ВІТАЄМО!!!

Ректорат, професорсько-викладацький склад, студенти академії

щиро вітають викладача кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Цегельник Тетяну Миколаївну
з успішним захистом дисертації:

«Формування готовності майбутніх вихователів до
професійної діяльності в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти»

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань
01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні
науки (спецрада у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії).

Науковий керівник: Зданевич Л.В., доктор педагогічних наук, професор

Бажаємо подальших творчих успіхів та наукових здобутків!

 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55