Вітаємо Лілію Качуринець з успішним захистом дисертації!

Ректорат, професорсько-викладацький склад, студенти академії щиро вітають

старшого викладача кафедри диригентсько-хорових дисциплін та вокалу

Качуринець Лілію Валеріївну

з успішним захистом кандидатської дисертації та отриманням диплома кандидата мистецтвознавства

Тема дисертації: «Диригентська проєктна діяльність ХХ – на початку XXI століть»

за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури

(докторська спецрада у Київському національному університеті культури і мистецтв)

Бажаємо подальших творчих успіхів та наукових здобутків!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55