Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завідувач кафедри:
Зданевич Лариса Володимирівна,
доктор педагогічних наук, професор

 

http://kgpa.km.ua/?q=doshkilna

https://www.facebook.com/groups/411620899820898

Історія кафедри. Підготовка фахівців дошкільної освіти у закладі триває понад 90 років. Самовідданою працею не одне покоління викладачів працювало над створенням спочатку циклової комісії (у 1930 р. в Проскурівському педтехнікумі було відкрито відділ підготовки вихователів дитячих садків та дитячого комуністичного руху). Згодом було створено предметно-циклову комісію, а з 2000 р. – кафедру дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, яка є випусковою кафедрою факультету дошкільної освіти та психології. Це ціле сузір’я жінок, які досягли високого професійного успіху, увібравши в себе найцінніші людські якості – працелюбність і розум, креативність та інноваційність. Їх самовіддана праця над науковими дослідженнями є взірцем для колег та студентів.

Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик працює над виконанням Державної науково-дослідної роботи за темою: «Теоретико-методологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в закладах вищої освіти» (Державний реєстраційний номер 0120U105213) – керівник Зданевич Л.В.

Роботу кафедри забезпечують 5 нормативно необхідних для освітнього процесу кабінетів, інформаційно-методичний центр зі спеціальності 012 Дошкільна освіта з пунктом виходу у світову інформаційну мережу Internet (завідувач центру – Павлушкіна О.В., лаборант – Гринько В.І.) та музей-лабораторія дошкільної освіти (завідувач – ст.в. Павлушкіна О.В.).

 

Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

забезпечує реалізацію освітніх програм:

«Дошкільна освіта»

(фаховий молодший бакалавр)

ОПП

ОПП 2023

Результати опитування ЗО

Обговорення

«Дошкільна освіта»

(бакалавр)

ОПП

Результати опитування ЗО

Обговорення

«Дошкільна освіта»

(магістр)

ОПП

Результати опитування ЗО

Обговорення

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,

що викладаються на кафедрі дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Переглянути Силабуси дисциплін

 

На кафедрі функціонують наукові гуртки, лабораторії та клуби:

Психолого-педагогічний клуб «Обговорюємо проблему»  

(керівники -

доценти Пісоцька Л.С., Машкіна Л. А.)

Психологічна лабораторія «Впровадження особистісно зорієнтованої моделі виховання в практику»

(керівник – ст.в. Софіян Л. Г.).

 

 

 

Студентська наукова лабораторія з дошкільної педагогіки

(керівник – доцент Миськова Н.М.,

наукові консультанти – професори  Зданевич Л.В., Гавриш Н.В.).

 

 

       

 

Викладачами кафедри організовуються та проводяться науково-практичні студентські конференції та видаються збірники статей за їх матеріалами.

Викладачі кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик разом зі здобувачами вищої освіти та практичними працівниками області є учасниками проєктів та експериментів:

– з 2015 р. кафедра здійснює реалізацію науково-педагогічного проєкту кафедри «Закладам дошкільної освіти – теорія та методика освіти для сталого розвитку»;

– з 2017 р. відбувається реалізація спільного проєкту кафедри і Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради «Школа вихователя групи раннього віку».

Кафедра організовує та проводить науково-практичні конференції, семінари, круглі столи тощо. За матеріалами наукових заходів видаються друком збірники наукових праць викладачів і здобувачів вищої освіти.

Щороку останнього тижня вересня кафедра проводить тиждень кафедри. 

Викладачі кафедри є авторами публікації з грифом МОН, Scopus/Web of Science Core Collection, членами спеціалізованих вчених рад, редакційних колегій збірників наукових праць, рецензентами Державних стандартів вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (бакалавр, магістр), наукових монографій, навчально-методичних посібників, успішно керують дисертаційними дослідженнями аспірантів, докторантів, виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Підготовлено численні відгуки на автореферати дисертацій. Статті викладачів друкуються у наукових збірниках регіону, України, Білорусі, США, Чехії, Польщі, Румунії, Португалії, Туреччини, Сербії, Іспанії, Індії та ін.

