Кафедра природничо-математичних дисциплін

Склад кафедри Опитування студентів Силабуси
Наукова тема Міжнародна співпраця та стажування Заходи та конференції
014. Середня освіта (інформатика) Моніторинг професіоналізму викладача Взаємодія зі стейкхолдерами
Гуртки та проблемні групи    

Завідувач: Вишинська Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139, ауд. 308.

Телефон для довідок: 0382720923, 0972110803

Секретар кафедри: Шупер Т.М.

E-mail: fiz_mat_kaf@ukr.net

За свідченням архівних джерел історія кафедри починається з 1921 р. разом з історією навчального закладу. Природничо-математична освіта завжди була одним з пріоритетів у підготовці майбутніх педагогів. У різні періоди історії ХГПА навчально-виховний процес на кафедрі забезпечували викладачі з високим рівне методичної та наукової підготовки.

 

 

З жовтня 1921 р. Попа Д.І. – викладач фізики, директор навчального закладу; в закладі створено бібліотеку та фізико-математичний кабінет з лабораторією (інших осередків методичної роботи та обладнання не було); з березня 1925 р. Байда І.П. – викладач математики, автор одного з перших в Україні підручників з аналітичної геометрії, завуч; репресований, згодом реабілітований; Дума П.І. – викладач астрономії, ініціатор створення у закладі своєї обсерваторії; Калус – викладач математики; з 1926 р. Трифонов Р.І. – викладач математики, завуч; з 1927 р. Альбер П.К. – викладач фізики, хімії, геології; з 1929 р. Заболоцький С.З. – викладач фізики та математики, завуч; з 1945 р. директор Кучер О.Г., Момон Д.П. В цей час розпочинають викладацьку діяльність викладач математики Козовий Ю.В., Мінденблат Р. С. – викладач математики, згодом завідувач заочним відділом. З 1947 р. Кліг Д.М. – викладач математики, Гудзь П. М. – викладач фізики; з 1947 р. Зіналь М.П. – викладач математики, згодом голова предметно-методичної комісії, завуч, учасник Великої Вітчизняної війни, демобілізований з лав Червоної Армії. У 1948 р. у закладі були створені предметно-методичні комісії, зокрема, предметно-методична комісія фізико-математичних дисциплін, яку очолив Д.М.Кліг. З серпня 1952 р. Гончарук Ф.Г. – викладач математики та методики, директор навчального закладу, Відмінник освіти України, Заслужений Учитель України, учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер медалі А.С. Макаренка; з 1961 р. Федорець М.Д., Брила А.О. – викладачі математики; Салсаєнко В.В. – викладач технічних засобів навчання; з 1965 р. Нестеров О.П., Полюх М.М. – викладачі фізики; Сироварська В.І. – викладач математики; з 1965 р. Булович М.М. – викладач математики, згодом завідувач заочним відділом, учасник ВВв; з 1967 р. Кондратюк Р.Р. – викладач фізики. У 1967 р. Гончарук Ф.Г. та Зіналь М.П. за успіхи у справі навчання і виховання молодшого покоління були відзначенні Міністерством Освіти України знаком «Відмінник народної освіти України». У 1968 р. предметно-методичну комісію очолив Зіналь М.П. З 1968 р. Збрицька Я.А. – викладач математики, методики викладання математики, згодом з 1974 року завідувач факультету початкової освіти, надалі з 1987 р. заступник директора з навчальної роботи, відмінник освіти України, кавалер ордена «Знак пошани». з 1971 р. Момот Є.О., Місяць Є.Г – викладач математики, згодом завідувач кабінету математики та голова предметно-циклової комісії, відмінник освіти України. З 1975 р. Кирзюк Г.Г. – викладач математики, згодом голова предметно-методичної комісії; Барилюк Р.І. – лаборант кафедри; з 1983 р. Варишнюк Н.Г. – викладач математики, методики математики, згодом старший викладач кафедри, відмінник освіти України; з 1985 р. Кравчук Н.С., Сваричевська Р.І., Коханко М.М. – викладачі математики, фахової методики, згодом старші викладачі кафедри, відмінники освіти України; з 1986 р. Вишинська Г.В. – викладач математики та інформатики, згодом завідувач лабораторії основ інформатики та обчислювальної техніки, завідувач кафедри, відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент; Катеринюк Н.І. – викладач математики та інформатики,згодом завідувач лабораторії основ інформатики та обчислювальної техніки; з 1987 р. Курій В.В. – лаборант кафедри; з 1996 року Берека В.П. – викладач математики, згодом старший викладач кафедри, відмінник освіти України; Очеретний В.О. – викладач інформатики та фізики, згодом завідувач інформаційно-видавничим відділом; з 2000 р. Суховірський О.В. – викладач фізики та інформатики, згодом завідувач лабораторії основ інформатики та обчислювальної техніки, кандидат педагогічних наук, доцент; з 2000 р. Барановська В.М. – викладач інформатики, згодом кандидат педагогічних наук, доцент; Кукура Г.А. – викладач інформатики та обчислювальної техніки; з 2002 р. Рибак С.М. – викладач інформатики та ТЗН; з 2002 р. Стократний С.А. – викладач інформатики, фізики, ТЗН, завідувач кабінетом фізики; з 2004 р. Шупер Т.М. – викладач математики та фізики, нарисної геометрії, згодом завідувач кабінетом математики; з 2004 р. Берека В.Є. – викладач математики, згодом доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; з 2009 р. Салтиков В.О. – викладач інформатики, згодом завідувач кабінету інформатики; з 2011 р. Столяр В.А. – викладач математики, згодом кандидат педагогічних наук, доцент; з 2012 р. Попович Т.В. – викладач фізики, Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України.

