КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Склад кафедри Інформація для студентів Силабуси вибіркових дисциплін кафедри
Заходи. Вебінари. Конференції Міжнародна співпраця та стажування Перелік вибіркових дисциплін
011 Освітні, педагогічні науки 073 Менеджмент Якість освітнього процесу
Науковий гурток Академічна доброчесність Взаємодія зі стейкхолдерами
Гостьові лекції  Неформальна освіта Практика 

Акредитаційна експертиза ОПП "Освітні, педагогічні науки" спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Запрошуємо всіх охочих завітати на зустріч з експертною групою:

Відкрита зустріч з експертами: ID 24749 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ОП "Освітні, педагогічні науки"

Час: 26 вересня 2023 11:20

Підключитись до конференції Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/75693890343?pwd=vgbZf0UPg5GYGTyZU1MbZ8QaB02aXM.1

Ідентифікатор конференції: 756 9389 0343

Код доступу: 2023

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» (ID у ЄДЕБО 24749) другого (магістерського) рівня вищої освіти (справа № 1874/АС-23) у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії(25.09.2023 р. – 27.09.2023 р.)

Акредитаційна експертиза ОПП "Управління навчальним закладом" спеціальність 073 Менеджмент

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертною групою. Відкрита зустріч з експертами: ID 7772 "Управління навчальним закладом" відбудеться 25 вересня 2023 року на платформ ZOOM за посиланням:

Відкрита зустріч з експертами: ID 7772 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ОП «Управління навчальним закладом»

Час: 25 вересня, 2023 16:00

Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/84094309767?pwd=4wHq6xa2gqVDmh6rma3cbsI8139JTr.1

Ідентифікатор конференції: 840 9430 9767

Пароль: 2023

Список кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

 1. Кутова Світлана Олександрівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
 2. Дарманська Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент
 3. Пєхота Олена Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор
 4. Галус Олександр Мар҆янович - доктор педагогічних наук, професор
 5. Біницька Олена Петрівна - кандидат економічних наук, доцент
 6. Бакалець Оксана Антонівна - старший викладач
 7. Коростель Лариса Вікторівна - старший викладач
 8. Старовойт Ілона Йосипівна  - кандидат психологічних наук, доцент;
 9. Савіцька Галина Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Хмельницьке педагогічне училище є одним із найдавніших освітніх закладів на Поділлі. У 1921 р. в Проскурові було відкрито педагогічний технікум, який у довоєнні роки готував учительські кадри для шкіл-семирічок. У післявоєнні роки на його базі було відкрито педагогічне училище. Державна акредитаційна комісія своїм рішенням від 11 липня 2000 р. (протокол № 28) за поданням експертної та фахових рад визнала акредитованим за ІІ рівнем («бакалавр») спеціальності підготовки в коледжі і надала ліцензію на провадження освітньої діяльності за ІІІ освітньо-кваліфікаційним рівнем («спеціаліст») за спеціальностями та обсягами прийому: 7.010101 Дошкільне виховання – 50; 7.010102 Початкове навчання – 50; 7.010102 Педагогіка і методика середньої освіти. Музика – 30.

Також було прийнято рішення про рекомендацію змінити статус та назву закладу освіти на Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут. Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства освіти і науки України та за погодженням із Хмельницькою обласною радою і обласною державною адміністрацією прийняв 29 листопада 2000 р. відповідну Постанову про створення Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту. Ліцензовані обсяги підготовки у той час відповідали потребам освітніх установ області у фахівцях зазначених спеціальностей. Фінансування освітньої діяльності інституту здійснювалось за рахунок обласного бюджету, про що є відповідне рішення сесії обласної ради. Інститут було створено шляхом реорганізації педагогічного училища, яке у 1995 році навчало за рахунок бюджету 56 груп (1671 студент). Станом на 01 вересня 2000 року в закладі освіти функціонувало 42 групи (1185 студентів) на основі бюджетного фінансування, 19 груп (484 студенти) фінансувались за рахунок фізичних і юридичних осіб.

Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 4 липня 2001 р. на базі Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту було відкрито магістратуру зі спеціальності «Управління навчальним закладом». Зазначена подія сприяла відкриттю нової кафедри – кафедри менеджменту освіти, основним напрямом функціонування якої була підготовка майбутніх фахівців у сфері управління дошкільними, позашкільними та закладами загальної середньої освіти. 

У 2015 році на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії було відкрито магістратуру зі спеціальності «Педагогіка вищої школи», яку за рішенням керівництва академії було прикріплено до кафедри менеджменту освіти.

З 2001р. по 2005 р. магістратуру очолював кандидат історичних наук, доцент Телячий Ю.В. (сьогодні доктор історичних наук), який за внутрішнім сумісництвом виконував обов’язки завідувача кафедри менеджменту освіти. З 2005 р. по 2015 р. кафедру, яка зазнавала постійних перетворень та удосконалень, очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Дарманська І.М. (сьогодні доктор педагогічних наук). З 2015 р. по 2020 р. завідувачем кафедри, яку було пойменовано на кафедру менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, очолювала доктор педагогічних наук, професор Пєхота О.М., з 2020 р. – доктор педагогічних наук, Дарманська І.М., 2021 р. - кандидат педагогічних наук, Кутова С.О. Методистом магістратури є старший викладач кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Мазуренок Н.І.

Наукова та науково-дослідницька робота кафедри здійснюється у відповідності до проблем кафедри «Моделювання управлінської компетентності керівника сучасної школи» (керівник Дарманська І.М.) та «Теорія і практика освіти дорослих та управління її якістю» (керівник Пєхота О.М.) за такими напрямами:

 • навчальна діяльність;
 • проведення науково-практичних конференцій та семінарів;
 • наукові дослідження членів кафедри, аспірантів, докторантів;
 • вивчення кращих зразків (досвіду) управління закладами освіти та організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.

Викладання навчальних дисциплін у магістрантів зі спеціальності 073 Менеджмент здійснює професорсько-викладацький склад Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: доктор педагогічних наук, професор Шоробура І.М. (Менеджмент освіти); доктор педагогічних наук, професор Галус О.М. (Євроінтеграційні орієнтири розвитку системи освіти, Методологія і методи педагогічних досліджень); доктор філософських наук, професор Поліщук О.С. (Філософія освіти); доктор педагогічних наук, доцент Дарманська І.М. (Кадровий менеджмент, Практика з атестації педагогічних кадрів); кандидат економічних наук, доцент Біницька О.П. (Управління фінансово-економічною діяльністю закладу освіти, Аудит установ бюджетної галузі, Переддипломна практика); доктор педагогічних наук, професор Бучківська Г.В. (Техніка управлінської діяльності); кандидат педагогічних наук, доцент Суховірський О.В. (Інформаційно-комунікаційні технології); кандидат філософських наук, доцент Слоневська І.Б. (Етика ділового спілкування); кандидат психологічних наук, доцент Мотозюк Л.М. (Психологія управління).

Викладання навчальних дисциплін у магістрантів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки здійснює професорсько-викладацький склад Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: доктор педагогічних наук, професор Шоробура І.М. (Менеджмент освіти); доктор педагогічних наук, професор Галус О.М. (Методологія і методи педагогічних досліджень); доктор філософських наук, професор Поліщук О.С. (Філософія освіти); доктор педагогічних наук, доцент Дарманська І.М. (Педагогічний контроль в системі вищої освіти); доктор педагогічних наук, професор Зданевич Л.В. (Педагогіка вищої школи); кандидат педагогічних наук, доцент Суховірський О.В. (Інформаційні технології в освіті); кандидат педагогічних наук, доцент Кутова С.О. (Методика викладання у вищій школі); кандидат психологічних наук, доцент Мотозюк Л.М. (Психологія вищої школи).

