Кафедра суспільних дисциплін. Історіографічний фронт гібридної війни ХХІ ст.

21 червня 2022 р. студенти ІІ – ІІІ курсів Гуманітарного факультету

Спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) взяли участь (онлайн на базі платформи Zoom) у роботі наукової конференції яку організував Інститут історії України НАНУ України на тему:

«Історіографічний фронт гібридної війни ХХІ ст.: дослідження українського раннього модерну в посткримських нараціях російської академічної історіографії»

Були прослухані доповіді поважних українських науковців, викладачів-практиків, зокрема:

Олександр Удод

Імперські стереотипи сучасної російської історіографії: як історія в РФ замінила собою політику?

Олексій Ясь

Імперія Романових і Україна у світлі сучасної російської історіографії

Дмитро Вирський

Розмінування: сенсозакладки російської історіографії в уявленнях про ранньомодерну Україну

Андрій Блануца

«Поміж Руссю і Литвою»: вибір держави та підданства фронтирною шляхтою наприкінці XV – першій третині XVI ст. в російській історіографії та реалії джерел

Валентина Матях

Ранньоновістичний сегмент російського історіографічного проєкту "Україна" перших декад ХХІ ст.: академічна та політична компоненти

Олексій Сокирко

Історія Козацького Гетьманату та сучасна імперіологія: inside & outside

Василь Кононенко

Громадяни на лівому березі Дніпра кінця ХVII - початку XVIII ст.: аналіз деяких історіографічних концепцій

Ганна Філіпова

Військові події в Гетьманщині в 1708-1709 рр. у висвітленні російської історіографії: тяглість імперських наративів напередодні та під час російсько-української війни 2014-2022 рр.

Віктор Горобець

Ліквідація автономії Гетьманату як предмет дослідження «нової імперської історіографії»: тенденції 2014-2021 років

В ході роботи та по завершенню конференції відбувалася наукова дискусія та обговорювалися важливих питання, що викликало у студентів значний інтерес. 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55