Науково-педагогічне стажування викладачів кафедри

У Спілці молодих вчених беруть участь доценти кафедри Гончар Н.П., Розгон В.В., Савченко М.С., Сас О.О., Фроленкова Н.О., Цегельник Т.М.

На кафедрі успішно працюють:

екологічна студія

«Зелена планета»

(керівник –

ст.викладач Кіт Г.І.)

 

студія казки

(керівник – доцент Гончар Н.П.) 

 

 

 

гурток

«Професійна майстерня

зображувальної творчості»

(керівники – доцент Савченко М.С.,

ст.викладач Гринько В.І.).

У рамках освітнього процесу і в позаурочний час члени кафедри організовують роботу по вихованню студентів, спираючись на основні положення Концепції виховної роботи. Викладачі кафедри виконують обов’язки куратора академічної групи. Павлушкіна О.В. – директор інституту кураторства ХГПА. Студенти мають змогу відвідувати різні виховні заходи, в яких активну участь беруть викладачі кафедри.

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється науково-педагогічне консультування працівників ЗДО м. Хмельницького, області, України. Щороку відбуваються науково-методичні семінари: «Дошкільна освіта в Україні: досягнення і перспективи», «Основні вектори оновленого Державного стандарту дошкільної освіти», «Наукові підходи до моніторингу якості дошкільної освіти», «Освіта для сталого розвитку: орієнтири для професійного зростання вихователів ЗДО», «Сучасні освітні технології в дошкільній освіті», «Методика впровадження ПМК «Впевнений старт», «Актуальні проблеми раннього розвитку в умовах ЗДО», «Організація взаємодії педагога з дітьми передшкільного віку в умовах ЗДО» та ін. із залученням провідних науковців України.

Продовжують функціонувати філіали кафедри у: Летичівському Центрі розвитку дитини; Кам’янець-Подільських ЗДО № 20, 15, 9, 23; Ямпільському ЗДО; Деражнянському ЗДО «Журавлик»; Староконстянтинівському Центрі раннього розвитку; ХДНЗ №54, 29, 46; ЗДО №1 м. Славута.

Багато років кафедра співпрацює з кафедрами дошкільної освіти та студентами Рівненського ДГУ, Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника, Чернівецького НУ ім.Юрія Федьковича, Миколаївського НУ ім. В.О.Сухомлинського, Мелітопольського ДПУ імені Богдана Хмельницького, Вінницького і Уманського гуманітарно-педагогічних коледжів ім. Т.Г. Шевченка, Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та ін. Підписано угоди про міжнародну співпрацю з Державним музеєм іграшки та кафедрами дошкільної освіти Білоруського ДПУ ім. М.Танка та Барановічського ДУ Республіки Білорусь.

Науково-методичний пошук – основний складник діяльності кожного викладача кафедри у контексті якісної підготовки майбутніх фахівців для сучасної дошкільної освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик завжди відкритий до спілкування, співпраці, обміну досвідом з однодумцями, зацікавленими у розв’язанні актуальних проблем дошкільної освіти.


 

Кадровий склад кафедри:

Зданевич Лариса Володимирівна – завідувачка кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь та вчене звання: доктор педагогічних наук (2014 р.), професор (2015 р.).

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=mNAQxbCuXmIC&hl=uk

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8387-2143

E-mail:  larisazdan@ukr.net

 

 

 

Захист дисертацій:

«Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов життєдіяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти);

«Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди: відмінник освіти України (2005 р.); заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України (2018 р.); Грамота Верховної ради України «За заслуги перед українським народом» (2019 р.); почесна відзнака Міністерства освіти і науки України – Знак «Софія Русова» (2006 р.), Почесна грамота Академії педагогічних наук України (2006 р.), Грамота Інституту педагогіки Академії Педагогічних Наук України (2006); Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2009 р., 2013 р.), Диплом лауреата Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки в номінації «Кращий науковець» (2013 р.), медаль М.М. Дарманського «За наполегливість у науці» (2014 р.); Почесна грамота ЦК Профспілки працівників освіти і науки (2011 р.); нагрудні знаки ЦК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України»: «Золота відзнака» (2018), нагрудний знак ЦК Профспілки «Профспілковий лідер» (2019); Почесна грамота Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації (2006, 2008); Почесна грамота Хмельницької облдержадміністрації (2013); Почесні грамоти та грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2006-2019 рр.); Диплом НАПН України «За вагомий внесок у розвиток наукової сфери України» (2019); Подяка Інституту проблем виховання НАПН України (2019 р.).

