Чергове засідання кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

26 жовтня 2021 року на платформі Zoome відбулося чергове засідання кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик. Окрім науково-педагогічних працівників кафедри у засіданні взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії д.ф.н., професор О.С. Поліщук, декан факультету дошкільної освіти та психології к.п.н., доцент Л.С. Пісоцька, консультант професійних спільнот педагогічних працівників дошкільної освіти КУ ХМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» І.І. Нащубська, директори закладів дошкільної освіти м. Хмельницького: Т.О. Слівінська, І.В. Юркова, вихователь-методист ЗДО № 29 Л.Б. Бурбела, представники студентського самоврядування факультету дошкільної освіти та психології – здобувачі різних рівнів освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за денною та заочною формою навчання.

Відповідно першого питання порядку денного викладачем Т.М. Цегельник подано інформацію щодо професійного Стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти». Старший викладач кафедри, к.п.н. О.С. Мисик детально проаналізувала професійний Стандарт «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти».

У своєму виступі щодо наступного питання, яке стосувалося обговорення та затвердження переліку вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р., проректор з науково-педагогічної роботи д.ф.н., професор О.С. Поліщук акцентував увагу присутніх на основних вимогах щодо обсягу освітніх компонентів, відповідності змісту робочої програми навчальної дисципліни науковій чи професійній діяльності викладачів, дотриманні студентоцентрованого підходу тощо.

Гарантами ОПП підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти к.п.н., доцентами Н.М. Миськовою, В.В. Розгон, Л.О. Онофрійчук проаналізовано результати опитування, проведеного серед здобувачів освіти з метою виявлення їх потреб та інтересів, а також результати вивчення робочими групами силабусів навчальних дисциплін, поданих науково-педагогічними працівниками кафедри на затвердження.

Завідувач кафедри д.п.н., професор Л.В. Зданевич зазначила, що наявні у переліку навчальні дисципліни мають відповідне навчально-методичне забезпечення.

В обговоренні взяли участь декан факультету к.п.н., доцент Л.С. Пісоцька, старший викладач кафедри З.П. Сергеєва, директор ЗДО І.В. Юркова, вихователь-методист ЗДО № 29 Л.Б. Бурбела, студентка 4 курсу бакалаврату Л. Бернацька.

Запропонований перелік дисциплін для вільного вибору здобувачами освіти затверджено одноголосно.

Висловлюємо щиру вдячність усім учасникам засідання за висловлені слушні поради, зауваження та коментарі, а також за допомогу у забезпеченні якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55