До уваги викладачів історії нові надходження до бібліотеки

1. Історичне джерелознавство: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська. 2-е вид., допов. і перероб. Кам'янець-Подільський: Либідь, 2017. 512 с.: іл.

2. Залізняк Л. Стародавня історія України: курс лекцій / Л.Л. Залізняк. 2-ге вид., допов. Київ: Темпора, 2019. 640с.: іл.

3. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної нації ХІХ-ХХ століття / Я.Грицак. 3-тє вид. Київ: Yakaboo publishing, 2019. 654 c.

4. Русначенко А. Нариси новітньої історії України: монографія: у 5 кн. Кн.1 / А.М. Русначенко. Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. 476 с.

5. Русначенко А. Нариси новітньої історії України: монографія: у 5 кн. Кн.2 / А.М. Русначенко. Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. 716 с.

6. Русначенко А. Нариси новітньої історії України: монографія: у 5 кн. Кн.3 / А.М. Русначенко. Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. 627 с.

7. Русначенко А. Нариси новітньої історії України: монографія: у 5 кн. Кн.4 / А.М. Русначенко, А. - Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. - 539 с.

8. Русначенко А. Нариси новітньої історії України: монографія: у 5 кн. Кн.5 / А.М. Русначенко. Київ: Видавець Олег Філюк, 2017. 621 с.

9. Історія України: новітня доба: навч. підручник / В.М. Литвин, В.Ф.Колесник, А.Г.Слюсаренко; за ред. В.М. Литвина. Київ: Академвидав, 2012. 480 с.

10. Головченко В.І. Дипломатична історія України: підручник / І.М. Головченко, В.М. Матвієнко. Київ: Ніка-Центр, 2018. 420 с.

 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55