Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завідувач кафедри:
Зданевич Лариса Володимирівна,
доктор педагогічних наук, професор

 

Випусковою кафедрою факультету дошкільної освіти є кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик. 19 членів кафедри – випускники Хмельницького педагогічного училища, інституту та академії (Абрамович Г.М., Алєшко В.Ф., Бродовська А.М., Гончар Н.П., Гринько В.І., Зданевич Л.В., Кіт Г.І., Лисенко Є.М., Машкіна Л.А., Мисик О.С., Миськова Н.М., Онофрійчук Л.О., Пісоцька Л.С., Розгон В.В., Сас О.О., Савченко М.С., Сергеєва З.П., Сігінішина Г.Й., Фурман О.В.).

На кафедрі ведеться відповідна документація, яка відображає зміст, організацію і методику проведення навчально-виховного процесу та наукової діяльності. Веде документацію завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Зданевич Л.В. та секретар кафедри – старший викладач Гринько В.І.

 

Персональний склад кафедри

На кафедрі працює 22 викладача. З них:

 • 1 доктор педагогічних наук, професор: Зданевич Л.В
 • 8 кандидатів педагогічних наук: Машкіна Л.А., Пісоцька Л.С., Сас О.О., Онофрійчук Л.О., Савченко М.С., Новак О.М., Розгон В.В., Гончар Н.П.
 • 1 професор: Зданевич Л.В.
 • 5 доцентів: Машкіна Л.А., Пісоцька Л.С., Сас О.О., Онофрійчук Л.О., Савченко М.С.
 • 2 здобувачі: Мисик О.С., Миськова Н.М.
 • 20 магістрів: Абрамович Г.М., Алешко В.Ф., Бродовська А.М., Гринько В.І., Кіт Г.І., Лисенко Є. М., Онофрійчук Л.О., Павлушкіна О.В., Пісоцька Л.С., Сас О.О., Сергєєва З.П., Сігінішина Г.Й., Софіян Л.Г., Савченко М.С., Мисик О.С., Фурман О.В., Гончар Н.П., Миськова Н.М., Новак О.М., Розгон В.В.
 • 18 викладачів мають вищу категорію, звання “старший викладач”;
 • 15 – звання “викладач-методист”.
 • На кафедрі працюють 12 відмінників освіти України: Алешко В.Ф., Бродовська А.М., Гринько В.І., Зданевич Л.В., Кіт Г.І., Лисенко Є.М., Машкіна Л.А., Павлушкіна О.В., Пісоцька Л.С., Сергєєва З.П., Сігінішина Г.Й., Софіян Л.Г.
 • 4 викладачі: Зданевич Л.В., Пісоцька Л.С., Сегреєва З.П., Лисенко Є.М. нагороджені відзнакою МОН України – знаком “Софія Русова”.
 • 2 викладачі – Машкіна Л.А., Пісоцька Л.С. нагороджені відзнакою МОН України – знаком “За наукові досягнення”.
 • 3 викладачі – Зданевич Л.В., Машкіна Л.А., Пісоцька Л.С. нагороджені медаллю М. М. Дарманського “За наполегливість у науці”.
 • Пісоцька Л.С. за вагомі здобутки у галузі освіти занесена на обласну Дошку Пошани “Кращі люди Хмельниччини”; делегат І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти.
 • Зданевич Л.В. – лауреат Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки, переможець в номінації “Кращий науковець”; член ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, делегат VII та VIII з’їздів Профспілки працівників освіти і науки України.
 • Павлушкіна О.В. – лауреат Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки, переможець в номінації “Кращий викладач”.

Наукова проблема кафедри – Удосконалення якості навчання студентів в процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін.

 

Тематика наукових розробок та досліджень викладачів кафедри:

- модернізація змісту дошкільної освіти;

- професійна підготовка майбутніх вихователів до роботи з дезадаптованими дітьми;

- гуманізація виховного процесу шляхом впровадження принципів педагогіки співробітництва та особистісно орієнтованої системи виховання;

- проблеми розвитку дошкільної освіти у регіоні;

- адаптація молодих викладачів до педагогічного колективу, до студентського колективу, до змісту педагогічної діяльності;

- педагогічна практика в структурі ступеневої підготовки вихователя дітей дошкільного віку;

- здоров’язберігаючі технології в системі дошкільної освіти;

- особливості запровадження кредитно-трансферної системи організації навчання в академії;

- забезпечення соціально-педагогічного патронату;

- впровадження інноваційних педагогічних технологій в практиці роботи дошкільного навчального закладу.

Склад кафедри (предметно-циклової комісії в минулому) впродовж 50-ти років залишається постійним, оскільки кожен з викладачів працює над удосконаленням свого професійного і наукового рівня. Сьогодні кафедра поповнила свій склад молодими спеціалістами (Н.П.Гончар, Миськова Н.М.), які є випускниками магістратури зі спеціальності “Дошкільна освіта” Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії і продовжують підвищувати свій наукових рівень, працюючи над дисертаційними дослідженнями.

