І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №992 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2008/2009 н.р.” від 30.10.2008 р. з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів 22 січня 2009 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності „Початкове навчання”.

Для проведення конкурсу було створено конкурсну комісію у складі:

Ящук І.П. – декан факультету початкового навчання та іноземної філології, кандидат педагогічних наук, доцент (голова);
Вовк В.П. – завідувач кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук (заступник);
Шоробура І.М. – перший проректор, доктор педагогічних наук, професор;
Вишинська Г.В. – директор регіонального науково-методичного центру, завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент;
Сусліна І.В. – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент;
Бучківська Г.В. – завідувач кафедри трудового навчання та художнього конструювання, кандидат педагогічних наук, доцент.

До конкурсної комісії зі спеціальності „Початкове навчання” надійшло 10 робіт з актуальних проблем навчання та виховання, методик викладання навчальних предметів.

У конкурсі взяли участь:

Войтова Л.Д., студентка групи ПН-51, тема роботи: „Підвищення ефективності процесу виховання за допомогою методу гри” (науковий керівник – Вовк В.П., к.психол.н);
Вовчок Л.І., студентка групи ПН-53, тема роботи: „Педагогічні технології як засіб забезпечення цілей освітньої програми” (науковий керівник – Онуфрійчук Л.П., старший викладач);
Дрозд І.В., студентка групи ПН-62, тема роботи: „Виявлення обдарованих учнів та організація навчальної роботи з ними” (науковий керівник – Вовк В.П., к.психол.н.);
Ковальова Д.В., студентка групи ПН-51, тема роботи: „Педагогічні умови сімейного виховання молодших школярів” (науковий керівник – Казакова Н.В., к.пед.н., доцент);
Ковеніна Л.М., студентка групи ПН-51, тема роботи: „Впровадження інтерактивних технологій у контексті мовної освіти молодших школярів” (науковий керівник – Слоневська І.Б., к.філос.н., доцент);
Нестор О.О., студентка групи ПН-51, тема роботи: „Вплив дидактичної гри на пізнавальний інтерес молодших школярів на уроках математики” (науковий керівник – Берека В.П., старший викладач);
Полюк Д.М., студентка групи ПН-51, тема роботи: „Розвиток пізнавальної самостійності школярів початкових класів” (науковий керівник – Ткачук Н.С., викладач);
Романюк Т.А., студентка групи ПН-53, тема роботи: „Становлення мовної особистості молодшого школяра засобами казкового лексикону” (науковий керівник – Філінюк В.А., к.філол.н.);
Сергеєва Н.В., студентка групи ПН-61, тема роботи: „Реалізація завдань естетичного виховання молодших школярів” (науковий керівник – Казакова Н.В., к.пед.н., доцент);
Українець І.І., студент групи ПН-54, тема роботи: „Виховання почуття відповідальності у молодших школярів у навчально-виховному процесі” (науковий керівник – Тафінцева С.І., викладач).

Студенти показали високий рівень теоретичної підготовки при висвітленні зазначених питань та науково обґрунтували актуальність розглянутих проблем. Запропонували різноманітні інноваційні прийоми щодо їх вирішення, форми та методи інтерактивного навчання, переваги новітніх освітніх технологій, дослідили теоретичні аспектами та наукові засадами навчання, виховання та розвитку молодших школярів. Розробили відповідні прийоми реалізації методик проведення навчальних занять з різних предметів, а також вказали на головні дидактичні основи вивчення навчального матеріалу на уроках.

Після захисту наукових робіт студентами конкурсна комісія визначила переможців. При цьому враховувалась оцінка рецензента роботи, якість її захисту та повнота і чіткість відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

У підсумку дипломом першого ступеня нагороджена Романюк Т.А., студентка групи ПН-53:
Нагородження Романюк Т.А.

дипломом другого ступеня – Дрозд І.В., студентка групи ПН-62:
Нагородження Дрозд І.В.

дипломом третього ступеня – Сергеєва Н.В., студентка групи ПН-61:
Нагородження Сергеєвої Н.В.

Студенти Романюк Т.А. і Дрозд І.В. будуть представляти Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, який проходитиме на базі Державного вищого навчального закладу „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

Так тримати, молоді й талановиті! Успіхів у подальших творчих шуканнях!

Члени конкурсної комісії та учасники:
Члени конкурсної комісії та учасники

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55