image1 image2 image3

Шановні абітурієнти!

Ми втілимо в життя Вашу професійну мрію.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія запрошує Вас на навчання за кваліфікаціями:

 • практичний психолог
 • культуролог
 • учитель початкової школи
 • вихователь дошкільного закладу
 • учитель української мови та літератури
 • учитель англійської мови та літератури
 • учитель хореографії
 • учитель музики і співів
 • учитель образотворчого мистецтва

Вперше ми здійснюватимемо прийом на базі 11 класів найпопулярніші cпеціальності: «Практична психологія», «Культурологія», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музика» та у магістратури за  спеціальностями «Українська мова та література», «Англійська мова і література», «Педагогіка вищої школи». 

Традиційно пропонуємо випускникам 9 класу отримати спеціальності «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво».

Ми є державним вишем, а тому більше 60% студентів навчаються за державним замовленням отримують стипендії. Є можливість заочної форми навчання.

Вступ до академії – це Ваша перемога, це можливість прилучитись до молодіжної еліти нашої держави! 

То ж реалізовуйте власні мрії! Запрошуємо до великої академічної родини Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

                                                                                   

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЗАПРОШУЄ ВАС ОТРИМАТИ ТАКІ ПРОФЕСІЇ

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

База

Спеціальність

Кваліфікація

Вступні іспити

Терміни прийому

На основі базової загальної середньої освіти

(9 класів)

«Дошкільна освіта»

Вихователь дітей дошкільно­го віку з додатковими спеціалізаціями: «Вчитель іноземної мови в дошкільному на­вчальному закладі та у початковій школі», «Інструктор з фізичної культури», «Вихова­тель логопедичних груп».

Українська мова (диктант),

біологія (усно)

з 10 липня 2015 р. до 24 липня 2015 р.

 

«Початкова освіта»

Вчитель початкових класів

з додатковими спеціалізаціями: «Вчитель англійської (німецької) мови в початковій шко­лі», «Вчитель трудового навчання в почат­ковій школі», «Організатор учнівських об'­єднань», «Вчитель інформатики в початковій школі», «Вчитель фізичної культури в по­чатковій школі»

Українська мова (диктант),

математика (усно)

«Музичне мистецтво»*

Вчитель музики, музичний керівник

Українська мова (усно), творчий конкурс

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі повної загальної середньої освіти

(11 класів)

«Українська мова та лі­тература»

Вчитель укра­їнської мови та літератури

Укра­їнська мова та література,

іноземна мова,

історія України

з 10 липня 2015 р. до 31 липня 2015 р.

«Мова та лі­тература (англійська)»

Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Укра­їнська мова та література,

англійська мова,

історія України

«Практична психологія»

Бакалавр соціально-політичних наук, практичний психолог

Укра­їнська мова та література,

біологія,

історія України

«Дошкільна освіта»

Вихователь дітей дошкільно­го віку

 

Укра­їнська мова та література,

біологія,

історія України

«Початкова освіта»

Вчитель початкових класів

Укра­їнська мова та література,

математика,

історія України

«Культурологія»

Бакалавр культурології, вчитель культурологічних та суспільствознавчих дисциплін

Укра­їнська мова та література,

іноземна мова,

історія України

 

«Образотворче мисте­цтво»*

Вчитель образо­творчого мистецтва

Укра­їнська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

з 10 липня 2015 р. до 24 липня 2015 р.

«Хореографія»*

Вчитель хореографії

Укра­їнська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

«Музичне мистецтво»*

Вчитель музики, музичний керівник

Укра­їнська мова та література,

історія України,

творчий конкурс

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

 

«Дошкільна освіта»

Вихователь дітей дошкільно­го віку

Укра­їнська мова та література,

біологія

з 15 липня 2015 р. до 14 серпня 2015 р.

