Кафедра культурології та зарубіжної літератури

Інтернет-сторінка кафедри: https://culturestud.wixsite.com/culturestudy

E-mail: kafedra_zl@ukr.net

Адреса: м. Хмельницький,

вул. Проскурівського підпілля, 139, ауд. 322.

 

1. Кадровий склад

Завідувач:

СЛОНЕВСЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

кандидат філософських наук, доцент

Освіта: Київський державний університет  ім. Т. Г. Шевченка, філологічний факультет. Кваліфікація – «Філолог-русист».

Тема дисертації: «Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури». (09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»)

Викладає дисципліни: «Сучасна зарубіжна література», «Міфологія»,  «Актуальні проблеми вітчизняного культурогенезу», «Історія української культури», «Історія зарубіжної культури».

Коло наукових інтересів: проблеми культурної самоідентифікації,  феномен   гібридної ідентичності,  культурні архетипи, транскультурні коди постмодерністського літературного дискурсу, інтермедіальні стратегії аналізу художнього тексту.

Підвищення кваліфікації та наукове стажування:

1. Стажування у Варшавському університеті Collegium Civitas за програмою “Umiedzynarodowienie szkolnictwa wyszszego”(“Internationalisation of higher education”),

на базі Університету Collegium Civitas, Warsaw, Poland  (8 листопада – 13 грудня 2019 року). (certificate № 50/2019 of completion of an international postgraduate practical internship Warsaw).

2. Participation in the International Scientific and Practical Conference «Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU». Włocławek Republic of Poland, October 30-31,  Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku Сertificate FC 3031015 - CaF from 31.10. (15 годин - 0,5 кредита ECTS)

3. Стажування на кафедрі філософії  Хмельницького національного університету(довідка №822. від 20.12.2018 р.)

Наукові публікації


ПІРОШЕНКО СВІТЛАНА ЮРІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. Кваліфікація: вчитель російської мови і зарубіжної літератури та української мови і літератури.

Тема дисертації: «Поетика Інокентія Анненського як вираження екзистенційного світосприйняття» (спеціальність 10.01.02 – російська література, дата захисту – 2005 рік).

Викладає дисципліни: «Антична література», «Історія зарубіжної літератури», «Методика навчання зарубіжної літератури», «Методика навчання зарубіжної літератури в середніх та вищих навчальних закладах».

Коло наукових інтересів: сучасна літературна компаративістика, постмодерністський дискурс сучасної літератури, нові стратегії сучасного аналізу художнього тексту.

Підвищення кваліфікації та наукове стажування:

Міжнародне стажування: «Participation in the International Scientific and Practical Conference «Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU» на базі Університету Collegium Civitas, Warsaw, Poland  (23 червня -15 липня 2020 р).

Сertificate FC 3031015 - CaF from 31.10.2020 (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)   (15 годин - 0,5 кредита ECTS).

Наукові публікації


 

ПОЛІЩУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук,  доцент

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет. Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». Кваліфікація – «Вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури».

Тема дисертації: «Правове виховання учнів 5-6 класів у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл-інтернатів» (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання).

Викладає дисципліни: «Зарубіжна література», «Риторика», «Словесне мистецтво культуролога», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія української літератури», «Сучасний літературний процес в Україні».

Коло наукових інтересів: українська мова у підготовці студентів мистецьких спеціальностей; сучасні підходи до викладання дисциплін філологічного циклу; актуальні проблеми розвитку української та зарубіжної літератури; сучасне красномовство.

Підвищення кваліфікації та наукове стажування:  Стажування у Краківському економічному університеті за програмою «Polish-Ukrainian Project on Pedagogical Training» (certificate № 2194/MSAP/2019 Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow, September 09-27, 2019.

Стажування на кафедрі філологічних дисциплін та соціальних комунікацій Мукачівського державного університету (02.12.2019 р. -28.02.2020р.). Сертифікат №0004-20 від 10.03.2020 р.

Міжнародне підвищення кваліфікації «Online learning as a non-traditional form of modern education on the example of the MOODLE platform» (м.Люблін, Республіка Польща) у формі 4-денного вебінару. Сертифікат №2786/2020 від 16.11.2020 р.

