Керівництво закладу

 

Шоробура Інна Михайлівна
Ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор.

Народилася 17.07.1970 р. В 1992 р. закінчила Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича, спеціальність – "Географія". Працювала вчителем географії та економіки в школах м. Хмельницького.
З 2001 р. – завідувач кафедри шкільної педагогіки та психології Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту.
З 2006 р. – перший проректор ХГПА.
З травня 2009 р. – ректор ХГПА.
Доктор педагогічних наук, професор (2008 р.), дійсний член АПСН, академік Академії вищої освіти України.
Автор понад 300 публікацій, з них 150 наукових, 32 навчально-методичного характеру.
Нагороджена знаком "Відмінник освіти України", "За наукові досягнення". Заслужений діяч науки і техніки України.

Академічне звання: член-кореспондент НАПН України (2019 р.)

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, розвиток шкільної географічної освіти в Україні, загальна педагогіка та теорія виховання.

Найвизначніші публікації:
1. Шоробура І. М. Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (XIX-XX століття): [монографія] / Інна Михайлівна Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2008. – 445 с.
2. Шоробура І.М. Шкільна географічна освіта: історія, проблеми, перспективи. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2005. – 350 с. – Бібліогр.: с. 303–347.
3. Природа на службі людини / Осадчий В.П., Шоробура І.М. – Хмельницький, 2004.– 326с.– Бібліогр.: с. 336–339.


 

Ректор
Поліщук Олександр Сергійович
Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філософських наук, професор.

Поліщук Олександр Сергійович народився 28 серпня 1979 року в селі Великий Чернятин Старокотянтинівського району Хмельницької області. 1994 року закінчив Великочернятинську середню школу. Цього ж року вступив до Хмельницького педагогічного училища, яке закінчив 1998 року.

З 1996 по 2001 рік навчався у Кам’янець-Подільському педагогічному університеті на історичному факультеті (заочна форма). Отримав диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, історія» і кваліфікацію – вчитель історії.

Свою трудову кар’єру розпочав з вересня 1998 року вчителем історії Іванковецького НВК Хмельницького району. З вересня 2001 року переведений на посаду викладача суспільних дисциплін Хмельницького педагогічного училища.

2002 року закінчив магістратуру Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова і отримав диплом магістра за спеціальністю «Історія».

У період з 2002 по 2003 рік проходив строкову військову службу у Збройних силах України.

2003 року вступив до Хмельницького університету управління та права на юридичний факультет (заочна форма), який закінчив 2006 року і одержав кваліфікацію юриста.

З 2006 по 2009 рік навчався в аспірантурі Інституту вищої освіти АПН України.

2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Соціалізація особистості як громадянина України: соціально-філософський аналіз» і здобув науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

З вересня 2009 до липня 2011 року обіймав посаду доцента кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

2011 року присвоєно вчене звання доцента на рівні Міністерства освіти і науки України.

2016 року захистив докторську дисертацію на тему «Ціннісні засади колективної дії у сучасному суспільстві (філософський аналіз)» і здобув науковий ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

2019 року присвоєно вчене звання професора на рівні Міністерства освіти і науки України.

Автор понад 100 наукових праць, серед яких один навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України й три монографії.


 

Галус Олександр Мар’янович
Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор.

Закінчив у 1980 р. Чернівецький державний університет за спеціальністю “географія”. Здобув другу повну вищу освіту за спеціальністю “німецька мова та література”. Працював учителем географії, завідувачем кабінетом географії, завідувачем кафедри Хмельницького обласного інституту удосконалення вчителів. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію, з 2000 р. – доцент. З 2000 р. до 2006 р. – проректор з навчальної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. З 2006 р. – проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. У 2009 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти" за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Професор (2011 р.).

Почесне звання: дійсний член (академік) Української академії акмеологічних наук (2016 р.).

Коло наукових інтересів: теорія та методика управління освітою, педагогічне управління освітніми процесами у ступеневому ВНЗ, психологія педагогічного менеджменту, педагогіка і психологія вищої школи, соціальна педагогіка, порівняльна педагогіка. Під керівництвом О. М. Галуса виконується державна науково-дослідна програма: "Управління процесом професійної адаптації особистості в системі неперервної педагогічної освіти". Під керівництвом О. М. Галуса проведено успішні захисти дисертаційних досліджень здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук, є науковим консультантом і науковим керівником аспірантів та здобувачів наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук.