Наукові інтереси: історія дошкільної педагогіки; підготовка майбутніх вихователів на засадах компетентнісного підходу; модернізація змісту вищої та дошкільної освіти в Україні.

Громадська діяльність: Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», ГО «Академія розвитку особистості»;

з 2016 року керівник науково-педагогічного проєкту кафедри «Теорія та методика освіти для сталого розвитку для закладів дошкільної освіти»;

з 2018 року – науковий консультант «Школи вихователя дітей раннього віку» (для вихователів ЗДО м. Хмельницького).


 

Пісоцька Леоніда Станіславівна - декан факультету дошкільної освіти та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик,

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2005 р.), доцент (2007 р.).

Профіль Google Scholar -

ORCID 0000-0003-2938-125X

E-mail: leonida_dekan@ukr.net

 

Захист дисертацій:

«Соціально – педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

Професійна діяльність:

з 01.09.1971 р. – вихователь ДНЗ № 21, м. Хмельницького;

з 01.09.1977 р. – викладач дисциплін дошкільного циклу Хмельницького  педагогічного училища;

з 01.09.1986 р. – завідувач дошкільного відділення Хмельницького  педагогічного училища

з 01.09.2000 р. – завідувач дошкільного відділення, декан факультету дошкільного виховання, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного коледжу

з 01.01.2005 р. доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту

28.10. 2008  р. – декан факультету дошкільної освіти,  професор кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

02.09.2013 р. доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, декан факультету дошкільної освіти та психології  Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди:

значок «Відмінник народної освіти УРСР» (Міністерство народної освіти УРСР)  07 жовтня  1991 р., Знак «Софія Русова» (Міністерство освіти і науки України) 17 серпня 2006 р., Знак «За наукові досягнення» ( Міністерство освіти і науки України) 01 серпня 2011 р., Медаль М.Дарманського (Хмельницька облдержадміністрація);

грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2013-2019 рр.); грамота Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації (2018); Подяка Інституту проблем виховання НАПН України (2019 р.).

Наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до викладання професійно-орієнтованих дисциплін дошкільного циклу,  особливості управління дошкільною освітою в регіоні та Україні,  модернізація змісту дошкільної освіти  тощо.

Громадська діяльність: Член ГО «Академія розвитку особистості»


 

Гончар Наталія Петрівна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2015 р.), доцент (2020 р.)  

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1367-0022

E-mail:  nataly_gonchar@ukr.net

 

 

 

 

Захист дисертацій:

«Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Професійна діяльність:

з 01.06.2009 р. – лаборант у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії;

з 01.09.2010 р. – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

з 01.10.2017 р. і до нині – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

з 01.01.2021 р. – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди:

грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2018-2019 рр.), подяка Департаменту освіти і науки ХОДА (2020 р.).

Наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації змісту вищої та дошкільної освіти в Україні; особливості використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх вихователів тощо.

Громадська діяльність: Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», ГО «Академія розвитку особистості»


 

Машкіна Людмила Андріївна - доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик,

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2000 р.), доцент (2005 р.).

ORCID: 0000-0002-4942-7924

E-mail: luda112@ukr.net

 

 

Захист дисертації:

«Підготовка студентів педагогічних училищ та коледжів до використання інноваційних технологій в дошкільних закладах», (спеціальність13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), 2000р. 

Професійна діяльність:

з 1973р. – вихователь-методист ДНЗ №36, м. Хмельницького; 

з 1975р. – викладач Хмельницького педагогічного училища;

з 1985р, – завідувач заочним відділенням, викладач;

з 1989р. – заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач;

з 2000р. – проректор з педагогічної практики ХГПІ,

з 2004р. – ХГПА, доцент  кафедри;

з 2015р. – помічник ректора ХГПА, доцент кафедри.

