Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти

28 лютого 2013 року у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася міжвузівська науково-практична конференція на тему “Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти”.

Модернізація вищої освіти в Україні передбачає створення умов для розвитку особистості кожного студента. Сучасне суспільство потребує вільно мислячих, творчих, всебічно розвинутих, прагнучих до постійного розвитку спеціалістів. Одним із шляхів досягнення цих завдань, безперечно, є гуманізація освіти. Вищий навчальний заклад має стати для студента орієнтиром професійного та особистісного становлення. Навчально-виховний процес у вищих педагогічних навчальних закладах має організовуватися на принципах гуманної педагогіки: створення оптимальних умов для інтелектуального і соціального розвитку студента; виявлення глибокої поваги до його особистості; визнання природного права кожного студента на свободу, на соціальний захист, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності, психічного та соціального потенціалу майбутнього вчителя; виховання у студента почуття гуманізму, милосердя, доброчинності.

У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії професорсько-викладацьким складом здійснюється цілеспрямована підготовка майбутніх учителів початкової школи на засадах гуманної педагогіки. На базі факультету початкової освіти та філології створено лабораторію Гуманної педагогіки, членами якої є викладачі кафедри педагогіки та психології. Вони безпосередньо реалізовують при викладанні дисциплін психолого-педагогічного циклу засади гуманної педагогіки. Студенти академії є активними учасниками авторських семінарів Ш.О. Амонашвілі. Під час вивчення навчальної дисципліни “Технології навчального процесу в початковій школі” вони детально знайомляться з книгами видатного педагога, аналізують його досвід, розробляють конспекти уроків за технологією гуманної педагогіки.

Основні напрями роботи конференції:

  •  Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах гуманізації навчально-виховного процесу.
  •  Фахова підготовка майбутніх вчителів початкової школи.
  •  Професійна підготовка вчителя початкових класів до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.
  •  Самовиховання, самоосвіта та самореалізація майбутнього педагога в умовах ВНЗ.

Під час пленарного засідання було заслухано доповідь Банашко Лариси Василівни, старшого викладача кафедри педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, яка доповіла про те, якого вчителя чекає сучасна початкова школа, охарактеризувала авторську модель підготовки майбутнього вчителя.

Ящук Інна Петрівна, яка є деканом факультету початкового навчання та філології, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, виступила з інформацією про вплив арт-терапії на професійне становлення майбутнього вчителя.

Про формування прагнення до самовиховання в умовах вищого навчального закладу у майбутніх учителів початкової школи доповіла Іщук Тетяна Василівнастарший викладач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Логічним продовженням піднятої проблеми став виступ Дудчак Галини Іванівни, викладача кафедри педагогіки та психології, яка доповіла про необхідність формування навичок самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів – важливої складової їх професійної самоосвіти.

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55