Міжвузівська науково-практична студентська конференція „Проблеми початкової школи: науковий пошук студентів”

28 березня 2013 р. на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулася Міжвузівська науково-практична студентська конференція „Проблеми початкової школи: науковий пошук студентів”, основними  напрямами роботи якої були:

1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у початкових класах.
2. Створення виховного середовища у початковій школі.
3. Врахування психологічних особливостей розвитку молодших школярів.
4. Вдосконалення підготовки майбутніх учителів початкової школи.

У конференції брали участь студенти 5-7 курсів факультету початкової освіти та філології денної та заочної форми навчання. Науково-практичну конференцію розпочали слухачі магістратури. Вони визначили актуальність теми конференції та окреслила основні напрями роботи.  З вітальним словом до учасників конференції звернулась декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор І.П. Ящук. Доповіді студентів були глибокими, змістовними, переконливими та засвідчили актуальність і результативність наукових пошуків з означених проблем.

У ході науково-практичної конференції було заслухано та обговорено виступи:

- Л.П. Зінько, студентки ПО–51 на тему: „Концептуальні  основи технології інтерактивного навчання”;

- Т.О. Криворучик, студенти ПО–53 на тему: „Сутність технології індивідуалізованого навчання”;

- О.С. Шморгун, студентки ПО–62 на тему: „Вплив сімейного виховання на формування самооцінки молодшого школяра”;

- І.А. Бистанчук, студентки ПО–51 на тему: „Особливості проведення класних годин у початковій  школі”;

- Т.А. Єжанкової, слухача магістратури МПО–71 на тему: „Роль особистості педагога у вирішенні соціальної проблеми дитячого насилля”;

- І.І. Басок, студентки ПО–63 на тему: „Видова характеристика мотивів навчальної  діяльності молодших школярів”;

- А.М. Гаврилової, студентки ПО–51 на тему: „Специфіка діяльності класного керівника сучасної початкової школи”.

Кожна доповідь мала мультимедійний супровід та викликала жвавий інтерес у присутніх, обмін цікавими науковими ідеями, думками.

Авторів  найкращих статей було нагороджено грамотами, які вручали декан факультету початкової освіти та філології, доктор педагогічних наук,  професор І.П. Ящук та рецензент збірника студентських наукових праць „Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів”, кандидат педагогічних наук, доцент О.Л. Шквир.

Наприкінці науково-практичної конференції були підведені підсумки та визначенні перспективи подальших наукових розвідок.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55