Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених «Сучасні історико-педагогічні дослідження в Україні»

20 жовтня 2017 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених «Сучасні історико-педагогічні дослідження в Україні»

основними  напрямами роботи якої були:

  1. Методологічні та теоретичні основи проведення педагогічних досліджень.
  2. Питання періодизації в педагогічних дослідженнях.
  3. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі.
  4. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців.
  5. Використання інноваційних методик та технологій у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.

У конференції брали участь аспіранти та молоді вчені Військової академії (м.Одеса), Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (м.Ужгород), Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського Національного авіаційного університету, Рівненського державного базового медичного коледжу, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницького національного університету.

Науково-практичну конференцію розпочала завідувач аспірантури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури І.І.Нікітова. Вона представила учасників конференції та окреслила основні напрями роботи

З вітальним словом до учасників конференції звернулись ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор І.М. Шоробура

та проректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор О.М. Галус

Доповіді аспірантів та молодих учених були глибокими, змістовними, переконливими та засвідчили актуальність і результативність наукових пошуків з означеної проблеми. Так Іванна Вітюк, аспірантка другого року навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, висвітлила питання використання інтерактивних технологій навчання в початковій школі

Наталія Миськова, викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, проаналізувала програму «Дошкільнятам – про освіту для сталого розвитку», а саме розкрила її організаційно-методичний аспект та процес реалізації даної програми в освітньому просторі

Аспірантка першого курсу навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Надія Кульчевич розкрила зміст  поняття «позашкільна освіта», зупинившись більше на інформальній та неформальній освіті.

Виступаючі використовували мультимедійні засоби, що підсилювало змістову та процесуальну частини доповіді. Кожен виступ викликала жвавий інтерес у присутніх, обмін цікавими науковими ідеями та думками.

У кінці науково-практичної конференції були підведені підсумки та визначенні перспективи подальших наукових розвідок.   

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55