Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Проблеми початкової школи: науковий пошук студентів»

22 березня 2018 р. на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулася Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Проблеми початкової школи: науковий пошук студентів», основними  напрямами роботи якої були:

  1. Основні засади розвитку початкової освіти в контексті Нової української школи.

  2. Нова початкова школа – простір розвитку нових можливостей.

  3. Реалізація компетентісного підходу у навчально-виховному процесі початкової школи.

  4. Створення виховного середовища у початковій школі.

  5. Урахування психологічних особливостей розвитку молодших школярів.

  6. Удосконалення підготовки майбутніх учителів початкової школи за сучасних вимог.

Це вже шоста конференція, що традиційно проводиться на факультеті початкової освіти та філології.

У конференції брали участь студенти 4-7 курсів Рівненського  державного гуманітарного університету та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Науково- практичну конференцію розпочали слухачі магістратури. Вони визначили актуальність теми конференції та окреслила основні напрями роботи.  З вітальним словом до учасників конференції звернувся декан факультету початкової освіти та філології, доктор педагогічних наук, професор, І. П. Ящук.

У ході науково-практичної конференції було заслухано та обговорено виступи Ліщук Наталії, студентки ПВШ-71, з теми «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації навчально-виховного процесу»; Ламах Вероніки, студентки ПО-62,  з теми «Фактори, що впливають на формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку»; Ткачук Яни , студентки ПО-62, з теми «Виховання почуття відповідальності як умова розвитку уважності молодших школярів»; Павлович Вікторії, студентки ПО-62, з теми «Актуальні проблеми соціалізації обдарованих школярів»; Лавренюк Світлани , студентки МПО-71, з теми «Особливості формування мотивації до лідерства у дітей молодшого шкільного віку».

Виступи  студентів були глибокими, змістовними, переконливими та засвідчили актуальність і результативність наукових пошуків з означених проблем Кожна доповідь мала мультимедійний супровід та викликала жвавий інтерес у присутніх, обмін цікавими науковими ідеями та думками.

Авторів найкращих статей було нагороджено листами подяки, які вручили рецензенти збірника студентських наукових праць «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів»: доктор педагогічних наук, професор І. П. Ящук та кандидат педагогічних наук, доцент О. Л. Шквир.

За результатами конференції видано збірник студентських наукових праць «Проблеми початкової освіти: науковий пошук студентів».

У кінці науково-практичної конференції були підведені підсумки та визначенні перспективи подальших наукових розвідок.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55