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди:

медаль Міністерства освіти та науки України «За наукові досягнення» (2007 р.); значок «Відмінник народної освіти УРСР» (Міністерство народної освіти УРСР) 1987 р., грамота МОН України (2006 р.), НАПН України (2010 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації (2006, 2008); Почесні грамоти та грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2000-2019 рр.)

Наукові інтереси: педагогічна практика, інноваційні технології в дошкільній та вищій освіті, історія педагогіки, дошкільна освіта.


 

Мисик Олеся Станіславівна ‒ доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2018 р.)

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=E0XMP3oAAAAJ&hl=uk

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8556-0709

E-mail:  olesyamysyk@gmail.com

 

 

 

Захист дисертації:

«Формування фахової компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Професійна діяльність:

з 01.09.2007 р. – лаборант кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик ХГПА;

з 01.09.2007 р. – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик ХГПА;

з 15.04.2016 р. – заступник керівника навчально-методичного відділу ХГПА;

з 01.09.2016 р. – керівник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; відповідальний адміністратор Єдиної державної електронної бази освіти;

з 22.03.2019 р. і до нині – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди: грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2008, 2010, 2012, 2016 рр.); грамота управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2011), грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2018), Почесна грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2015, 2020), грамота Хмельницької обласної ради (2012), Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації (2018).

Наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в аспектах модернізації змісту вищої та дошкільної освіти в Україні; особливості управлінської діяльності в ЗДО, психологія дітей дошкільного віку тощо.


 

Миськова Наталія Миколаївна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2018 р.), доцент (2020 р.)

Профіль Google Scholar –

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iA_E5R8AAAAJ&hl=

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7832-4409

E-mail:  miskova19@ukr.net

 

 

Захист дисертації:

«Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Професійна діяльність:

в закладі дошкільної освіти – 10 років і 2 місяці:

з 25.08.1998 р. – до 01.11.2001 р. – вихователь, педагог-естет дошкільного навчального закладу №54 м. Хмельницького;

з 01.09.2008 р. – 15.09.2014 р. – вихователь, керівник гуртка «Логіка для дошкільнят» дошкільного навчального закладу №54 м. Хмельницького;

з 16.09.2014 р. – 01.09.2015 р. – вихователь-методист дошкільного навчального закладу №36 м. Хмельницького, керівник гуртка «Інтелектуальна мозаїка» дошкільного навчального закладу №54 м. Хмельницького;

в закладі вищої освіти:

з 01.09.2010 р. – 31.08.2013 р.; з 01.09.2014 р. – по лютий 2019 р.– викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії за сумісництвом;

з березня 2019 р. – по теперішній час – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди:

Грамота Хмельницької міської ради (2010 р.); Почесна грамота Хмельницької міської ради як переможцю конкурсу «Кращий за професією у 2012 році» (2012 р.); Диплом І ступеня переможця обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування», ХОІППО (2013 р.); Диплом ІІ ступеня переможця обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування», ХОІППО (2014 р.); Грамота Інституту педагогіки НАПН України (2015 р.); грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2016-2020 рр.); Грамота Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації (2018); Подяка Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради (2018 р.);  Подяка Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (2019 р.); Подяка Інституту проблем виховання НАПН України (2019 р.); Подяка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2019 р.).

Наукові інтереси: технології розвитку, виховання і навчання дітей раннього та дошкільного віку; реалізація завдань освіти для сталого розвитку; формування універсальних навичок особистості; професійне становлення та розвиток педагогів закладів дошкільної освіти тощо.

