Сучасні педагогічні дослідження в Україні

20 жовтня 2016 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених «Сучасні педагогічні дослідження в Україні»,

основними напрямами роботи якої були:

  1. Методологічні та теоретичні основи проведення педагогічних досліджень.
  2. Питання періодизації в педагогічних дослідженнях.
  3. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі.
  4. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців.
  5. Використання інноваційних методик та технологій у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.

У конференції брали участь аспіранти та молоді вчені Житомирського державного університету імені Івана Франка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Рівненського державного гуманітарного університету, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницького національного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Науково-практичну конференцію розпочала завідувач аспірантури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент О.Л. Шквир. Вона представила учасників конференції та окреслила основні напрями роботи.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор І.М. Шоробура

та проректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор О.М. Галус

Доповіді аспірантів та молодих учених були глибокими, змістовними, переконливими та засвідчили актуальність і результативність наукових пошуків з означеної проблеми. Так І. Вітюк, аспірантка першого року навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, висвітлила результати сучасних досліджень інтерактивних технологій навчання в початковій школі

А. Дундюк, аспірант першого року навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, проаналізував базове поняття дослідження «професійна компетентність фахівців» та розкрив зміст поняття «професійна компетентність фахівців автомобільного транспорту»

Аспірант другого курсу навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії В. Жулковський розкрив зміст діяльності молодіжних організацій національного спрямування західної української діаспори. С. Новосадова, викладач кафедри мистецьких дисциплін та методик навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка, висвітлила особливості теоретичної підготовки майбутніх учителів музики на заняттях з гармонії.

Виступаючі використовували мультимедійні засоби, що підсилювало змістову та процесуальну частини доповіді. Кожен виступ викликала жвавий інтерес у присутніх, обмін цікавими науковими ідеями та думками.

У кінці науково-практичної конференції були підведені підсумки та визначенні перспективи подальших наукових розвідок.   

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55