Принципи роботи кафедри менеджменту освіти:

1) нормативності: при виконанні посадових обов’язків викладачі кафедри керуються основними нормативними документами: законом України «Про освіту», законом України «Про вищу освіту», Професійним стандартом на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», Стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, Стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 Менеджмент, колективним договором академії, статутом, положеннями академії;

2) динамічності: передбачає оперативне реагування кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи на зміни в освітньому процесі професійної підготовки магістрантів зі спеціальності 073 Менеджмент та 011 Освітні, педагогічні науки (інновації в освіті);

3) комплексності: передбачає рівноцінну реалізацію усіх напрямів роботи кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи (навчальна робота, організаційно-методична, наукова, виховна);

4) колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері управління освітою та вищої освіти;

5) публічності: здобутки, результати роботи кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи з різних напрямів регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, кафедральних конференціях та вченій раді академії.

Основними напрямами діяльності кафедри є:

 1. Навчальна робота, яка складається з планування, організації та проведення усіх видів навчальних занять, самостійної роботи магістрантів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань, контролю засвоєння навчального матеріалу.
 2. Методична робота, що спрямована на забезпечення належного рівня навчального процесу.
 3. Виховна робота, яка направлена на всебічний розвиток особистості з врахуванням специфіки управлінської діяльності й діяльності викладача закладу вищої освіти.
 4. Наукова робота, яка є одним із основних напрямів діяльності кафедри та базується на проведенні фундаментальних i прикладних досліджень.

Підготовка магістрантів спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування) та 011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 01 Освіта) здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, а також кафедрами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Організація освітньої діяльності у магістратурі здійснюється згідно стандарту вищої освіти України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, інших кафедр академії спрямована на забезпечення знань, умінь і навичок магістрантів шляхом їх ознайомлення із змістом нормативно-правових актів щодо функціонування закладів освіти, а також основних елементів системи менеджменту сфери управління освітою (поняття менеджменту, персонал управління, завдання та цілі управління, концептуальні засади управління, принципи управління, технології керівництва навчальним закладом, структура управління, організація праці, економічні питання сфери освіти, процес прийняття управлінських рішень, ефективність управлінської діяльності, планування та розвиток менеджменту, участь керівництва закладу в реалізації функцій управління, співпраця керівництва з учасниками освітнього процесу, реалізація навчальної та виховної роботи в закладі освіти, інформаційне забезпечення, взаємозв’язок управлінських структур, управління матеріально-технічним забезпеченням закладу освіти, управління в соціальній сфері тощо).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи:

 1. Правознавство.
 2. Правове забезпечення професійної діяльності.
 3. Педагогічний контроль в системі освіти.
 4. Право інтелектуальної власності та охорона праці в галузі.
 5. Громадянська освіта (правознавство).
 6. Економіка в управлінні освітою.
 7. Основи економічної теорії.
 8. Управління фінансово-економічною діяльністю закладу освіти.
 9. Аудит установ бюджетної галузі.
 10. Економіка (основи економічної теорії).
 11. Психологія управління.
 12. Вища освіта і Болонський процес.
 13. Методологія і методи педагогічних досліджень.
 14. Психологія педагогічного менеджменту.
 15. Євроінтеграційні орієнтири розвитку системи освіти.
 16. Педагогічний менеджмент.
 17. Соціальна політика.
 18. Інформаційне забезпечення управління в галузі освіти.
 19. Методика викладання у вищій школі
 20. Методика навчання української мови і літератури у закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) загальної середньої освіти
 21. Методика навчання української літератури

 22. Інноваційні педагогічні технології

 23. Практикум з сучасного українського правопису

 24. Імідж сучасного керівника закладу освіти

 25. Публічні комунікації та взаємодія з громадськістю

 26. Практикум з сучасного українського правопису

Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 2023 рік

Проєкт Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 2023 р.

Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (кваліфікація: викладач закладу вищої освіти). 2022 рік

Проєкт Освітньо професійна програма "Освітні, педагогічні науки" другого  (магістерського ) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  2022р

Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (кваліфікація: викладач закладу вищої освіти). 2021 рік

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

Переглянути Робочі програми

Переглянути Робочі програми (2021 рік)

Рекомендації надсилати на електронну адресу : karisasv@gmail.com

Проєкти кафедри.

Асоціація випускників.

Угоди про співпрацю

Співпраця з іншими ЗВО

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55