Структура бібліотеки

Колектив

10 фахівців бібліотеки – висококваліфіковано, професійно-грамотно, компетентно і творчо виконують свою роботу * 3- працівники з вищою бібліотечною освітою, * 5- вищою педагогічною * 1- базовою вищою * 1-вищою технічною

Дирекція

Директор бібліотеки Дитинник Людмила Вікторівна

Освіта. 1986р. закінчила Київський державний інститут культури ім. Корнійчука, 2009 році здобула ступінь магістра «Управління навчальним закладом» в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Має 25 років бібліотечного стажу. В бібліотеці академії працює з 2002 року. Директор бібліотеки з серпня 2004 року. Пріоритетними напрямами роботи бібліотеки ХГПА є: – якісне комплектування книжкового фонду; – комп’ютеризація всіх бібліотечних процесів; – заняття з основ бібліотечно-інформаційної грамотності користувачів бібліотеки; – участь в корпоративній каталогізації; – якісне обслуговування користувачів.

Інформаційно-бібліографічний відділ:

- організаційно забезпечує запровадження програми «УФД/ Бібліотека»; - формує електронний каталог (ЕК) та картотеку газетно-журнальних статей в електронному режимі, проводить ретроконверсію активного фонду читального залу, абонементу; - займається індексуванням дисертацій, авторефератів, монографій, навчально-методичних посібників, програм та наукових статей; - здійснює аналітичний розпис наукових збірників; - виконує тематичні, фактографічні довідки для студентів та науково-педагогічних працівників; - складає та видає біобібліографічні, бібліографічні покажчики, інформаційні бюлетені нових надходжень навчально-методичної літератури; - займається комплектуванням та технічною обробкою документів.

Відділи обслуговування:

Абонемент

Основним напрямом роботи відділу є забезпечення навчального процесу науковою, навчальною та методичною літературою. Працівники відділу виконують запити користувачів, працюють у фондах, формують книжкові виставки, тематичні полички, проводять масові заходи, постійно працюють над удосконаленням обслуговування. Користувачі мають можливість брати на абонементі навчальні посібники додому на навчальний рік. З метою забезпечення практичних занять навчально-методичною літературою на абонементі виділено окремий фонд, де проводиться збереження та видача підручників на заняття. Працівники систематично вивчають використання розділів фонду.

Читальний зал

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55