Громадська діяльність: Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», ГО «Академія розвитку особистості»

з 2014 року – тренер Міжнародного проєкту «Освіта для сталого розвитку в дії»;

протягом 2015 року – голова робочої групи №2 методоб’єднання вихователів старших груп дошкільних навчальних закладів м. Хмельницького;

з 2016 року тренер науково-педагогічного проєкту кафедри «Теорія та методика освіти для сталого розвитку для закладів дошкільної освіти»;

з 2018 року – керівник «Школи вихователя дітей раннього віку» (для вихователів ЗДО м. Хмельницького);

з 2019 року – тренер та тренер-експерт Всеукраїнського проєкту «Впевнений старт»;

протягом 2020 року – ведуча рубрики «Закордонний досвід» щомісячного фахового видання «Методична скарбничка вихователя».


 

Онофрійчук Лілія Олегівна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2013 р.), доцент (2015 р.).

Профіль Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=kqJjlDMAAAAJ&hl=ru

ORCID 0000-0002-8932-6618

E-mail:  Lissya0880@ukr.net

 

 

Захист дисертації:

«Підготовка майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів до управлінської діяльності у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Професійна діяльність:

з 01.09.1999 р. – вихователь дітей дошкільного віку ДНЗ № 54, м. Хмельницького;

з 01.09.2005 р. – лаборант інформаційно-методичного центру факультету дошкільної освіти ХГПА;

з 01.09.2006 р. – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту;

з 02.12.2013 р. і до нині – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди: грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2013-2019 рр.); грамота Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації (2018); Подяка Інституту проблем виховання НАПН України (2019 р.).

Наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в аспектах модернізації змісту вищої та дошкільної освіти в Україні; особливості управлінської діяльності в ЗДО, психологія дітей дошкільного віку тощо.

Громадська діяльність: Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»


 

Розгон Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2015 р.), доцент (2020 р.)

Профіль Google Scholar

‪https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8JKqykUAAAAJ

ORCID 0000-0001-6304-2193

E-mail:  viki_sgb@ukr.net

 

 

 

 

Захист дисертації:

«Вплив педагогічної преси на розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – 90-ті роки ХХ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіка).

Професійна діяльність:

з 14.01.2008 р. – методист заочної форми навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

З 2013 року – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

З 01.07.2015 р. і до нині – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Наукові інтереси: дослідження публікацій педагогічної преси дошкільного спрямування та використання їх під час підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі в аспектах модернізації змісту вищої та дошкільної освіти в Україні, екологічна освіта майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.


 

Савченко Марина Сергіївна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2013 р.), доцент (2015 р.).

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-1938-4799

e-mail: marina-savchenko-83@ukr.net

 

 

 

 

Захист дисертацій:

«Гендерне вихованння дітей старшого дошкільного віку» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 – теорія та методика виховання).

Професійна діяльність:

з 01.09.2004 р. – вихователь дітей дошкільного віку ДНЗ № 54, м. Хмельницького;

з 01.09.2005 р. – лаборант кафедри трудового навчання Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту;

з 01.09.2008 р. – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту;

з 02.12.2013 р. і до нині – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

з 2016 р. і до нині – керівник навчального відділу, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди: грамота Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації (2018), (2020); грамота Хмельницької обласної ради (2018);

Наукові інтереси: проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності; формування у майбутніх педагогів гендерної культури та культури спілкування; особливості професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО до  взаємодії з батьками дітей, з особливими освітніми потребами тощо.


 

Сас Олена Олександрівна – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2011 р.), доцент (2013 р.).

E-mail: poperechnjak@ukr.net

 

 

 

 

Захист дисертації:

«Формування життєвої компетентності дітей 6–7-річного віку в умовах соціально-рольової діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка)

Професійна діяльність:

з 01.09. 2006 р.  –  лаборант кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та за сумісництвом викладач цієї ж кафедри;

з 01.09.2007 р. – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту;

з 25.07.2013 р. до нині – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди:

Грамота Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини за творчу презентацію вагомих освітянських здобутків у студентській науковій роботі (2007 р.), Грамота Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії за зразкове виконання своїх обов’язків (2009 р.), Грамота Хмельницької обласної державної адміністрації управління освіти і науки за сумлінну працю на освітянській ниві, особистий внесок у реалізацію національної політики в галузі освіти, розбудову навчального закладу, навчання та виховання студентської молоді та з нагоди 90-річчя від дня заснування навчального закладу (2011 р.).

Наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в аспектах модернізації змісту вищої та дошкільної освіти в Україні; розвиток особистості дитини дошкільного віку.


 

Фроленкова Надія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2016 р.)

E-mail:  nadiychuk@ukr.net

 

 

 

 

 

Захист дисертації:

«Науково-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» (2016 р.).

Професійна діяльність:

з 2009  по 2010 р. – вчитель англійської мови в ДНЗ № 45 «Ялинка» м. Хмельницького.

з 2010 року – лаборант кафедри зарубіжної літератури та культурології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

з 2010 по 2013 рік – навчання в аспірантурі при кафедрі теорії та методики дошкільної освіти Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

з вересня 2011 року – викладач-стажист,

з травня 2016 року – викладач, з лютого 2017 року – доцент кафедри,

з 2019 року – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Наукові інтереси зосереджено у руслі проблеми змісту дошкільної освіти України в його історіографічному вимірі.


 

Новак Олена Мусіївна - доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук (2013 р.), доцент (2021).

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2050-2599

E-mail:  novakolena888@gmail.com

 

 

 

Захист дисертації:

«Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі в сучасних умовах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти)

  Професійна діяльність:

         з 15.08.1995 р. –  вихователь спецшколи-інтернату слабозорих дітей, м. Кам’янця-Подільського;

         з 04.12.1995 р. –  вихователь групи продовженого дня спеціалізованої загальноосвітньої  школи № 5, м. Кам’янця-Подільського;

         з 01.09.1996 р. – вчитель-логопед управління освіти і науки, м. Кам’янця-Подільського;

         з 05.05.2010 р. – головний  спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями районного центру зайнятості, м. Хмельницького;

         з 15.02.2011 р. і до нині – вчитель-логопед дошкільного навчального закладу № 48, м. Хмельницького;

         з 01.09.2011 р. – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії за сумісництвом;

         з 25.02.2020 р. і до нині – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії за сумісництвом.

Наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в аспектах модернізації змісту вищої та дошкільної освіти в Україні; особливості впровадження інклюзивної форми навчання в ЗДО, розвиток дітей дошкільного віку з порушенням мовлення та психофізичного розвитку тощо.


 

Алешко Валентина Федорівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

E-mail: valeskokhm@gmail.com

 

 

 

 

Професійна діяльність:

з 1975 р. – викладач Хмельницького педагогічного училища і до нині;

з 1.09.2000 – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту.

з 01.09.2006 і до нині – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного академії.

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди:

Грамота за активну участь у науково-дослідній роботі Педагогічного інституту Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника (2002 р.), грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2008-2020 рр.);

Коло наукових інтересів: проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку, фахова підготовка майбутніх вихователів до формування екологічної свідомості, екологічної культури.


 

Лисенко Євгена Михайлівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

E-mail: lem105@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

  • викладач дошкільної педагогіки  та психології, методист з дошкільного виховання, Бельцський державний педагогічний інститут ім. А. Руссо (Молдова), 1982 р.
  • магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, 2003 р.

Професійна діяльність:

з 1973 р. – вихователь ДНЗ №36, м. Хмельницького; 

з 1976 р. – вихователь ДНЗ №8, м. Хмельницького; 

з 1981 р. – викладач Хмельницького педагогічного училища і до нині;

Коло наукових інтересів: гуманізація освітньо-виховного процесу в ЗДО, дошкільна дидактика;  організація та керівництво сюжетно рольовими іграми дошкільників.


 

Павлушкіна Олена Василівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

E-mail: maior0231@gmail.com

 

 

 

 

Професійна діяльність:

з 01.09.1970 р. – медсестра-вихователь дітей дошкільного віку ДНЗ № 141, м. Владивосток;

з 01.10.1973 р. – вихователь дітей дошкільного віку ДНЗ № 143 м. Владивосток;

з 01.09.1978 р. – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту;

з 1.09 1990 – 1.06. 2013 – методист з додаткових освітніх послуг у ДНЗ № 24, 54 (по сумісництву)

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди:

грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (1993-2020 рр.); грамота Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації (2000); Відзнака «Відмінник освіти України» (2001 р.); лауреат премії М. Дарманського у номінації «Кращий викладач» (2015 р.); медаль «За наукові досягнення» (2019 р.)