«Початкова освіта»,

Вчитель початкових класів

Укра­їнська мова та література,

математика,

історія України

 

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 

БАКАЛАВР

 

На основі

І ОКР «молодший спеціаліст» 

 

«Дошкільна осві­та» (бакалавр)

Вихователь дітей дошкільно­го віку

 

Фахове вступне випробування

з 10 липня 2015 р. до 24 липня 2015 р.

«Початкова освіта» (бакалавр)

Вчитель початкових класів

Фахове вступне випробування

«Музичне мис­тецтво»* (бакалавр)

Вчитель музики, музичний керівник

Фахове вступне випробування

 

СПЕЦІАЛІСТ

 

На базі

 ІІ ОКР «бакалавр»

 

«Дошкільна осві­та» (спеціаліст)

Вихователь дітей дошкільно­го віку

 

Фахове вступне випробування

з 06 липня 2015 р. до 20 липня 2015 р.

«Початкова освіта» (спеціаліст)

Вчитель початкових класів

Фахове вступне випробування

«Музичне мис­тецтво»* (спеціаліст)

Вчитель музики, музичний керівник

Фахове вступне випробування

 

МАГІСТРАТУРА

 

На базі

ІІ ОКР «бакалавр»,

ІІІ ОКР «спеціаліст»

«Мова і література (англійська)»*

Філолог. Викладач англійської мови і літератури

Іноземна мова (друга),

фахове вступне випробування

з 06 липня 2015 р. до 20 липня 2015 р.

«Українська мова і література»*

Філолог. Викладач української мови і літератури

Іноземна мова,

фахове вступне випробування

«Педагогіка вищої школи»

Викладач університетів та вищих навчальних закладів

Педагогіка, психологія (тес­ти),

іноземна мова

«Дошкільна осві­та»

Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології

Іноземна мова,

фахове вступне випробування

«Початкова освіта»

Магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти

Іноземна мова,

фахове вступне випробування

«Музичне мис­тецтво»*

Магістр музичного мистецтва

Іноземна мова,

фахове вступне випробування

«Управління навчальним закладом»****

Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Педагогіка, психологія (тес­ти),

іноземна мова

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ

На базі

ІІ ОКР «бакалавр»

ІІІ ОКР «спеціаліст»

«Англійська мова  та література»*

Філолог. Викладач англійської мови та літератури

Іноземна мова

з 15 липня 2015 р. до 10 серпня 2015 р.

«Німецька мова та літера­тура»*

Філолог. Викладач німецької мови та літератури

Іноземна мов

Розрахунок плати за навчання

 

Запрошуємо на навчання!

 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

запрошує на навчання

на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

спеціальність: 6.020101 «Культурологія»

галузь знань: 0201 «Культура»

кваліфікація: бакалавр культурології,

вчитель культурологічних і суспільствознавчих дисциплін

Бакалаври культурології можуть мати професійне застосування:

 • у середніх і професійно-технічних училищах і коледжах,
 • у середніх навчально-виховних закладах;
 • у закладах культури, бібліотеках і музеях;
 • у суспільних і громадських організаціях, партіях, фондах;
 • у засобах масової інформації.

Диплом бакалавра культурології дає можливість реалізуватися як:

 • Вчитель культурологічних та суспільствознавчих дисциплін
 • Арт-менеджер
 • Мистецтвознавець
 • Екскурсовод
 • Менеджер туристичної діяльності

Бакалавр культурології може  працювати  на  посадахякі  передбачають  наявність вищої гуманітарної освіти та специфічних культурологічних знань, а саме:

 • робота на викладацьких та адміністративних посадах у середніх та вищих
  навчальних закладах для викладання культурологічних  і суспільствознавчих  дисциплін.
  "Світова художня культура", "Історія культури України",   "Основи етики", тощо;
 • у закладах культури (театри, музеї, галереї, філармонії, бібліотеки, студії тощо)
  для проведення науково-дослідницької,   аналітичної,   консультаційної та референтської роботи;
 • в   органах   державної   влади   для   проведення   менеджерської,    організаіхійно-
  консультативної роботи з питань культури для організації культурно-освітньої та
  культурно-дозвіллєвої роботи;
 • у суспільних і громадських організаціях, партіях, фондах для вивчення соціально-
  культурних проблем, роботи в поліетнічних і поліконфесійних колективах;
 • в ЗМІ для кваліфікованого аналізу соціокультурних проектів;
 • робота з оцінки культурної спадщини у структурі державних відомств

Бакалавр культурології може продовжувати освіту за спрямуванням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра як за спеціальністю 8.0200101 «Культурологія», так і за спеціальністю 8.02030101  «Філософія».

