Кафедра теорії і методики фізичної культури та валеології

Кафедра теорії і методики фізичної культури та валеології є  структурним підрозділом факультету дошкільної освіти. Кафедра здійснює роботу на факультетах академії: початкової освіти та філології, дошкільної освіти, мистецтв.

У складі кафедри – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри Підмурняк О.О.; кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри Мозолев О.М.; кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри Гуцал Л.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри Савіцька Г.І.; магістри з фізичної культури Халайцан А.П., Фурман Л.М., Хмара М.А.; магістри з управління навчальним закладом Бортюк О.С.; магістри з біології Цимбалюк С.М., Онуфрійчук Л.П., Колеснікова С.М., Ацегейда І.П., Ільїнський С.В.; Відмінник освіти України, викладач-методист Криніна Г.С., старший викладач Остапчук О.М.; викладач Наточьєв В.В. 

У складі кафедри працюють: один «Майстер спорту міжнародного класу» (Бортюк О.С., учасник двох зимових олімпійських ігор із бобслею); чотири викладача кафедри мають спортивні звання «Майстер спорту» (Криніна Г.С.,  Гасюк І.Л., Мозолев О.М., Хмара М.А.).

 

Навчальна робота

Кафедра теорії і методики фізичної культури та валеології здійснює безпосередню організацію навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів усіх факультетів та його спеціалізованих напрямів у ході навчального процесу і в позанавчальний час.

Програма кафедральних подальших дій ґрунтується на концептуальних засадах Положення «Про національну доктрину розвитку освіти», законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про освіту», «Положення про державні тести і нормативи оцінки підготовленості населення України», «Державних вимог до навчальних програм з фізичного виховання», «Державних стандартів вищої освіти та ряду інструктивних листів Міністерства освіти і науки України».

Кафедра є провідною у навчальному закладі по підготовці спеціалістів за напрямом підготовки «туризм», з освітньою кваліфікацією «Туризмознавець, організатор екскурсійно-анімаційної діяльності» та спеціалістів із додатковою спеціалізацією «Вчитель фізичної культури у початковій школі» та «Інструктор з фізичної культури». Кафедра з 2005 року працює за кредитно-модульною системою організації навчально-виховного процесу.

Одним із завдань, що стоять перед кафедрою є удосконалення підготовки педагогічних кадрів для орієнтованої на європейські стандарти загальноосвітньої школи. Адже від соціальної, політичної та моральної зрілості, загального розвитку професійно-педагогічної майстерності вчителя у вирішальній мірі залежить якість підготовки молоді.

Форми контролю за навчальною діяльністю студентів

Навчальна робота з дисциплін проводиться у формі лекцій, семінарських занять, практичних занять, самостійної роботи студентів, підготовки рефератів та написання курсових, дипломних робіт.

Після проходження кожної із тем навчальних дисциплін кафедри систематично проводиться поточний та етапний контроль у вигляді модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів. Поточний контроль здійснюється у вигляді усного опитування, аудиторних контрольних робіт, рефератів, тестових завдань, лабораторних робіт. З предмету «Фізичне виховання»: тестів фізичної підготовленості, методичних умінь та навичок, показників фізичного розвитку та соматичного здоров’я. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді диференційованих заліків, іспитів.

 

Наукова робота

Наукова проблема кафедри – впровадження в процес навчання і виховання студентів новітніх досягнень. Напрям роботи – формування творчої особистості вчителя початкової школи; вдосконалення природничої, валеологічної, фізичної підготовки студентів академії.

Протягом навчального року викладачі кафедри друкують науково-методичні публікації у фахових виданнях ДАК України та у зарубіжних виданнях.

Кафедра організувала та провела всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері фізичної культури та спорту». (м. Хмельницький, 25 трав. 2016 р.).

Долучилась до організації обласної науково-практичної «Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи», яка проходила на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференціях і семінарах інших навчальних закладів.

Професор кафедри Мозолев О.М. у жовтні 2017 року захистив докторську дисертацію на тему: «Управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі».

Здобувачем аспірантури є викладач Ільїнський С.В. – аспірантура Інституту екології Карпат НАН України (2003 р.). Тема: «Екологічні особливості воронових Хмельницького Побужжя», керівник – Башта А-Т. В., к.б.н., с.н.с., орієнтовний захист – грудень 2017 р.;

Викладачі кафедри (Ацегейда І.П., Гуцал Л.А., Цимбалюк С. М., Онуфрійчук Л.П., Ільїнський С.В.) активно співпрацюють з Хмельницьким територіальним відділенням МАН України. Вже не один рік є членами журі секцій «Ботаніка та зоологія», «Екологія», «Хімія», «Біологія», «Медицина». Онуфрійчук Л.П. є керівником гуртка «Біологія» (8-9 клас), Ацегейда І. П. є керівником гуртка «Біологія» (10-11 клас) та неодноразово були науковими керівниками учнівських науково-дослідних робіт МАН України.

На кафедрі функціонує науковий гурток «Боривітер» еколого-краєзнавчого спрямування, в якому беруть участь 16 студентів І-VІ курсів. Науковим керівником є Ільїнський С. В. Протягом навчального року гуртківцями постійно проводились екскурсійні обліки фауни в межах міста та району.

Гурток «Боривітер» постійно діє протягом 12-ти років.