Роботу кафедри забезпечують 5 нормативно необхідних для навчального процесу кабінетів, інформаційно-методичний центр зі спеціальності “Дошкільна освіта” з пунктом виходу у світову інформаційну мережу Internet та музей-лабораторія дошкільної освіти.

Для систематизації науково-методичної роботи на кафедрі активно функціонує інформаційно-методичний центр зі спеціальності “Дошкільна освіта”. Завідувач центру – старший викладач Павлушкіна О.В., лаборант – Мисик О.С.

Мета створення центру:

1. Поширення інформаційного простору студентів та викладачів щодо оновлення змісту дошкільної освіти на сучасному етапі, результатів наукових досліджень в галузі педагогіки і психології, теорії і методики навчання дітей, ознайомлення з новими педагогічними технологіями.

2. Створення умов для інтелектуальної праці педагогів.

3. Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності майбутніх дошкільних працівників через організацію наукової роботи під час написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

4. Створення методичного комплексу з проблеми розвитку дітей: розробка фонду занять, дидактичного матеріалу і посібників, створення картотеки передового педагогічного досвіду, «банку» педагогічних ідей, розвиток навчально-матеріальної бази.

Продовжується систематична робота зі створення електронної картотеки періодичних видань та науково-методичної літератури з проблем дошкільної освіти. А з 2009 року інформаційно-методичний центр підключено до внутрішньої мережі електронної бібліотеки. Відповідальний за ведення електронного каталогу – лаборант кафедри Мисик О.С.

 

На кафедрі функціонують:

1. Психолого-педагогічний клуб “Обговорюємо проблему”.

Наукові керівники – Зданевич Лариса Володимирівна, Машкіна Людмила Андріївна, Пісоцька Леоніда Станіславівна.

Мета: поінформованість студентів щодо науково-теоретичних засад та практичних аспектів сучасної дошкільної освіти; самостійна пошуково-дослідницька діяльність студентів та їх власна позиція на проблему, яка обговорюється.

2. Психологічна лабораторія “Впровадження особистісно-зорієнтованої моделі виховання в практику”. Мета: вивчення індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.

Науковий керівник – Софіян Людмила Григорівна

3. Студентська наукова лабораторія з дошкільної педагогіки. Засновник – Миськова Наталія Миколаївна. Учасниками лабораторії є студенти четвертого та п’ятого курсів, які успішно засвоюють навчальну програму та виявили бажання опанувати навичками дослідницької та творчо-репродуктивної діяльності. Протягом навчального року студентська наукова лабораторія працюватиме над проблемою: “Реалізація освітньої лінії Базового компоненту “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”.

4. Музей-лабораторія з дошкільної освіти. Завідувач музею-лабораторії – Павлушкіна Олена Василівна. Мета створення музею:

– Формування у студентів нацiональної свiдомостi, любовi до професії.

– Забезпечення духовної єдностi поколiнь та вивчення пам’яток матерiальної i духовної культури  дошкільної освіти.

– Формування освiченої творчої особистостi та сприяння вiдродженню i розбудови нацiональної дошкільної освіти.

– Формування громадянських цiнностей через залучення до створення музею та поповнення експозицій лабораторії-музею.

– Збереження академічних традицiй.

– Сприяння проведенню науково-дослідної роботи студентської молоді.

Головнi завдання роботи музею:

– Розширення педагогічного діапозону студентів.

– Розвиток творчих iнтересiв у студентів щодо науково-дослiдницької роботи.

– Формування у студентів розумiння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного i майбутнього України.

5. Клуб професійного становлення. У жовтні 2014 року відбулось перше засідання клубу, учасниками якого стали студенти-першокурсники факультету дошкільної освіти та вихователі дошкільного навчального закладу №54  м. Хмельницького. Керівник – Павлушкіна О.В.

Клуб створено з метою допомоги майбутнім педагогам в адаптуванні до професійної діяльності, планомірного розкриття індивідуальних педагогічних здібностей, утвердження у правильності свого професійного вибору, захоплення майбутніх вихователів їхньою професійною діяльністю, ознайомлення із сучасними педагогічними прийомами і технологіями.

Викладачі кафедри – рецензенти наукових монографій, навчально-методичних посібників, успішно керують дисертаційними дослідженнями аспірантів, виступають офіційними опонентами на захистах дисертацій на звання кандидата, доктора наук. Підготовлено численні відзиви на автореферати дисертацій. Статті викладачів друкуються у наукових збірниках регіону, України, Росії, Білорусі, США, Чехії, Польщі та ін. Тільки за останній рік видано 4 монографії та 5 навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

У Спілці молодих вчених бере участь 5 викладачів кафедри, а саме: Гончар Наталія Петрівна, Мисик Олеся Станіславівна, Онофрійчук Лілія Олегівна, Савченко Марина Сергіївна, Сас Олена Олександрівна.