Наукові публікації


 

КАЛАШНІК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри

Освіта: Хмельницький державний університет (спеціальність - переклад, кваліфікація - перекладач, вчитель англійської мови);  Кам’янець-Подільський державний університет, (спеціальність - педагогіка і методика середньої освіти, мова та література (англійська), кваліфікація - магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови і зарубіжної літератури);  Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (аспірантура, спеціальність - соціальна філософія та філософія історії).

Тема дисертації: «Міфічне та фантастичне у моделюванні соціальної реальності (на прикладі соціальної фантастики)». (09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»)

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності з історією культурології», «Загальна теорія культури», «Філософія культури», «Філософська антропологія», «Історія космологічних уявлень», «Лінгвокультурологія»,  «Теорія та історія мовознавства».

Коло наукових інтересів: міфічне і фантастичне у філософському та літературному дискурсі, віртуалізація соціокультурного простору, постгуманістика, глобальні проблеми людства, еволюція космологічних уявлень, японознавство, лінгвокультурологія.

Підвищення кваліфікації та наукове стажування:

1. Стажування у Варшавському університеті Collegium Civitas за програмою “Umiedzynarodowienie szkolnictwa wyszszego”(“Internationalisation of higher education”),

на базі Університету Collegium Civitas, Warsaw, Poland  (8 листопада – 13 грудня 2019 року). (certificate № 51/2019 of completion of an international postgraduate practical internship Warsaw).

2. Participation in the International Scientific and Practical Conference «Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU». Włocławek Republic of Poland, October 30-31.

3. Стажування на кафедрі філософії  Хмельницького національного університету (2018 р.)

Наукові публікації


 

ВІЛЬЧАНСЬКА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет, спеціальність -  «Філологія», кваліфікація - бакалавр філології (2009). Чернівецький національний університет, спеціальність - «Філологія», кваліфікація - магістр філології (2010).

Тема дисертації: «Екзистенціали письменницького досвіду в аспекті мотиву вигнанства»

(спеціальність 10.01.06 – теорія літератури, дата захисту - 2018)

Викладає дисципліни: «Теорія літератури», «Основні концепції та школи літературознавства», «Культура модернізму», «Культура постмодернізму», «Театр як соціокультурний феномен», «Історія світового кінематографу», «Сучасна українська культура».

Коло наукових інтересів: актуальні дослідження в галузі емігрантології та діаспорології, імагологічні студії, мистецтво в сучасному соціокультурному просторі, розвиток української освіти у сфері культури.

Підвищення кваліфікації та наукове стажування: Стажування у Варшавському університеті Collegium Civitas (8-13 грудня 2019) за програмою «Інтернаціоналізація вищої освіти. Нові та інноваційні методи викладання. Реалізація міжнародних освітніх проектів в фінансовій перспективі ЄС» (certificate № 52/2019 of completion of an international postgraduate practical intership Warsaw 13.12.2019).

Наукові публікації


 

ІЛЬЇНСЬКИЙ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ

старший викладач кафедри культурології та зарубіжної літератури,

геральдист, краєзнавець,

голова Хмельницького обласного відділення Українського геральдичного  Товариства

Освіта: Київський Державний інститут культури ім. О.Є.Корнійчука, спеціальність - культурно освітня робота, кваліфікація  - організатор-методист клубної роботи.

Викладає дисципліни: «Загальна теорія та історія мистецтва», «Інтегрований курс з історії світової культури», «Історія образотворчого мистецтва», «Геральдика», «Культурологія», «Історія архітектури і мистецтва», «Українська і зарубіжна  художня культура»

Коло наукових інтересів: семіотика як філософська основа геральдики; геральдична символіка, прикладне герботворення, національні особливості герботворчих процесів.

Підвищення кваліфікації та наукове стажування:

Стажування на кафедрі філософії  Хмельницького національного університету (2018)

Наукові публікації


 

БОЙКО СТЕЛЛА СТАНІСЛАВІВНА

викладач кафедри культурології та зарубіжної літератури

Освіта: Управлінська магістратура ХГПА. Спеціальність - керівник навчального закладу.

Факультет післядипломної освіти: диплом спеціаліста (філолог, викладач англійської мови та літератури). Аспірантура Київської  національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, спеціальність  - теорія і практика культури.

Працює над дисертацією: «Стильові особливості бароко в герботворенні козацької доби».