Наукові інтереси: використання оздоровчих технологій з дітьми дошкільного віку; українські народні ігри з дітьми дошкільного віку; підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в аспектах модернізації змісту вищої та дошкільної освіти в Україні.

Громадська діяльність: ГО «Академія розвитку особистості»

з 2018 року – тренер «Школи вихователя дітей раннього віку» (для вихователів ЗДО м. Хмельницького)


 

Сергеєва Зоя Павлівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик.

E-mail:  serheeva.zoya@gmail.com

 

 

 

 

 

Професійна діяльність:

З 15.08.1977 – викладач дошкільного відділення Хмельницького педагогічного училища.

З 1.09.2000 – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту.

01.09.2006 і до нині – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту.

Почесні званні і знаки:

Знак «Софія Русова». Міністерство освіти і науки України. 817 – К. 16 серпня 2007 р. Номер документу 81442.

Нагорода – знак «Відмінник освіти України» Міністерство освіти і науки України. 1016 – Л. 5 вересня 2003 року. Номер документу 65573.

Наукові інтереси:

Підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти, використання інноваційних педагогічних технології в процесі формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів; особливості формуванням культури мовлення студента; методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Громадська діяльність: Член ГО «Академія розвитку особистості»


 

Софіян Людмила Григорівна  – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

1976 р. – викладач дошкільної педагогіки, психології в педагогічному училищі та методист по дошкільному вихованню, Київський державний педагогічний інститут ім.. О.М. Горького;

2002 р. – методист дошкільного виховання, викладач дошкільної педагогіки та психології, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника;

Професійна діяльність:

з 1967 р. – вихователь ДНЗ №26, м. Хмельницького; 

з 1976 р. – вихователь-методист ДНЗ № 26, м. Хмельницького; 

з 1978 р. – викладач Хмельницького педагогічного училища і до нині;

Коло наукових інтересів: фахова підготовка майбутніх вихователів до формування організованого дитячого колективу;  керівництво ігровою діяльністю дошкільників; вивчення індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку.


 

Цегельник Тетяна Миколаївна – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Науковий ступінь та вчене звання: немає

E-mail:  sveettana@ukr.net

 

 

 

 

Захист дисертацій:

з 2018 року навчання в аспірантурі ХГПА, робота над дисертаційним дослідженням  на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 – професійна освіта, спеціалізація – теорія і методика професійної освіти.

Професійна діяльність:

2007-2009рр. – вихователь дітей дошкільного віку ДНЗ № 45 «Ялинка», м. Хмельницького;

2012-2019рр. – лаборант відділу практики ХГПА;

з 2017р. – методист відділу практики ХГПА;

з 01.09.2006 р. і до нині – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди:

грамоти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2015-2019 рр.); І премія у ХІІІ обласному конкурсі науково-дослідних робіт (19.05.2018 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів та психологів; проблема співпраці закладів спеціальної та інклюзивної освіти з сім’ями дітей з особливими освітніми послугами.


 

Фурман Ольга Вікторівна – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

E-mail:  olga.furman@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Професійна діяльність:

з 01.09.1995 р. – вихователь дітей дошкільного віку ДНЗ № 56, м. Хмельницького;

з 01.09.1999 р. і до нині – вчитель-логопед ДНЗ № 29, м. Хмельницького;

з 01.09.2008 р. і до нині – викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту (сумісник).

Почесні звання, нагрудні знаки, інші нагороди:

Подяка Інституту проблем виховання НАПН України (2019 р.).

Наукові інтереси: психологія мовлення дітей дошкільного віку, практикум з логопедіі, педіатрія.

Громадська діяльність: Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», ГО «Академія розвитку особистості»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Результати опитування задоволеності організацією та проведенням практики здобувачами вищої освіти

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55