету дошкільної освіти

к.пед.н., доцент

штатний

Зданевич

Лариса

Володимирівна

зав.кафедрою дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

к.пед.н., доцент

штатний

Поліщук

Олександр

Сергійович

в.о. декана факультету мистецтв

к.філос.н., доцент

штатний

Барановська

Валентина

Миколаївна

начальник відділу кадрів

 

штатний

Дарманська

Ірина

Миколаївна

завідувач кафедри менеджменту освіти, завідувач магістратури

к.пед.н., доцент

штатний

Вовк

Валентин

Петрович

завідувач кафедри педагогіки та психології

к.психол.н., доцент

штатний

Бучківська

Галина

Вікентіївна

завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

к.пед.н., доцент

штатний

Медеубаєва Вікторія Сатбеківна

студентка групи ПО-62 факультету початкової освіти та філології

 

 

Козак Дарія В’ячеславівна

студентка групи ДО-61 факультету дошкільної освіти

 

 

Савчук Анастасія Миколаївна

студентка групи ММ-61 факультету мистецтв

 

 

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55