На сучасному етапі накопичений поколінням фахівців досвід ефективної підготовки майбутніх педагогів збагачується та активно використовується у навчально-виховному процесі закладу.

Сьогодні у складі кафедри 10 науково-педагогічних працівників.

Діяльність кафедри як структурного підрозділу Хмельинцької гуманітарно-педагогічної академії спрямована на реалізацію освітніх програм природничо-математичної, інформатичної підготовки та організацію науково-дослідницької діяльності студентів.

Кафедра забезпечує якісне викладання загальноосвітніх та фахових дисциплін природничо-математичного циклу, передбачених навчальним планом ХГПА на І, ІІ, ІІІ, IV освітньо-кваліфікаційних рівнях. За напрямами підготовки: 0101 Педагогічна освіта, 0202 Мистецтво, 0301 Соціально-політичні науки, 0203 Гуманітарні науки, 1801 Специфічні категорії; та спеціальностями відповідно:

7.01010201 «Початкова освіта»

5.01010101 «Дошкільна освіта»

5.02020401 «Музичне мистецтво

6.020202 «Хореографія»

6.020205 «Образотворче мистецтво»

6.020101 «Культурологія»

6.030103 «Практична психологія»

6.020303 «Філологія. Англійська мова та література»

8.02030301 «Мова і література (англійська)»

6.020303 «Філологія. Українська мова та література»

8.18010020 «Управління навчальним закладом»

8.18010021 «Педагогіка вищої школи»

Основними завданнями кафедри є:

1. Підвищення ефективності природничо-математичної та інформатичної підготовки майбутніх фахівців для системи освіти України.

2. Трансформація науково-педагогічного супроводу навчального процесу з дисциплін кафедри відповідно до вимог сьогодення.

3. Формування інформаційної культури студентів ХГПА.

4. Оптимізація дослідницької діяльності студентів.

5. Модернізація змісту математичної та інформатичної освіти в умовах ступеневої підготовки майбутніх педагогів.

6. Вдосконалення керівництва педагогічною практикою студентів.

7. Розкриття інноваційного потенціалу професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі шкільної та дошкільної освіти.

8. Налагодження та розвиток партнерства та міжнародних зв’язків з науково-педагогічним та науково-дослідними інститутами.

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55