Зустріч зі стейкхолдером

10 червня 2021 р. на кафедрі теорії та методики музичного мистецтва відбулась зустріч зі стейкхолдером освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), директором Хмельницької обласної філармонії, кандидатом мистецтвознавства, доцентом Драганом Олександром Васильовичем.

Гарант програми, доктор педагогічних наук, доцент – Михаськова Марина Анатоліївна ознайомила гостя із метою та орієнтирами магістерської освітньої програми, перспективними напрямками та програмними результатами фахової підготовки викладачів (за предметними спеціалізаціями).

Розглянуто питання реалізації творчих проектів, співпраці між закладами, якості підготовки та працевлаштування випускників.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55