Вступні екзамени (сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання)

 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова
 3. Історія України

Звернення до громадян Російської Федерації, які проживають на території України та за її межами

У цей непростий для України час, педагогічний та студентський колективи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії звертаються до громадян Російської Федерації, які проживають на території України та за її межами, об’єктивно та правдиво оцінювати суспільно-політичну ситуацію, що склалася в нашій державі.

Протягом усього періоду існування України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави її громадян ніколи не ділили за територіальним принципом, не допускали жодних проявів дискримінації за національними, мовними чи релігійними ознаками. Найвищою цінністю для нашої держави, для кожного її громадянина  завжди були, є і будуть людське життя та здоров’я. На жаль, у зв’язку з бойовими діями на сході України, саме життя і здоров’я наших громадян знаходяться під загрозою. Ми закликаємо всіх громадян Російської Федерації, які проживають на території України та за її межами, до взаєморозуміння та об’єднання зусиль для збереження миру  в наших оселях.

З повагою, колектив Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Участь у міжнародному семінарі «Гендерний аудит в університетах як інструмент просування політики рівних прав і можливостей»

В перший тиждень липня викладачі кафедри педагогіки та психології факультету початкової освіти і філології взяли участь у міжнародному триденному семінарі «Гендерний аудит в університетах як інструмент просування політики рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у сфері освіти» на базі Сумського державного університету

Зустріч випускників

20 червня 2015 року відбулася зустріч випускників факультету дошкільної освіти, які закінчували навчальний заклад 10 років тому.

Випускники оглянули картинні вистави, які прикрашають стіни рідної Альма-матер, поспілкувалися з декан факультету Л.С.Пісоцькою, поділилися власними життєвими історіями, згадали студентські роки.

Вручення дипломів випускникам заочного відділення

30 червня в актовому залі відбулось урочисте вручення дипломів випускникам заочного відділення Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Всього в останній день літа отримали дипломи 288 випускників.

Випуск – 2015 на факультеті дошкільної освіти

19 червня 2015 року на факультеті дошкільної освіти відбувся випуск І освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Наказ про присвоєння кваліфікації зачитав декан факультету дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Пісоцька Л.С.

Урочисте вручення дипломів випускникам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 2015р.

26 червня у приміщенні Хмельницької обласної філармонії та 27 червня в приміщенні Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Старицького відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів випускникам Хмельницької  гуманітарно-педагогічної академії.

Сертифікати доброчинців

Рада волонтерів факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, за результатами волонтерської діяльності у 2014-2015 навчальному році, вирішила відзначити самовіддану доброчинну працю окремих студентів та вручити їм «Сертифікат доброчинця».

Щиро вітаємо:

Криськову Ірину (100 відпрацьованих годин за 2014-2015 н.р.)

Івонус Уляну (85 відпрацьованих годин за 2014-2015 н.р.)

Бачинську Тетяну (75 відпрацьованих годин за 2014-2015 н.р.)

Бушовську Наталію (75 відпрацьованих годин за 2014-2015 н.р.)

Рибак Світлану (58 відпрацьованих годин за 2014-2015 н.р.)

Салтикову Катерину (58 відпрацьованих годин за 2014-2015 н.р.)

Адміністрація факультету

Міністерство освіти і науки УкраїниЗбірник наукових праць "Педагогічний дискурс"

Український центр оцінювання якості освітиВінницький регіональний центр оцінювання якості освітиПедПРЕСА: Освітній порталБібліоРоссіка

© 2014 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55