Фахове видання

Важливим напрямом наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії є видання збірника наукових праць „Педагогічний дискурс”, який започатковано у 2007 р. і видається спільно з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Збірник зареєстровано у Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (Серія КВ №20734-10534 ПР від 30.04.2014 р.).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №261 від 6 березня 2015 р. збірник наукових праць „Педагогічний дискурс” включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі „Педагогічні науки”.

Збірнику наукових праць "Педагогічний дискурс" присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2309-9127(Друкована версія), ISSN 2313-8769 (Online).

Збірник наукових праць "Педагогічний дискурс" містить статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання і профорієнтації учнів у закладах освіти та позашкільних установах, теорії та методики управління освітою, професійного становлення студентів, педагогічної практики, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, ступеневої педагогічної освіти тощо.

 
 
Повнотекстові варіанти збірників наукових праць розміщені на сайті Національної бібліотеки ім.В.І.Вернадського.
 
© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55