Успішний захист курсових робіт студентів спеціальності 025 Музичне мистецтво

21 травня 2021 року на гуманітарному факультеті ХГПА відбувся відкритий захист курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної музики». Тематика курсових робіт студентів групи 21 МВб виявила їх науковий інтерес до широкого кола явищ музичної історії, обумовивши актуальність та цікаві паралелі з сьогоденням.

На захисті були присутні завідувач кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін, кандидат мистецтвознавства, доцент С. Царук, кандидат мистецтвознавства, доцент Р. Гуцал, а також наукові керівники курсових робіт – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інструментально-виконавських дисциплін Н. Туровська та кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та методики музичного мистецтва О. Барицька. Комісія позитивно відзначила досягнення студентів, їх захопленість першим досвідом наукової діяльності, творчий підхід до вирішення дослідницьких завдань, вміння формулювати власні думки та робити аргументовані висновки.

Бажаємо студентам професійної реалізації та майбутніх наукових звершень!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55