Викладає дисципліни: «Етика», «Художня культура», «Методика викладання галузі «Мистецтво», «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Історія моди та костюму», «Основи сценічного та екранного мистецтва».

Коло наукових інтересів: історія мистецтва, семіотика, інноваційні підходи до викладання мистецьких дисциплін; мода як соціокультурне явище.

Підвищення кваліфікації та наукове стажування: Стажування у Хмельницькому національному університеті «Геральдичний  комплекс  української знаті доби бароко». Довідка №72 від 05.12. 2018р

Наукові публікації


 

ЗАВИДОВИЧ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

викладач кафедри культурології та зарубіжної літератури

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського  (нині Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), спеціальність -  «Українська мова і література та російська мова і література», кваліфікація – вчитель української мови і літератури та російської мови і зарубіжної літератури.

Працює над дисертацією: «Розвиток комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників в умовах магістратури» (здобувач).

Викладає дисципліни: «Теорія комунікації», «Загальне мовознавство», «Гендерна лінгвістика».

Коло наукових інтересів: теоретичні та практичні аспекти комунікації; гендерна парадигма комунікативного простору; загальне мовознавство; культура наукового мовлення; редагування навчальних видань та наукової літератури для вищої школи.

Підвищення кваліфікації та наукове стажування: стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти I–IV рівнів акредитації незалежно відж форм власності та підпорядкування ”Інтернаціоналізація вищої освіти. Нові та інноваційні методи викладання. Реалізація міжнародних освітніх проектів у фінансовій перспективі ЄС” на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща. 8 листопада – 13 грудня 2019 року.

(certificate № 47/2019 of completion of an international postgraduate practical internship Warsaw. 13.12.2019)

Наукові публікації


 

 

2. Історія та сучасна діяльність кафедри.

Утворенню кафедри зарубіжної літератури та культурології в її сучасному вимірі передувала тривала історія, пов’язана зі 100-річною історією самого навчального закладу та його етапними трансформаціями:  історія кафедри як структури сягає 1960 р., коли  однією з провідних предметно-методичних комісій стала комісія мови та методик, у складі якої працювали викладачі О. І Сєргєєва, А. О. Протопопова, В. О. Філь. А. П. Філь, Л. П. Дубінчик  та інші, а з 80-рр. –Л. Б. Гаєвська, О.Г. Луцишина, Р.С. Нестер, Ю.П. Остроушко, М. М. Сусляк, В.М. Томашевська,  чия професійна  діяльність значною мірою сприяла ключовим трансформаціям закладу: від педагогічного училища – до  коледжу– інституту– академії.

Кафедру культурології та зарубіжної літератури у її сьогоднішньому спрямуванні  було створено в  Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії  (тоді – Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті) у листопаді 2000 року за ініціативою ректора інституту, кандидата  педагогічних наук М.М. Дарманського. З дня заснування кафедри її очолює кандидат філософських  наук, доцент І. Б. Слоневська.

З 2015 року  є випусковою кафедрою для майбутніх фахівців за спеціальністю «Культурологія».

 

3. Науково-педагогічна діяльність кафедри.

Здійснюючи наукові дослідження за спеціальністями «Культурологія», «Філологія. Мова та література (англійська), «Філологія. Мова та література (українська)», кафедра розробляє колективну наукову тему: «Постмодерний дискурс сучасної культури». У межах цієї теми, зокрема, досліджуються такі проблеми: «Світова культура в діахронічному дослідженні: сучасні підходи та інтерпретації», «Постмодерністські та постгуманістичні виміри сучасної культури», «Антропологічний поворот в культурологічних студіях», “Інтермедіальні та імагологічні аспекти сучасного літературного процесу»,  «Жанрові модифікації новітньої літератури», «Мова художнього тексту як універсальний інтеркультурний код». Дискусійним майданчиком для їх обговорення є щорічна конференція «Актуальні проблеми сучасної культурології та філології», у роботі якої беруть участь як викладачі так і студенти зазначених спеціальностей. За матеріалами конференції традиційно видаються щорічні наукові збірники.   

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

Освітньо- професійні програми

Рівень задоволеності організацією та проведенням практики

Освітня програма "Культурологія"

Робочі програми

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55