Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології

Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології

Гуманітарний факультет

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса: 29013, м. Хмельницький,

вул. Проскурівського підпілля, б. 139, ауд. 301.

 

Відкрита зустріч з експертами

20 квітня 2021 року о 12 00 – 12 40 в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбудеться відкрита онлайн-зустріч експертів з проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «242 Туризм» освітньої програми «Туризм» за першим рівнем вищої освіти.

Запрошуємо всіх охочих!

Зустріч проходитиме на платформі Zoom за вказаними нижче реквізитами:

Відкрита зустріч з експертами: ID 20380 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ОП «Туризм»

Час: 20 квітня 2021 12 00

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/73554131495?pwd=TUVBODh3SEw1a2ZwSkE2bTVLR3Y3dz09 

Ідентифікатор конференції: 735 5413 1495

Пароль: 2021

 

Електронна адреса: tmfk-kgpa@ukr.net

Сторінка Facebook Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології: https://www.facebook.com/groups/465642927804455/?ref=share

Сторінка Facebook Гуманітарний факультет: https://www.facebook.com/groups/3369748693102949/?ref=share

Сторінка Instagram Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології: https://instagram.com/tourizm_khgpa?igshid=15u6rp2fv8q6c

Сторінка «Новини ХГПА» : http://kgpa.km.ua/blog

 

Кафедра туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології  структурний підрозділ гуманітарного факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Кафедра здійснює роботу на факультетах академії: гуманітарному факультеті, початкової освіти та філології, дошкільної освіти та психології.

Кафедра координує і спрямовує процес формування та розвитку професійних компетентностей, забезпечує досягнення програмних результатів навчання фахівців галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України № 13-л від 27.01.2017 р.), що направлений на здобуття студентом знань, вмінь і навичок успішної роботи в сфері обслуговування туристичної сфери і дозволяють йому бути екологічно відповідальним, соціально мобільним та затребуваним на ринку праці.

Кафедра приймає участь у підготовці фахівців на усіх освітньо-професійних програмах закладу вищої освіти, а також формує професійні компетентності здобувачів  із додатковою кваліфікацією «Вчитель фізичної культури у початковій школі» спеціальності 013 «Початкова освіта» та «Інструктор з фізичної культури» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра.

Гарантом освітньо-професійної програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» є:

Шоробура Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, академік Академії наук вищої освіти України, академік Української технологічної академії, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Науково-педагогічні працівники кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології:

Гуцал Людмила Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о.завідувача кафедри

Мозолев Олександр Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, майстер спорту з плавання та військового спортивного багатоборства, професор кафедри

Долинська Олеся Олегівна, доктор філософії, доцент кафедри

Савіцька Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри

Ацегейда Інна Павлівна, магістр педагогічної освіти, викладач кафедри

Балух Микола Миколайович, викладач кафедри, аспірант Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Бортюк Олександр Олександрович, магістр управління освітою, майстер спорту міжнародного класу з бобслею, викладач кафедри

Ільїнський Сергій Валентинович, магістр педагогічної освіти, старший викладач кафедри

Онуфрійчук Леся Павлівна, магістр педагогічної освіти, старший викладач кафедри

Фурман Лариса Миколаївна, магістр педагогічної освіти, викладач кафедри

Халайцан Анатолій Петрович, магістр педагогічної освіти, викладач кафедри

Хмара Марина Анатоліївна, магістр педагогічної освіти, майстер спорту зі спортивної гімнастики, викладач кафедри

Цимбалюк Світлана Миколаївна,  магістр педагогічної освіти, старший викладач кафедри

Загомула Олександр Васильович, лаборант кафедри

 


Науково-дослідна тема: «Розвиток регіонального туристичного комплексу в умовах децентралізації» (Державний реєстраційний номер: 0120U104568,  дата реєстрації: 27.10.2020). Мета: розробка теоретичних основ та обґрунтування практичних рекомендації з вдосконалення регіонального туристичного комплексу України.

Керівник: Шоробура Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, академік Академії наук вищої освіти України, академік Української технологічної академії, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.


Науково-дослідна тема: Рухова активність студентів-туристів в умовах пандемії COVID-19.

Керівник: Мозолев Олександр Михайлович,  доктор педагогічних наук, професор, майстер спорту з плавання та військового спортивного багатоборства, професор кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.


 

На кафедрі туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії діють студентські наукові гуртки.

1. Студенський науковий гурток «Туризмознавець».

Мета: поглиблення загальних та професійних компетентностей в галузі туризму, що направлені на здобуття студентом знань, вмінь і навичок успішної роботи в сфері обслуговування туристичного комплексу країни і дозволяють йому бути екологічно відповідальним, соціально мобільним та затребуваним на ринку праці.

Керівник: Мозолев Олександр Михайлович,  доктор педагогічних наук, професор, майстер спорту з плавання та військового спортивного багатоборства, професор кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Email:  mozoliev64@gmail.com

 

2. Студентський науковий гурток «Боривітер»

Мета: поглибити та узагальнити знання та вміння студентів з екології та інших природничих наук, показати взаємозв’язок екологічних знань з екологічним вихованням в навчально-виховному процесі сучасної школи, оволодіти навичками організації екскурсій та туристичних походів.

Керівник: Ільїнський Сергій Валентинович, магістр педагогічної освіти, старший викладач кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Email:  s.sapsan3000@gmail.com

 

3. Фізкультурно-оздоровчий туристичний гурток «Едельвейс».

Мета: підвищення рівня фізичної підготовленості, покращення стану здоров’я студентської молоді засобами туризму та набуття навичок виживати у природніх умовах.

Керівник: Хмара Марина Анатоліївна, магістр педагогічної освіти, майстер спорту зі спортивної гімнастики, викладач кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Email: hmarunka2009@gmail.com

         

 

Студенти спеціальності «Туризм» є членами Ради Наукового товариства студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих учених Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Мета діяльності Наукового товариства полягає в зосередженні зусиль на максимальному розкритті природних задатків і обдарувань його членів у сфері науково-дослідної та пошукової роботи, що сприятиме більш змістовній їх науково-теоретичній і практичній підготовці та безпосередній діяльності в умовах динамічних змін у суспільно-політичному, соціально-економічному та духовно-культурному житті.

 

Угоди про співпрацю з спеціальності "Туризм"

Угоди на проведення практики з спеціальності "Туризм"

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

Освітньо-професійні програми та навчальні плани

Програма роботи експертної групи під час акредитації ОПП Туризм.pdf

Моніторинг

Науково-дослідна тема кафедри

Студентський науковий гурток "Туризмознавець"

Графік консультації викладачів та керівників дипломних проектів кафедри туризму теорії і методики фізичної культури та валеології на II семестр 2020-2021 н.р.

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми Туризм

Відгуки-рецензії на ОПП

Наказ про призначення експертної групи

Залучення практиків до освітнього процесу ОПП "Туризм"

Фізкультурно-оздоровчий туристичний гурток "Едельвейс"

Звіт студентського наукового гуртка "Туризмознавець"

Студентський науковий гурток "Боривітер"

Вибіркові компоненти (2019-2020 н.р.)

Науково-дослідна тема: "Розвиток регіонального туристичного комплексу в умовах децентралізації"  

Науково-дослідна тема: "Рухова активність студентів-туристів в умовах пандемії Covid-19"

Звіт ЕГ про акредитацію ОП Туризм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертний висновок ГЕР ОП Туризм

Популяризація природничих дисциплін

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55