Циклова комісія фортепіанних дисциплін.

Історія діяльності циклової комісії фортепіанних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії починається з 1991 року, коли відкриття наймолодшого музично-педагогічного відділу збіглося з визначною подією в історії тодішнього педучилища − його 70-ою річницею.

Це стало можливим за сприяння й безпосередньої допомоги начальника Хмельницького обласного управління освіти М.М. Дарманського, директора тоді ще педагогічного училища М.П. Мельника, заступника директора з навчальної роботи Я.А. Збрицької та за участі цілої плеяди творчих й талановитих музикантів-педагогів закладу. Очолив новостворений відділ досвідчений фахівець своєї справи, кваліфікований педагог, неординарна та мудра людина – В.Г. Разгон.

Вагомими чинниками щодо народження й утвердження нового музично-педагогічного відділу стали побудова додаткових приміщень для індивідуальних музичних занять та достойного, сучасного хорового класу.

Згодом на музично-педагогічному відділі було створено 5 циклових комісій, а саме: фортепіанних дисциплін, теоретичних дисциплін, народних інструментів, хорового диригування та вокалу. Комісію фортепіанних дисциплін очолила В.О. Ніколенко.

Формування викладацького складу музично-педагогічного відділу було пов'язано з діяльністю талановитих, завзятих, відданих своїй справі педагогів-музикантів, зокрема піаністів Б.М. Байди, М.С. Бондар, В.Й. Гевал, Н.С. Ілініцької, В.О. Ніколенко, М.Ф. Ружицької, Г.А. Шилікової. Кожен з них започаткував та використовував власну методику навчання грі на основному музичному інструменті (фортепіано), підпорядковану єдиній меті − вихованню висококваліфікованих вчителів музики та музичних керівників, творців музичної освіти незалежної України.

На сьогоднішній день викладачі циклової комісії фортепіанних дисциплін ґрунтовно вирішують проблеми формування готовності до самоосвіти, самовиховання та професійного становлення майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Напрями:

 • методологічні засади організації музичної самоосвіти та самовиховання майбутнього вчителя музичного мистецтва в сучасних умовах;
 • упровадження кредитно-модульних технологій у формуванні професійних умінь та навичок майбутнього вчителя музичного мистецтва;
 • інструментально-виконавська, музично-теоретична та мистецька підготовка майбутнього вчителя;
 • проведення самостійної музично-освітньої і творчої роботи в загальноосвітніх школах на уроках та в позаурочний час, та на музичних заняттях в дошкільних навчальних закладах.

 

За роки свого існування та розвитку комісію фортепіанних дисциплін очолювали такі висококваліфіковані фахівці, викладачі, музиканти-піаністи:

 

1991-2003 рік – Ніколенко Вікторія Олександрівна, старший викладач;

2003-2008 рік – Гевал Валентина Йосипівна, старший викладач;

з 2008 року по теперішній час – Ілініцька Наталія Степанівна,

кандидат педагогічних наук, доцент.

Склад комісії фортепіанних дисциплін:

 1. Ілініцька Н.С.        завідувач комісії фортепіанних дисциплін, канд. пед. наук, доцент;
 2. Івахова К.П.          кандидат мистецтвознавства, доцент;
 3. Морозова О.О.      канд. пед. наук, доцент;
 4. Туровська Н.А.      кандидат мистецтвознавства, доцент;
 5. Гевал В.Й.             старший викладач;
 6. Данілішина М.Ф.  старший викладач
 7. Журавльова Н.І.    старший викладач;
 8. Каленик І.В.          викладач-методист;
 9. Коханська С.В.      старший викладач;
 10. Лось О.М.              старший викладач;
 11. Озимовська Г.В.   викладач;
 12.  Олексюк М.В.      викладач;
 13.  Путішина Л.О.     викладач
 14.  Сікора Г.І.            викладач;
 15.  Шубіна В.Б.         викладач;
 16. Циганюк Л.І.         викладач;
 17. Ярецький В.В.       викладач

Циклова комісія фортепіанних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії більше ніж 20 років потужно та плідно працює і готує високоякісних й конкурентоспроможних фахівців для дошкільних, загальноосвітніх та мистецьких навчальних закладів України.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55