Про заклад

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія пройшла довгий шлях від учительських курсів до педагогічного училища, педагогічного коледжу, гуманітарно-педагогічного інституту та, нарешті, до гуманітарно-педагогічної академії.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія – один з найдавніших навчальних закладів Поділля. З часу відкриття педагогічних курсів у м. Проскурові в 1921 р., заклад істотно змінився. Дев'яносто два роки, поступово розвиваючись з педкурсів у педтехнікум, педучилище, педагогічний коледж, гуманітарно-педагогічний інститут, гуманітарно-педагогічна академія перебувала й перебуває у центрі подій освітнього життя України на різних етапах її історичної минувшини. 

Заклад зазнав реформуючих процесів, що відбувалися в системі вітчизняної освіти. Сьогодні гуманітарно-педагогічна академія – один із провідних вузів Поділля. Він функціонує як чотириступеневий вищий педагогічний заклад I-IV рівнів акредитації. Підготовка спеціалістів ведеться за чотирма освітньо-кваліфікаційними рівнями: “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. Випускники отримують спеціальності: “Вихователь дітей дошкільного віку”, “Вчитель початкових класів”, “Вчитель музики, етики та естетики”, “Філолог, викладач іноземної мови та зарубіжної літератури”, „Вчитель образотворчого мистецтва, дизайнер”, „Вчитель хореографії, фізичного виховання (або - іноземної мови)”. В академії навчається близько 2,5 тис. студентів.

З 12 жовтня 1921 року заклад функціонував як педагогічне училище. 11 липня 2000 р. рішенням Державної акредитаційної комісії України (протокол №28) статус навчального закладу змінено, йому присвоєно назву “Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут” (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1759). 1 лютого 2006 року заклад реорганізовано в Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію.

У 2008 р. вузом успішно пройдено повторну акредитацію за III ОКР – спеціаліст за спеціальністю 7.030502 “Філолог. Викладач англійської (німецької) мови та літератури” та за IV ОКР – магістр за спеціальністю 8.000009 „Управління навчальним закладом”. У липні 2012 р. академія пройшла планову акредитацію в цілому.

Таким чином, станом на початок 2012-2013 н.р. навчальний заклад володіє правом набору абітурієнтів на чотири ОКР у розрізі ступеневої освіти за двома напрямами («Педагогічна освіта», «Мистецтво») та 12 спеціальностями; бакалаврів за напрямом «Мистецтво» (3 спеціальності); спеціалістів за напрямом «Мистецтво» (2 спеціальності); бакалаврів за напрямом «Гуманітарні науки» (2 спеціальності); магістрів за напрямом «Специфічні категорії» (1 спеціальність); перепідготовку спеціалістів за напрямом «Гуманітарні науки» (2 спеціальності).

Всього в академії здійснюється підготовка фахівців за 4 напрямами та 22 спеціальностями (на різних ОКР).

Навчальний заклад пишається своїми традиціями, має власні перспективи розвитку. Високі досягнення в галузі педагогіки і психології, гуманітарних наук, педагогічної практики й справи підготовки освітніх кадрів стали можливими завдяки самовідданій праці багатьох поколінь викладачів. Сьогодні науково-педагогічний колектив Хмельницького гуманітарно-педагогічної академії - це 11 докторів наук, 62 кандидати наук, 140 магістрів. Академія співпрацює з 43 вищими навчальними закладами та науковими установами України та світу.

У закладі обладнано всі нормативно необхідні для навчального процесу аудиторії, навчальні кабінети та лабораторії, методичні кабінети, кафедральні приміщення; в наявності спортивний та тренажерний зали, спортивні площадки та стадіон, зали хореографії, комп’ютерні класи та клас комп’ютерного аранжування, навчальні майстерні, їдальня, актовий зал (клуб), редакційно-видавничий відділ, інформаційно-методичні центри, мікроцентр розвитку дитини, психолого-педагогічний клуб, екологічна студія „Зелена планета” та ін. Є приміщення для роботи органів студентського самоврядування, медичний пункт, музей історії академії, музей народного декоративно–ужиткового мистецтва, кімнати відпочинку. Бібліотека нараховує 120 тисяч томів навчальної, методичної та художньої літератури. Читальний зал має 150 робочих місць. Функціонує читальний зал на 40 місць в гуртожитку. До послуг працівників та студентів електронна компакт-бібліотека, локальна електронна мережа з виходом у світову інформаційну мережу Інтернет. В 2013 р. розгорнуто Wi-Fi-мережу з безкоштовним доступом до інтернету в межах закладу.

Студентська їдальня, буфет обслуговують студентів та викладачів гарячими сніданками та обідами. Гуртожиток на 680 місць практично задовольняє потреби в ньому всіх студентів з інших міст, сіл. Усі студенти, що мають право на соціальну підтримку і захист, отримують вчасно і в обумовленій законодавством кількості пільги та кошти.

Вчитель у часі, Вчитель у просторі життєвому, людському є вічним. 92 роки – це ціле життя. За даний час сформувався досвід, визначилася власна концепція. Нині академія вступає у нову фазу розвитку. Її майбутнє – в студентах, слухачах магістратури, аспірантах.

Структура академії представлена трьома факультетами, тринадцятьма кафедрами (в т.ч. п'ятьма випусковими). Основним базовим структурним підрозділом академії є педагогічний коледж. В академії та її структурному підрозділі ведеться підготовка фахівців з вищою освітою за двома напрямами та шістьма спеціальностями за І-ІV освітньо-кваліфікаційними рівнями, в тому числі акредитовані за ІV ОКР такі спеціальності: 8.18010020 “Управління навчальним закладом”, 8.01010101 “Дошкільна освіта”, 8.01010201 “Початкова освіта”, 8.02020401 “Музичне мистецтво*”.

Для реалізації наукових напрямів діяльності в академії створено: 
 
- регіональну лабораторію соціально-педагогічних проблем адаптації студентів до навчання в умовах їх ступеневої підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі I-IV рівнів акредитації Університету менеджменту освіти НАПН України.
- регіональну лабораторію проблем філософії освіти Інституту вищої освіти НАПН України.
- Подільське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. Провідною науковою темою його діяльності є: “Фольклор, етнологія та етнографія Поділля в контексті естетичного виховання учнівської та студентської молоді”.
© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55