Методична робота

Викладачами кафедри розроблені згідно вимог навчальні і робочі програми зі всіх дисциплін, що викладаються кафедрою. Програми визначають зміст навчально-виховного процесу, навчальні нормативи, рівень знань, умінь і навичок, орієнтири і стимули ефективної навчально-виховної діяльності студентів.

З кожного теоретичного фахового предмету оформлені навчально-методичні комплекси. Відповідно до змісту програм з теоретичних дисциплін кафедри розроблений лекційний матеріал. Викладачами кафедри розроблені практичні, семінарські, контрольні, тестові завдання, лекції, методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних завдань, які зберігаються в електронному вигляді.

Викладачі кафедри здійснюють індивідуальні заняття з окремими студентами з метою підвищення рівня підготовки за складеним графіком консультацій. Для покращення виконання студентами самостійних робіт здійснено забезпечення підручників, навчально-методичних посібників, конспектами лекцій, додатковими методичними матеріалами, методичними розробками.

 

Практична підготовка

Кафедра теорії і методики фізичної культури та валеології здійснює керівництво педагогічною практикою з додаткової спеціалізації «Вчитель фізичної культури у початковій школі», практикою із проведення пробних уроків із предмету «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Природознавство», переддипломною практикою. Викладачами кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології розроблені методичні рекомендацій із проходження практики, здійснюються консультації.

Виховна та спортивно-масова робота

Кафедрою також здійснюється гурткова та секційна робота. Викладачами кафедри проводяться заняття із таких видів спорту: важка атлетика, волейбол, баскетбол, міні-футбол, настільний теніс. Заняття проводяться у відповідності до розроблених програм, із максимально раціональним використанням спортивних майданчиків і спортивних залів.

Спортивно-масові заходи направлені на формування здорового способу життя проводяться згідно плану спортивно-масових заходів ХГПА на поточний навчальний рік.

План спортивно-масових заходів розроблений у відповідності до положень і вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та на виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту.

Включає:

1.Спартакіаду студентів ХГПА.

2. Міську спартакіаду ВНЗ м. Хмельницького.

3. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку майбутнього вчителя і вихователя, формування потреби у здоровому способі життя.

4. Формування позитивної мотивації і знань методичних основ самостійних занять фізичними вправами.

Протягом навчального року кафедрою теорії і методики фізичної культури та валеології проводяться спортивно-масові заходи, згідно плану спортивно-масових заходів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, положення про проведення спартакіади серед студентів ХГПА, положення про проведення спартакіади міста та обласної універсіади серед ВНЗ-ІІІ-ІV рівнів акредитації.

У відповідності до положення про спартакіаду серед студентів ХГПА викладачами кафедри було проводяться змагання та визначаються команди переможці.

За результатами змагань створюються збірні команди академії з видів спорту, які приймають участь у міській спартакіаді та обласній універсіаді серед ВНЗ 3-4 рівня акредитації.

Так протягом 2016-2017 навчального року збірна команда  ХГПА з волейболу, учасницями якої є:

 • Марченко Юлія
 • Вільчинська Аліна
 • Курас Ірина
 • Іщук Лілія
 • Кунець Марина
 • Яковець Євгенія
 • Герасимчук Вікторія
 • Піонтковська Богдана
 • Думанська Юлія
 • Швець Христина
 • Швець Карина

- стала Чемпіоном міської спартакіади серед ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;

- посіла почесне ІІ місце в обласній Універсіаді серед ВНЗ типу «університет», «академія», «інститут»;

- посіла ІІ місце в обласній Універсіаді серед ВНЗ з пляжного волейболу.

Збірна футбольна команда ХГПА, учасниками якої є:

 • Бродзянський Денис
 • Підгорний Владислав
 • Флік Олександр
 • Орошкевич Дмитро
 • Пелихатий Павло
 • Іллін Антон
 • Загородній Артур
 • Луцюк Віталій
 • Андрійчук Андрій
 • Закордонний Василь
 • Возний Сергій

стала чемпіоном міської Спартакіади серед ВНЗ з міні-футболу.

Збірна команда академії з настільного тенісу здобула 3 місце у міській Спартакіаді серед ВНЗ.

У складі збірної команди Хмельницької області з важкої атлетики нашу академію представляють:

Марущак Аліна – Кандидат у Майстри спорту, багаторазова чемпіонка області, призер Міжнародного турніру;

Гонимар Лілія – Кандидат у Майстри спорту, чемпіонка області;

Дужак Наталія – І розряд, багаторазова чемпіонка області, посіла 6 місце у Чемпіонаті України (до 17 років);

Гонимар Уляна – ІІ розряд, посіла 2 місце у Чемпіонаті області, 2 місце у Міжнародному турнірі.

Також студенти академії захоплюються бойовими мистецтвами:

Русецька Ольга – староста групи, Кандидат в Майстри спорту з традиційного карате, бронзова призерка Чемпіонату світу, трикратна чемпіонка України з карате;

Дунець Марина – Кандидат в майстри спорту з  рукопашного бою, 2 місце у Відкритому чемпіонаті Одеської області з рукопашного бою, чемпіонка України з кікбоксингу WAKO, 1 місце у Відкритому кубу Одеської області з рукопашного бою, 2 місце у mix cumite y Kong Sao World Open Cup.

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55