Настановча конференція до проходження педагогічної практики «Спостереження і пробна практика в групах дітей дошкільного віку (середня, старша групи)»

Педагогічна практика є важливою складовою підготовки сучасних фахівців для дошкільної галузі. Саме практика вказує на рівень глибокого та усвідомленого засвоєння здобувачами теоретичних основ дошкільної педагогіки, дитячої психології, фахових методик, оволодіння ними практичними уміннями та навичками.

Так, 20 січня 2023 року на платформі Zoom в онлайн форматі на кафедрі дошкільної педагогіки, психології та фахових методик ХГПА для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта було проведено настановчу конференцію до проходження педагогічної практики «Спостереження і пробна практика в групах дітей дошкільного віку (середня, старша групи)».

У роботі конференції взяли участь:

  • гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Розгон;
  • завідувач виробничої практики, доктор філософії, доцент кафедри Тетяна Цегельник;
  • керівники практики: доктор педагогічних наук, професор Лариса Зданевич, кандидати педагогічних наук, доценти Наталія Миськова, Леоніда Пісоцька та Лілія Онофрійчук;
  • здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, груп ДО-31-32б;
  • куратори груп, кандидати педагогічних наук, доцент Вікторія Розгон та старший викладач Олеся Мисик.

Цегельник Т.М. ознайомила здобувачів з особливостями проходження педагогічної практики.

Миськова Н.М., використавши мультимедійний супровід, презентувала студентам інструктивні матеріали, в яких чітко визначено мету, завдання, обов’язки студента-практиканта, зміст даного виду практики, форми, методи контролю та критерії оцінювання практичних умінь і навичок студентів під час проходження педагогічної практики.

Онофрійчук Л.О. звернула увагу на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів практики.

Керівники практики здійснили поділ студентів на підгрупи. Зданевич Л.В. та Пісоцька Л.С. провели інструктаж з безпеки життєдіяльності, подали інформацію про основні засоби профілактики від COVID-19, а також звернули увагу на Алгоритм дій у разі оголошення повітряної тривоги та дали рекомендації як діяти у разі надзвичайних ситуацій. Окрім того, керівники практики акцентували увагу студентів на поради психолога Світлани Ройз щодо дотримання правил коректного нетравматичного спілкування з вихованцями, колегами та батьками в умовах повномасштабної війни.

Всі присутні побажали здобувачам плідної роботи в процесі проходження педагогічної практики!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55