Кандидатські іспити

На базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії організовується проведення кандидатського іспиту з іноземної мови (англійська, німецька).

Кандидатські іспити мають право складати громадяни України, які мають повну вищу освіту.

Особи, які здобули відповідну освіту за межами України, повинні подавати нострифіковані дипломи про вищу освіту.

Іспит з іноземної мови проводиться у весняну сесію (у березні приймаються документи, у квітні організовуються консультації, у травні складається іспит).

Перелік документів для складання кандидатського іспиту:

  1. Заява на ім’я ректора.
  2. Довідка з основного місця роботи (навчання).
  3. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за межами України – нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому) та вкладиш.
  4. Копії: ідентифікаційного коду; паспорта (1, 2, 11 сторінки).
  5. Витяг про затвердження теми дисертаційного дослідження (за наявності).
  6. Реферат для складання кандидатського іспиту.
  7. Папка для документів.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються за адресою:
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139,
науковий відділ, каб. 206;
тел. (0382) 79-59-45

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55