КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

03 жовтня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету І – ІІ; IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) першого бакалаврського рівня вищої освіти взяли участь в (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі Історичного вебінару / Historical webinar, рубрика «Ранньомодерна доба. Кримський ханат».

З лекцією виступив поважний дослідник запорозького козацтва, ногайців і Кримського ханату, к.і.н., старший науковий співробітник Інституту Української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Владислав Володимирович Грибовський

Тема лекції:

«НОГАЙЦІ: ОСТАННІ КОЧОВИКИ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ»

Ногайці – тюркомовний народ, що пов’язує своє походження з Ногайською Ордою, останньою кочівницькою імперією постзолотоординського часу. Міграції ногайців зі степового простору, розташованого на схід від р. Волга, до причорноморських степів сталися через розкол (друга половина ХVI ст.) і розпад (перша третина ХVII ст.) Ногайської Орди і були пов’язані з експансією Московського царства на Нижній Волзі та поглинанням її території Калмицьким і Казахським ханствами. Під час лекції були представлені етапи і обставини міграцій ногайців на територію сучасної України, особливості їхньої етнонімії й ідентичності, соціального, економічного й політичного життя.

Доповідь присвячена 239-м роковинам геноциду ногайського народу, здійсненого Російською імперією (1 жовтня 1783 р.). Виконавцем злочину-геноциду став сумнозвісний генерал О. Суворов у північно-західній частині Кавказу. Московська держава системно протягом століть вправлялася в геноцидах різноманітних народів і на різних територіях. Тобто, відповіді на запитання сучасності лежать як не дивно в площині минулого. Тож вивчаймо минуле і робимо висновки.

Традиційно лектору поставлено низку запитань, на які Владислав Грибовський надав вичерпні відповіді. Студенти-історики дізналися про невідомі та маловідомі сторінки як вітчизняної, так і світової історії. Дякуємо доповідачу.

Організатор семінару і модератор заходу к.і.н. Владислав Яценко,

«Kharkiv Historico-Philological Society»

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55