Міжвузівська науково-практична конференція „Вчений на межі”

Творчість Степана Балея у філософсько-педагогічному вимірі

Наукове зібрання, яке відбулося 13 травня 2015 р. у  Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, об’єднало дослідників з Одеси, Харкова, Львова, Кам’янця-Подільського, Тернополя, Варшави, Кракова, Щеціна навколо імені Степана Балея – видатного українсько-польського психолога, філософа, літературного критика та педагога з більш як сорокарічним стажем.

Співорганізаторами конференції виступили  Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (кафедра суспільних дисциплін, кафедра педагогіки та психології, кафедра зарубіжної літератури та культурології) та Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (кафедра соціально-економічних дисциплін).

На пленарному засіданні вітання учасникам конференції виголосив проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії доктор педагогічних наук, професор Олександр Галус, який підкреслив значущість наукового зібрання й запросив усіх до творчої і конструктивної роботи.

 Змістовну доповідь „Співвідношення суб’єкта та істини у філософії Степана Балея” виголосила Ольга Гончаренко,  кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.   

 У своєму відеозверненні до учасників конференції доктор філософії, викладач кафедри логічної семіотики Інституту філософії Варшавського університету Степан Іваник зосередився  на аналізі наукового доробку С.Балея як психолога.

 Виголошуючи доповідь „Психологічні основи виховного контакту у педагогічних студіях Степана Балея”, аспірантка кафедри педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Наталія Фаненштель зазначила, що центральною проблемою педагогічної психології С.Балея є проблема об’єктивного вивчення дитини, що передбачає здобування правдивих знань про дитину шляхом спостереження за її поведінкою без орієнтації на загальноприйнятий ідеал. 

Психологічні основи тестування стали предметом уваги доповіді кандидата психологічних наук, доцента, завідувача кафедри педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Валентина Вовка „Психолого-педагогічна спадщина С-М.В.Балея”.

Думка про актуальність деяких ідей в науковій спадщині С.Балея   в умовах сучасних викликів України прозвучала у виступі Галини Гамрецької, кандидата філософський наук, доцента, завідувача кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Підбиваючи підсумки конференції, Олександр Галус відзначив, що зацікавлений обмін думками, щире прагнення учасників зібрання до  вивчення наукової спадщини несправедливо замовчуваного в Україні видатного вченого стали основою конструктивної розмови, яка відбулася в її рамках. Учасники заходу зазначили, що подальші дослідження наукових праць С.Балея мають потужний теоретико-методологічний потенціал для вітчизняної гуманістики.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55