Презентація авторської книги Г. Васяновича «Інклюзія персоналістична»

Відповідно до умов укладеного Договору про співпрацю між Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького та Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, за сприяння доктора педагогічних наук, професора О. Смолінської (завідувача кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету) 21 червня 2022 року відбулась онлайн зустріч, під час якої професор Г. Васянович презентував авторську книгу «Інклюзія персоналістична». Презентація була підсумковим проєктом навчальної практики магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Зі сторони Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії участь в обговоренні висвітленої професором проблематики брали доктор педагогічних наук, професор О. Пєхота, доктор педагогічних наук, доцент І. Дарманська, кандидат педагогічних наук, доцент М. Савченко, кандидат педагогічних наук Т. Цегельник (завідувач відділу практики), магістранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки першого курсу навчання денної форми (Ю. Моцна, О. Канарська).

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55