І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 навчального року (Наказ МОН № 1190 від 02.12.2010 року) на факультеті початкового навчання 15-16 лютого 2011 року відбудеться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» серед студентів 5-6 курсів.

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» проходитиме у три тури.

І тур – виконання тестових завдань з педагогіки та фахових методик.
ІІ тур – творче виконання завдання-експромту.
ІІІ тур – проведення фрагмента уроку (на вибір) для учнів початкової школи.

Критерії оцінювання досягнень студентів

З метою забезпечення об’єктивного оцінювання рівня сформованості у студентів компетенцій з педагогіки та фахових методик пропонується бальна шкала, яка побудована за принципом урахування типу завдань та особистих досягнень виконавця.

І тур – виконання тестових завдань з педагогіки та фахових методик. Тести відкритого та закритого типу оцінюються 1-єю одиницею кожне. Критерієм визначення досягнень студента-виконавця є правильність знань. Загальна кількість балів за І тур – 70 балів.
Оцінка «1 бал» - відповідь правильна.
Оцінка «0 балів» - відповідь відсутня або неправильна.


ІІ тур
– творче виконання завдання-експромту. Критерії оцінювання творчого виконання завдання-експромту: уміння виявити проблему, аргументувати власні оціночні судження, висвітлення наукового підходу до визначеної проблеми, володіння термінологією, культура мовлення, педагогічна майстерність, володіння увагою аудиторії. Оцінюється в 10 балів.

ІІІ тур – проведення фрагмента уроку (на вибір) для учнів початкової школи. Проведення фрагмента уроку (на вибір) для учнів початкової школи оцінюється у 20 балів. Критерії оцінювання: високий рівень наукової підготовки, педагогічний такт і культура мовлення, вміння організувати роботу на уроці, викликати інтерес до предмета, володіти емоційністю викладу.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55