КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Методичний семінар

8 червня 2022 р. студенти гуманітарного факультету І, ІІ, ІІІ курсів Спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) взяли участь (онлайн на платформі Zoom) у Дев’ятому всеукраїнському методичному семінарі для освітян «Нова українська школа: навчання/знання про Голодомор та інші геноциди» - Шкільна історична освіта в часи російсько-української.

Тема обговорення – Вийти З ПОЛОНУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АРХАЇКИ» : ДЕРУСИФІКАЦІЯ, ДЕСОВЄТИЗАЦІЯ, ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРІВ

У фокусі дискусії були такі проблеми: Деколонізація мовно-культурного простору України: чи є локальним питання «радянський або совєтський»? Подолання імперських міфів і наративів, оновлення методологічного інструментарію та аналітичної оптики в дослідницьких практиках гуманітаристики (мовний, літературознавчий, історичний аспекти): Перша світова війна, Українська революція, УНР vs РСФРР/УСРР, 1917 – початок 1920-х Україна в складі Совєтського Союзу як держави імперського типу Друга світова війна, закономірності та аномалії післявоєнного устрою Світу Україна, Європа, Росія: конвергенція і дивергенція сучасних моделей історичної пам’яті Особливості оновлення змісту освітнього контенту в гуманітарному просторі сучасної України.

Доповідачі і учасники дискусії: Аґнєшка-Ґабріела Матусяк, завідувачка Відділу україністики та лабораторії міждисциплінарних і посттоталітарних досліджень Інституту слов’янської філології Вроцлавського університету, членкиня Міжнародної асоціації україністів

Ірина Захарчук, професорка Рівненського гуманітарного університету, координаторка наукового напряму Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine), докторка філологічних наук.

Павло Гай Нижник, заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, академік УАН.

Людмила Гриневич, провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine), докторка історичних наук.

Ігор Щупак, директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», постодокторант Університету Торонто, Заслужений працівник освіти України, кандидат історичних наук

Владислав Гриневич, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України, доктор політичних наук.

Раїса Євтушенко, головна спеціалістка Директорату дошкільної, шкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Заслужений працівник освіти України.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55