Відділ аспірантури та докторантури

Склад відділу

Аспіранти та докторанти

Програми вступних випробувань

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Сертифікати про акредитацію освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти

Положення, що регламентують діяльність аспірантури

Правила вступу до аспірантури та докторантури 

Розклад занять для аспірантів

Розклад вступних іспитів

Опитування

Вперше відділ аспірантури на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відповідно до наказу Міністерства освіти № 537  від 25 червня 2007 р. було відкрито у  2007 році,  набір до якого здійснювався за спеціальністю 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти.  А з 2011 року згідно з наказом Міністерства освіти № 737 від 01 липня 2011 року  академія розпочала набір аспірантів на спеціальність  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Очолювала відділ аспірантури  доктор педагогічних наук, доцент Оксана Леонідівна Шквир  (2007-2016 рр.).

У 2016  р. завідувачем відділу аспірантури стала кандидат філологічних наук Інна Іванівна Нікітова, яка очолює відділ до сьогодні. Під її керівництвом у 2017 році було відкрито докторантуру за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). У  2019 році  згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2019 року у ХГПА  було затверджено аспірантуру зі спеціальності 035 Філологія.

Сьогодні аспірантами та докторантами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії є не лише науково-педагогічні працівники українських ЗВО, але й іноземці, зокрема представники  із  Польщі. 

 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія оголошує конкурс до аспірантури на 2020 рік за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки

035 Філологія

 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія оголошує конкурс до докторантури на 2020 рік за спеціальністю

011 Освітні, педагогічні науки

 

Контактні дані: відділ аспірантури ти докторантури (каб. 205, 2 поверх ХГПА)

Телефон: 0673581906 (Інна Іванівна Нікітова)

Адреса: вул.Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55