Підсумкова атестація студентів груп ПО-41-43

Студенти 4 курсу факультету початкової освіти та філології успішно склали атестаційні екзамени (з педагогіки, психології та фахових методик; з додаткової спеціалізації) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 013 Початкова освіта (денна форма навчання).

Федорова Л.І., голова атестаційної комісії, директор СЗОШ №22 ім. Олега Ольжича та члени комісії відзначили достатній рівень теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Вони зауважили, що майбутні фахівці розуміють суть основних категорій педагогіки; структуру освітнього процесу у НУШ; побудову змісту освіти у сучасній школі; основні положення державних документів про освіту; особливості психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку та ін. Студенти вміють добирати інтерактивні методи навчання з метою усвідомленого засвоєння знань учнями та активізації їх пізнавальної діяльності; організовувати  групову, парну, фронтальну й індивідуальну форми роботи учнів на уроці.

Члени державної комісії відзначили бездоганну підготовку та зразкові відповіді студентів: Прусак Д., Смішко А. (ПО-41), Згерська А., Шумська І. (ПО-42),  Венгрова Ю., Руда І. (ПО-43).

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55