В рамках навчального процесу і в позаурочний час члени кафедри організовують роботу по вихованню студентів, спираючись на основні положення Концепції виховної роботи. 7 членів кафедри виконують обов’язки куратора академічної групи. Павлушкіна О.В. – директор інституту кураторства.

Студенти мають змогу відвідувати різні виховні заходи, в яких активну участь беруть викладачі кафедри.

Успішно працюють:

гурток розвитку творчості та креативності “Ляльковий театр” (керівник Мисик О.С.).

 Мета: розширення та поглиблення знань про театр, основні види театрального мистецтва в їх сторичному розвитку, набуття студентами теоретичних знань про театралізовану діяльність, усвідомлення важливості та значення театрального мистецтва в житті кожної людини; ознайомлення з особливостями організації театру в дошкільному закладі, вивчення практичного досвіду кращих вихователів з організації та проведення театралізованої діяльності; розвиток достатнього рівня практичних умінь для організації дитячої театралізованої діяльності, усвідомлення важливості та необхідності театралізованої діяльності для розвитку особистості дитини.

екологічна студія “Зелена планета”

 (керівник Кіт Г.І.). Мета: формування екологічної культури особистості вихователя дітей дошкільного віку; створення умов для оволодіння основами педмайстерності, розвитку творчості, бережного ставлення до природи.

студія казки  

 (керівники Сас О.О., Мєлєшко В.Д.). Мета – розширення світогляду майбутніх вихователів; розвиток артистичності, творчості, емоційності, витонченості, ініціативності; стимулювання прагнення творчо самореалізуватися, самостверджуватися, створення сюрпризних, жартівливих ситуацій; формування виразного та дикційно чистого сценічного мовлення; вироблення уміння використовувати набутий досвід постановки ігор-драматизацій, розігрування знайомих й нових сюжетів за змістом і мотивами літературних творів, казок та інших малих форм усної народної творчості.

Програма студії казки спрямована на поглиблення знань студентів про казку як жанр художньої літератури, її значення у вихованні дітей дошкільного віку, на ознайомлення студентів з різними формами роботи з казкою, на розвиток виразності мовлення, творчих акторських здібностей студентів. Засідання проводяться один раз на місяць.

гурток “Професійна майстерня зображувальної творчості”.

 (керівники Савченко М.С., Гринько В.І.) Метою гуртка є: розширення та поглиблення знань про види декоративно-прикладного мистецтва, набуття студентами теоретичних знань про образотворчу діяльність, усвідомлення важливості та значення образотворчого мистецтва в житті кожної людини; вивчення практичного досвіду кращих вихователів; розвиток достатнього рівня практичних умінь, усвідомлення важливості та необхідності образотворчої діяльності для розвитку особистості дитини.

Викладачами кафедри здійснюється наукове консультування працівників ДНЗ міста та області. Щороку відбуваються науково-методичні семінари: “Дошкільна освіта в Україні: досягнення і перспективи” для вихователів міста; “Концептуальні засади реалізації освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти України”, “Наукові підходи до моніторингу якості дошкільної освіти”, “Сучасні освітні технології в дошкільній освіті” та ін. із залученням провідних науковців України для вихователів області та міста Хмельницького.

Продовжують функціонувати філіали кафедри у:

- Летичівському Центрі розвитку дитини;

- Кам’янець-Подільському ДНЗ № 20, №15, №9, №23;

- Ямпільському ДНЗ;

- Староконстянтинівському Центрі раннього розвитку;

- Деражнянському ДНЗ “Журавлик” та ін.

Підписано угоди про міжнародну співпрацю з кафедрами дошкільної освіти Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка та Барановічського державного університету республіки Білорусії.

Крім того вже багато років плідно співпрацюємо з кафедрами дошкільної освіти та студентами:

 • Рівненського державного гуманітарного університету,
 • Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника,
 • Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича,
 • Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського,
 • Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу  ім. Т. Г. Шевченка,
 • Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу,
 • Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та ін.

Викладачі кафедри Зданевич Л.В., Пісоцька Л.С., Сергеєва З.П., Сас О.О. ведуть цикл передач на обласному радіо в програмах “Капітошка” та “Карусель”, де розкривають методичні аспекти організації навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

Подорожувати Україною – цікаво та захопливо. Викладачі кафедри дуже люблять подорожувати, відвідувати цікаві місця нашої держави. Тому і життєве кредо кафедри: “Любити життя і цінувати кожну його хвилину”.

У народі кажуть: “Учитель – майстер життя. Він повинен навчити своїх вихованців жити, бути людиною на землі, любити рідний край, Батьківщину”. Саме такі людські цінності прищеплюють викладачі кафедри майбутнім колегам, ведучи їх у храм науки.

Професорсько-викладацький склад кафедри завжди відкритий до спілкування, співпраці, обміну досвідом з однодумцями, зацікавленими у розв’язанні актуальних проблем дошкільної освіти.

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55