Паспорт спеціальності

Загальна інформація Паспорт 13.00.01 Паспорт 13.00.04 Перелік документів  Склад ради Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів Нормативні документи

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, засоби, організаційні форми і засоби професійної освіти.

Напрями досліджень в даній науковій спеціальності визначаються наступними класифікованими ознаками в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для даної спеціальності. 

Класифікація ознаки спеціальності:

 • за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;
 • за видами об’єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів всіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;
 • за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;
 • за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): всі види галузевої освіти;
 • за характером досліджень: фундаментальні, прикладні порівняльні;
 • за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.

II.   Напрями досліджень:

 • історія розвитку професійної освіти та окремих галузей;
 • теоретико-методологічні основи професійної освіти;
 • порівняльна професійна педагогіка;
 • проблеми сучасного підручника для професійної освіти;
 • теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах;
 • теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно- технічних та вищих навчальних закладах;
 • теорія та методика професійного навчання дорослого і незайнятого населення;
 • стандартизація у професійній освіті;
 • інноваційні процеси у професійній освіті;
 • післядипломна освіта фахівців;
 • педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти;
 • педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців;
 • науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки;
 • теорія та методика організації навчально-виробничої та навчальної практики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
 • підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти;
 • педагогічні технології у неперервній освіті. 

IIІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Педагогічні науки

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55