Розвиток наукового потенціалу студентської молоді ХГПА

Другий (магістерський) рівень освіти передбачає передусім формування науково-дослідницьких компетентностей, які, окрім освітнього процесу, повинні формуватися під час наукової діяльності слухачів магістратури: публікація статей та наукових тез, доповіді на конференціях, проведення науково-практичних семінарів, практикумів тощо.

Вагоме значення у становленні наукової особистості магістранта має науково-дослідницька (виробнича) практика, яку вони проходять у другому семестрі навчання. Практика дозволяє сформувати низку науково-професійних умінь та навичок. Найважливіші з них: керівництво курсовою роботою студентів, рецензування статей, підготовка та проведення науково-практичних семінарів, здійснення апробації власної наукової роботи.

Активному розвитку наукового потенціалу здобувачів освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії сприяє Наукове товариство студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих учених. У 2020 р. головою Наукового товариства було обрану магістрантку Філь Анастасію, яка є переможницею Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови та літератури (з методикою їх викладання), що проводився на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Вона власним прикладом мотивує членів Наукового товариства розвивати свої наукові компетентності, адже Філь Анастасія активно публікує статті в академічних та всеукраїнських збірниках, як-от: «Українська мова і література в школі», «Студентський альманах», «Науковий вісник», «Загальна та прикладна лінгвістика», доповідає на всеукраїнських конференціях, зокрема «Нестандартні підходи до вивчення української мови та літератури в закладах освіти» (науковий форум до 100-річчя заснування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії), ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації» (на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка), «Загальна та прикладна лінгвістика у колі антропоцентричних наук» (на базі Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського), ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених» (на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди), Всеакадемічна науково-практична конференція «Студентська молодь у науці» (на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії).

 

За ініціативи голови та членів Наукового товариства впродовж 2020–2021 н.р. було започатковано акцію «Поділитись досвідом», у ході якої проведено два практичних семінари: «Як написати курсову роботу» та «Як успішно захистити результати наукового дослідження». Планується проведення щорічної всеакадемічної науково-практичної конференції «Студентська молодь у науці» до Дня науки.

Наукове товариство щомісяця упорядковує та видає «Науковий вісник», публікація статті у якому може бути апробацією результатів наукового дослідження, активно консультує здобувачів освіти щодо особливостей написання статей, тез, наукових нарисів.

Наукове товариство ХГПА радо прийме усіх охочих, хто бажає розвивати свій науковий потенціал!

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55