Найвизначніші публікації: Автор 7-ми посібників (у т.ч. 5 з грифом МОН України), 4 монографії, з них 2 – одноосібні, більше 140 наукових і науково-методичних праць та публікацій.

Нагороджений знаком "Заслужений діяч науки і техніки України".


 

Проректор з наукової роботи

Слюзко Валентина Іванівна
Проректор з гуманітарної освіти та виховання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилась на Київщині в сім’ї педагогів. Після закінчення школи вступила до Уманського педагогічного училища ім.Т.Шевченка. Вищу освіту за спеціальністю “Філологія” отримала у Вінницькому державному педагогічному інституті. Працювала вчителем загальноосвітньої школи, вихователем, викладачем вищого педагогічного закладу. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2005 році отримала наукове звання доцента.

Коло наукових інтересів: історія, теорія і методика виховання; історія, теорія та методика літератури.

 


 

Проректор з гуманітарної освіти та виховання

Біницька Олена Петрівна
Проректор з економічних питань, кандидат економічних наук зі спеціальності демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін.

Народилася 13 лютого 1964 року у місті Запоріжжя. У 1986 році закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю „Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”. Звання доцента присвоєно в жовтні 2005 року.

Коло наукових інтересів: наукові дослідження в області соціальної політики, економіки галузі освіти. Є автором понад 30 наукових праць з проблем економіки в галузі освіти та 5-ти навчально-методичних розробок.


 

Проректор з економічних питань

 

Ящук Інна Петрівна
Декан факультету початкової освіти та філології, доктор педагогічних наук, професор.

Ящук Інна Петрівна народилася 4 вересня 1972 року в м. Хмельницькому. Після закінчення Хмельницького педагогічного училища, Кам’янець-Подільського інституту працювала вчителем початкових класів Хмельницької загальноосвітньої школи. У 1993 році була вибрана на посаду голови студентського профкому Хмельницької гума унітарно-педагогічної академії. З того часу почала активно займатися підготовкою студентської молоді до професійного майбуття. Працюючи в профспілці України, будучи обраною делегатом 4 з’їзду профспілок України представляла інтереси та права молоді. Багато цих переконань відображені у кандидатській дисертації, яку захистила 2001 р. Більше 40 наукових праць сприяли присвоєнню в 2005 році звання доцента педагогічних наук. Ящук Інна Петрівна успішно захистила докторську дисертацію, де розглядається проблема становлення молодого вчителя. Обіймає посаду декана факультету, на якому навчається більше тисячі майбутніх учителів молодших класів. Пишається своїми вчителями, колегами та студентами. "За молоддю майбутнє – тому її треба поважати, та активно співпрацювати", – вважає Ящук І.П. Життєве її кредо: "Дорогу осилит идущий" тому і намагається долати вершини наукової та педагогічної майстерності".

Нагороджена знаком "Заслужений діяч науки і техніки України".


 

Завідуюча відділенням заочного навчання

Пісоцька Леоніда Станіславівна
Декан факультету дошкільного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Народилась у мальовничому селі Сатанівка Городоцького району Хмельницької області у 1953 році. Закінчила Сатановецьку восьмирічну школу у 1968 р., Хмельницьке педагогічне училище у 1971 р. за спеціальністю "Дошкільне виховання". Кваліфікацію викладач дошкільної педагогіки і психології здобула у Рівненському педагогічному інституті (1977 р.), а керівник навчального закладу і магістр у Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті (2003 р.) З 1977 р. – викладач циклової комісії предметів дошкільного циклу, викладає психологію, куратор груп. З 1986 р. – завідувач дошкільного відділення Хмельницького педагогічного училища. У зв’язку з реорганізацією навчального закладу в заклад вищого рівня акредитації з 2000 р. – декан факультету дошкільного виховання. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію "Соціально-педагогічні умови розвитку дошкільної освіти в регіоні" під керівництвом мудрого керівника, науковця, людини з великої літери – Дарманського Миколи Миколайовича. У 2007 р. отримала звання доцента кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик. Одружена, має дві доньки, які також педагоги і 4-х внуків.

Коло наукових інтересів: управлінські аспекти в дошкільній освіті, підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до управлінської діяльності, професійна підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку.


 

Декан факультету дошкільного виховання
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55