Спеціалізована вчена рада

Загальна інформація Паспорт 13.00.01 Паспорт 13.00.04 Перелік документів  Склад ради Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів Нормативні документи

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

І. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає загальні засади педагогіки як науки, методологію педагогіки, історію педагогічної думки та освіти.

Напрями досліджень в даній спеціальності визначаються наступними класифікаційними ознаками. їх наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для даної спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

 • за галузями педагогічної науки: теорія загальної педагогіки; історія освіти та педагогічної думки;
 • за складовими педагогічної науки: теорія, методологія педагогіки; методи педагогічних досліджень; історія загальної освіти, педагогічної науки, етнопедагогіка;
 • за характером досліджень: фундаментальні, порівняльні;
 • за охопленням: національна, вітчизняна, зарубіжна, порівняльна, теорія та історія педагогіки;
 • за психофізіологічним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.

II.   Напрями досліджень:

 • теоретичні проблеми педагогіки: терміни, поняття, склад і структура науки;
 • соціокультурні детермінанти розвитку сучасної освіти;
 • теоретичні засади педагогічної думки;
 • цінності сучасної освіти;
 • філософія освіти в системі соціогуманітарного знання;
 • педагогіка в системі наукового знання;
 • єдність і розбіжності педагогічної науки і практики;
 • освіта та громадянське суспільство: тенденції взаємовпливів;
 • формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді - теорія та методологія;
 • природні, суспільні і біологічні закономірності педагогічного процесу;
 • розвиток особистості в структурі педагогічної науки;
 • теоретико-методологічні засади реформування системи освіти;
 • глобалізаційні процеси в світі, їх вплив на розвиток освітньої системи;
 • світові тенденції розвитку освіти і педагогічної науки - порівняльний аналіз;
 • порівняльна педагогіка як напрям педагогічної науки;
 • формування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем;
 • релігійна педагогіка у системі соціогуманітарного знання;
 • методологія та теорія неперервної освіти як концептуальна основа формуванні інтелектуального потенціалу держави;
 • методологічні та загальнотеоретичні проблеми проведення історико-теоретичних досліджень;
 • джерелознавство як складова педагогічних досліджень;
 • розвиток національної педагогіки;
 • культурно-антропологічна історія освіти;
 • українська народна педагогіка в її історичному контексті;
 • історія розвитку освіти в Україні в різні історичні періоди;
 • дитинство як об'єкт історико-педагогічного знання;
 • персоналія в історико-педагогічному дискурсі;
 • розвиток історії зарубіжної педагогіки як системи.

IIІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Педагогічні науки

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55