Захист філологічної практики студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література (англійська, німецька))

27 лютого 2020 року відбувся захист філологічної практики студентів факультету початкової освіти та філології у групах Філ-31а та Філ-33н під керівництвом викладачів кафедри культурології та зарубіжної літератури Пірошенко С. Ю. та Поліщук О. В.

В процесі захисту студенти, поділившись на підгрупи, розповідали про отриманий досвід та представляли  проектні роботи стосовно вражень  від практики в школі. Студенти обговорювали актуальні проблеми сучасних шкіл та вчителів на основі висновків, зроблених під час спостережень. Також зосереджували увагу на методах, прийомах і стратегіях, які практиканти застосовували під час проведення власних уроків. 

Крім цього, студенти показували наочні та дидактичні засоби навчання, використані під час виховних заходів. Майбутні фахівці показали належний рівень теоретико-методичної  підготовки до реалізації професійних функцій вчителя-словесника, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до виконання поставлених на період проходження практики завдань.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55