Кафедра трудового навчання та художнього конструювання

Завідувач кафедри: Греськова (Бучківська) Валентина Вікентіївна, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Кафедра трудового навчання та художнього конструювання утворена рішенням Вченої ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії від 30 травня 2007 року.

Кафедра працює над проблемою удосконалення змісту художньо-трудової підготовки майбутнього педагога та розвитком творчих здібностей студентів в процесі навчальної та позанавчальної роботи. Удосконалення й перебудова змісту, форм і методів підготовки фахівців у галузі трудового та професійного навчання та виховання, насамперед через залучення їх до власного самовираження у художній творчості, надасть можливість збагатити національно-культурний досвід майбутніх учителів.

Наукова робота кафедри полягає у - підготовці та виданні науково-методичих праць (монографій, статей, програм, методичних рекомендацій); - рецензуванні навчальних та методичних посібників, програм; - організації та проведенні науково-методичних семінарів; - керівництві написанням дипломних досліджень та наукових робіт студентів.

Навчальна та організаційно-методична робота здійснюється висококваліфікованими викладачами на всіх ОКР факультетів початкового навчання та дошкільного виховання.

Видано друком збірники матеріалів Всеукраїнських науково-методичних семінарів “Етнопедагогічний та культурологічний потенціал народної іграшки” та „Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору та обрядовості в практиці роботи навчально-виховних закладів освіти

 

Переглянути Силабуси дисциплін кафедри

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55