Виїзне засідання наукової школи ”Неперервна педагогічна освіта: сучасні парадигми та технології їх реалізації”

Відповідно до затвердженого Постановою Президії АПН України від 25 грудня 2008 року протоколом №1-7/15-375 плану роботи Академії педагогічних наук, 14-16 травня 2009 року в приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулося виїзне засідання наукової школи ”Неперервна педагогічна освіта: сучасні парадигми та технології їх реалізації”.

Ректор академії В.Є.Берека привітав професорсько-викладацький склад, присутніх студентів, магістрантів, аспірантів, запрошених гостей, та відзначив роботу кращих викладачів: М.О.Балеми, В.М.Ільїнського, Г.В.Бучківської, В.В.Греськової та інших.

Розпочала роботу школи С.О.Сисоєва, завідувач відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, керівник наукової школи. Вона згадала про першого ректора М.М.Дарманського, його досягнення, передала вітання від президента Академії педагогічних наук України, доктора філософських наук, професора, академіка НАН і АПН України В.Г.Кременя, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Академії педагогічних наук І.А.Зязюна. Виконуючи їх доручення, С.О.Сисоєва вручила диплом доктора педагогічних наук В.Є.Береці, ректору Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, голові методичної ради керівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Західного регіону України, дійсному члену Російської Академії педагогічних та соціальних наук.

Після цього було представлено членів наукової ради: Л.П.Сущенко, завідувачку кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора; І.В.Соколову, професора кафедри педагогіки та психології Маріупольського державного гуманітарного університету, доктора педагогічних наук, доцента; М.Г.Чобітька, заступника директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктора педагогічних наук, доцента; Т.І.Коваль, завідувачку кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету, доктора педагогічних наук, доцента, членів організаційного комітету: В.В.Осадчого, начальника інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного університету, кандидата педагогічних наук, доцента; Л.Є.Сігаєву, старшого наукового співробітника відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, кандидата педагогічних наук; І.М.Шоробуру, першого проректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктора педагогічних наук, професора, та учасників сесії: Н.І.Мачинську, доцента кафедри педагогіки та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидата педагогічних наук; Т.Є.Кристопчук, старшого викладача кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук; Ю.Коваленко, старшого викладача кафедри теоретичних основ фізичної культури та туризму Запорізького національного університету. Науковці подарували енциклопедію, підручники, монографію та найновіші доробки їхньої наукової школи. С.О.Сисоєва коротко розповіла історію створення і розвитку своєї школи, яка бере свій початок із 1997 року.

Вітання від голови Хмельницької обласної ради учасникам виїзного засідання й присутнім висловив В.О.Савченко, начальник департаменту внутрішньої політики Хмельницької обласної ради, зауваживши, що проблеми творчості і технологій у неперервній педагогічній освіті є дуже актуальними на сьогодні. Побажав творчості та наснаги у подальшій роботі наукової школи.

Першу презентацію та представлення інноваційних педагогічних технологій провела науковий керівник школи С.О.Сисоєва, визначивши особливості застосування нових знань у сучасній економіці, сфері освіти та виробничих послуг. Дослідниця зауважила, що значущість професійної орієнтації постійно зростає, а володіння інформацією та використання новітніх методологічних технологій підвищують рівень освіти і забезпечують ефективність та результативність існування будь-якої організації в процесі глобалізації та євроінтеграції. Пріоритетного значення, за словами С.О.Сисоєвої, набувають такі ключові поняття: неперервна освіта, творчість, інноваційні педагогічні технології, тому й неперервна професійна освіта повинна бути випереджаючою, доступною та неперервною. Велику роль відіграє фундаменталізація освіти, тому що підготовка фахівців педагогічного профілю безпосередньо впливає на ефективність застосування змісту знань у їхній професійній діяльності. Професійна культура теж повинна бути на належному рівні, оскільки викладачі на сучасному етапі – не лише транслятори знань, а й кваліфіковані педагогічні працівники.

Професор запропонувала до розгляду авторські розробки комплексів інноваційних педагогічних технологій. Звернула увагу на необхідність продовження роботи над досліджуваною проблемою у сфері педагогічних інновацій, зауважила, що існує проблема перенесення даних та інформації на сучасні електронні носії задля ефективного збереження та оперативного користування ними.

С.О.Сисоєва наголошувала на необхідності розвитку творчого мислення, вихованні психологічної стабільності та спонуканні себе до постійного саморозвитку й уміння працювати не тільки з інформацією, а й з різними її джерелами.

Дослідник визначила головні принципи розвитку неперервної педагогічної освіти:
- пріоритетність особистості людини та її розвитку;
- полікультурність та толерантність у міжкультурному середовищі;
- конвергенція та глобалізація;
- перехід від знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної;
- спрямованість на забезпечення стійкого розвитку цивілізації;
- неперервність і фундаментальність освіти;
- інформатизація.

Були продемонстровані схеми, що відбивали співвідношення доступу до інтернету в європейських країнах, продемонстровано динаміку збільшення використання навчальних платформ (носіїв інформації), показано співвідношення впровадження інноваційних інформаційних технологій та кількості викладачів-користувачів Інтернету в країнах ЄС.

Про використання сучасних інформаційних технологій у неперервній освіті доповіла Т.І.Коваль, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, доцент. Вона висвітлила систему професійної підготовки педагогічних кадрів та образ сучасного викладача вищого навчального закладу. Зголосила, що реалізації неперервної педагогічної освіти сприятиме оптимізація структури навчання у вищих навчальних закладах шляхом використання сучасних інформаційних технологій та застосування різних форм: веб-навчання, віртуальнного навчання, он-лайнового навчання, інтернет-навчання. Як зауважила дослідниця, велике значення відіграє готовність викладачів до впровадження нових методів викладання та інноваційних технологій.

М.Г.Чобітько, заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, професор, звернув увагу присутніх на важливість особистісно орієнтовної професійної освіти в умовах глобалізації. В.В.Осадчий, начальник інформаційно-комп’ютерного центру Мелітопольського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, висвітлив проблему підготовки викладача-тьютора, а також зазначив особливості дистанційного навчання у неперервній педагогічній освіті. Цікавим був виступ Л.П.Сущенко, завідувачки кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора, про підготовку педагогічних працівників до реалізації здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності.

15 травня відбулася презентація наукової школи в м.Кам’янець-Подільський, яка також включала ознайомлення із освітньо-культурними закладами Поділля.


Представники наукової школи та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у м.Кам'янець-Подільський

16 травня о 10-тій годині у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася сесія з проблеми наукової творчості і технологій у неперервній професійній освіті за участі Т.Є.Кристопчук, старшого викладача кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук. Її доповіді стосувалися проведення педагогічного експерименту у наукових дослідженнях неперервної педагогічної освіти.


Організатори та учасники виїзного засідання

І.В.Соколова, професор кафедри педагогіки та психології Маріупольського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, доцент, акцентувала увагу на змістових модулях, етапах та робочій програмі з професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови за двома спеціальностями. Зауважила, що необхідно враховувати систему відповідальності при підготовці кваліфікованого педагогічного працівника та зазначила компоненти змісту роботи з професійної підготовки викладачів.

Докладніше із матеріалами виїзного засідання наукової школи та презентаціями учасників можна ознайомитись у науковому відділі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55