Настановча конференція до проходження переддипломної педагогічної практики

20 січня 2023 року на кафедрі дошкільної педагогіки, психології та фахових методик ХГПА для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта було проведено настановчу конференцію «ПЕРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВИХОТЕЛЯ».

Переддипломна педагогічна практика – це базовий етап практичного застосування набутих теоретичних умінь у системі фахової підготовки до професійної педагогічної діяльності.

У роботі конференції взяли участь:

  • керівники практики – доктор педагогічних наук, професор Лариса Зданевич, кандидати педагогічних наук, доценти Леоніда Пісоцька та Людмила Машкіна;
  • завідувач виробничої практики, доктор філософії, доцент Тетяна Цегельник;
  • гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Розгон;
  • здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, групи ДО-61.

Здобувачів ознайомили з особливостями проходження переддипломної педагогічної практики. Також студенти отримали інструктивні матеріали, в яких чітко визначено мету, завдання, обов’язки студента-практиканта, зміст даного виду практики, форми, методи контролю та критерії оцінювання практичних умінь і навичок студентів під час проходження переддипломної педагогічної практики.
Цегельник Т.М. окрему увагу звернула на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів практики. Керівники практики здійснили поділ студентів на підгрупи.

Було проведено цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності, подано інформацію про основні засоби профілактики від COVID-19, а також алгоритм дій у разі оголошення повітряної тривоги.
Випускникам побажали цікавої та плідної роботи в процесі проходження практики!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55