Наукова співпраця

Розвиток всіх видів міжнародного співробітництва є одним з важливих напрямків діяльності Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Академія підтримує зв’язки з міжнародними організаціями, навчальними закладами та науково-дослідними установами США, Великої Британії, Іспанії, Швейцарії, Канади, Австрії, Німеччини, Польщі, Литви, Росії, Молдови, Білорусі, Ізраїлю.

Викладачі і студенти приймають участь в творчих зустрічах з науковцями ВНЗ зарубіжних країн, зокрема, викладачі кафедри іноземних мов і студенти факультету післядипломної педагогічної освіти взяли участь в творчих зустрічах з директором французького інформаційно-методичного центру в Україні Жаном Батистом Віталем, президентом товариства “Нормандія – Україна” Г.Дюпоном, французьким журналістом Марі Оділь Лолліа, директором Українсько-Австрійського центру співробітництва з питань  науки, освіти та культури Андреасом Віннінгером, волонтерами Корпусу Миру, керівником американського клубу Ліндою Дегрейв. Відбулася творча зустріч з професорами Ліверпульського університету (Велика Британія), Бременського, Дортмундського, Боннського  університетів (Німеччина),  Вищої педагогічної школи в м.Ченстохова (Польща) та зустріч з представниками Посольства Німеччини в Україні Гансом-Йохеном Шмідтом (міністр-посланник), Клаусом П. Лебером.

Академія підтримує зв’язки із Інститутом Гете у м. Києві з метою складання студентами-випускниками міжнародного екзамену з німецької мови.  Викладачі німецької мови  постійно беруть  участь  в  Міжнародних семінарах, які проводяться Інститутом Гете у м. Києві.

Підтримуються постійні зв’язки із міжнародною організацією “Корпус Миру”, її представником  (Карл Бех),  представниками наукової міжнародної організації Фулбрайт. Відповідно до Угоди з Корпусом Миру США у гуманітарно-педагогічній академії з двохрічним терміном працювала викладач з США Ізабелль Бірнс. Така співпраця позитивно впливає на якість підготовки фахівців з англійської філології.

За останні роки активізовано наукову та культурно-освітню діяльність через міжнародні організації, які сприяють встановленню тісних контактів між ВНЗ, поширенню досвіду роботи, обміну студентами та викладачами.

Більше 200 викладачів стали учасниками міжнародних конференцій і семінарів як в Україні, так і за її межами (США  – Пітсбургський університет, Велика Британія – Ліверпульський і Вестмінстерський університет, Канада – університет Ватерлоо і Альбертський університет, Греція – національний центр соціальних досліджень, Німеччина – Бамбергський університет, Польща – Вища педагогічна школа м.Ченстохова, Будинок культури «Арка» у Рацлавічах, Поморська академія у Слупську, Молдова – Бельцький педагогічний університет, Білорусь – Вітебський педагогічний університет ім.. П.Машерова, Росі – Тверський та Івановський університети, Литва – Шауляйський університет, Маріямпольський педагогічний коледж та ін.).

Викладачі та студенти беруть активну участь у міжнародних конференціях та симпозіумах, що проходять на базі академії:

  • III Міжнародна науково-практична конференція „Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи”, яка відбулася 15-16 квітня 2010 р.
  • Міжнародна науково-практична конференція „Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури” (17-18 березня 2011 р.).
  • Міжнародна науково-практична конференція „Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полкультурної освіти”, (12-14 квітня 2011 р.).
  • Міжнародна науково-практична конференція „Інформаційно- комунікаційні технології в освіті: територія партнерства” (24-26 травня 2011 р.) (спільно з Хмельницьким національним університетом).
  • Міжнародна науково-практична конференція „Ференц Ліст і Україна. Ференц Ліст і Поділля. Музично-педагогічний аспект” (22-23 вересня 2011 р.).
  • IV Міжнародні та XVII Всеукраїнські педагогічні читання „Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля - початкова школа” (12-13 жовтня 2011 р.).
  • IV Міжнародний науково-практичний симпозіум „Етнопедагогіка: діалог культур”, яка відбулася 25-27 жовтня 2012 р.

У 2010 році академію відвідала делегація на чолі з професором, проректором Шяуляйського університету (Литва) Юцас Пабреза, директором Маріямпольського педагогічного коледжу (Литва) Сігітас Валанчіус, директором Католицького будинку культури „Арка” у Рацлавічах (Польща) Єва Сек., доктором наук з Поморської академії в Слупську (Польща) Кшиштоф Юнак, Анджей Кокіл, науковцями Дебреценського університету (Угорщина).

На сьогодні укладено міжнародні угоди про наукову, методичну та культурно-освітню співпрацю між академією та 15 вищими навчальними закладами, організаціями та установами 5 зарубіжних країн:

- Академією імені Яна Длугоша в місті Ченстохова (м.Ченстохова, Польща);

- Бендерським педагогічним коледжем (м.Бендери, Молодова);

- Житомирським державним педагогічним університетом імені Івана Франка (м.Житомир);

- Закарпатським Угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ;

- Ізмаїльським державним гуманітарним університетом (м.Ізмаїл, Одеська область);

- Інститутом вищої освіти АПН України (м.Київ);

 Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України (м.Київ);

- Інститутом психології імені Г.С.Костюка АПН України (м.Київ);

- Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка;

- Маріямпольським коледжем (м.Маріямполе, Литва);

- Національним університетом фізичного виховання та спорту України (м.Київ);

- Республіканським вищим навчальним закладом „Кримський гуманітарний університет” (м.Ялта, АР Крим);

- Таврійським екологічним інститутом (м.Сіферополь, АР Крим);

- Хмельницький університет економіки і підприємництва (м.Хмельницький);

- Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу „Університет менеджменту освіти” АПН України (м.Київ).

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55